Енергийна независимост и национална сигурност

 

Информационен център

Обява за работа 08ЮЛИ

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево, заведен в баланса на рудник „Трояново - север“ с. Ковачево 21ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2024/13.06.2024 г. по т. 3.4., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-06-2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево, заведен в баланса на рудник „Трояново - север“ с. Ковачево 21ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2024/13.06.2024 г. по т. 3.5., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-07-2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент № 12, находящ се в град Раднево, ул. „Гита” №3, вх.Б, ет.4, със застроена площ от 62.36 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-1“, с.Трояново 20ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2024/13.06.2024 г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-14-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се на втория етаж на Административна сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД 07ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2024/29.05.2024г. по т. 3.12.II.1. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-10-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се пред входа на сграда „Ел. депо“ на промплощадката на рудник „Трояново-1 07ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2024/29.05.2024г. по т. 3.12.II.2. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-11-2024, при следните...

Отдаванe под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до сграда „Назначение“ в участък „Вулканизации“ на промплощадката на рудник „Трояново-север“ 07ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2024/29.05.2024г. по т. 3.12.II.3. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-12-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се на площадката за разполагане на фургоните на „РТНК-4“ на рудник „Трояново-север“ 07ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2024/29.05.2024г. по т. 3.12.II.4. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-13-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се от западната страна на сграда ЖП кантар на промплощадката на рудник „Трояново-север“ 07ЮНИ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2024/29.05.2024г. по т. 3.12.II.5. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-14-2024, при...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се на площадката за разполагане на фургоните на „РТНК-5“ на рудник „Трояново-север“ 07ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2024/29.05.2024г. по т. 3.12.II.6. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-15-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се на площадката за разполагане на фургоните на „РТНК-5“ на рудник „Трояново-север“ 07ЮНИ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2024/29.05.2024г. по т. 3.12.II.7. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-16-2024, при...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до сгради „Назначение РТНК-3“ и „Ел. снабдяване“ на промплощадката на рудник „Трояново-3“ 07ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2024/29.05.2024г. по т. 3.12.II.8. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-17-2024, при следните...

Oтдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора с обща площ от 500.644 дка. 06ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.28, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-24/2024, при следните условия: Описание на...

Oтдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора с обща площ от 208.124 дка. 06ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.27, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-25/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 47603.67.606 с обща площ от 53.060 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на с. Медникарово, община Гълъбово. 06ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.26, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-26/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 47603.67.604 с обща площ от 50.444 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на с. Медникарово, община Гълъбово. 06ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.25., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-27/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 215.112 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово. 06ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.10, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-28/2024, при следните условия: Описание на...

Oтдаване под наем на поземлени имоти, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Помощник, община Гълъбово, с площ от 110.685 дка. 06ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.33, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-29/2024, при следните условия: Описание на...

Oтдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Искрица, община Гълъбово, област Стара Загора с обща площ от 74.942 дка. 06ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.15, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-30/2024, при следните условия: Описание на...

Oтдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землищата на с. Медникарово и с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора с обща площ от 490.820 дка. 06ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.24., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-31/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти с кад. №№ 37507.10.116; 37507.10.118; 37507.10.119; находящи се в землището на с. Ковачево, община Раднево, и поземлен имот с кад. № 15062.28.18, находящ се в землището на с. Гледачево с обща площ от 775,777 дка. 04ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.21., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-17/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с обща площ от 297,508 дка, представляващи кад. № 15062.28.23, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Гледачево, община Раднево. 04ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.12., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-18/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с № 52146.62.274, 52146.62.489 и 52146.62.269 с обща площ от 647,048 дка, подходяща за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 04ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.29., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-19/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 482,344 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 04ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.36., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-20/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с обща площ от 439,568 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Гледачево, община Раднево. 04ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.13., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-21/2024, при следните условия: Описание на...

Oтдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Полски градец, община Раднево, област Стара Загора с обща площ от 1394,295 дка. 03ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024 г. по т. 3.32, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-03-2024, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 73225.100.309 с обща площ от 92,197 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Трояново, община Раднево. 03ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024 г. по т. 3.37, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-04-2024, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 74,338 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица -изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Гледачево и гр. Раднево, община Раднево. 03ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024 г. по т. 3.14, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-05-2024, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 264,799 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица - изток” ЕАД, находящи се пред фронта на рудник „Трояново - 1“ в землището на с. Овчарци, община Раднево. 03ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024 г. по т. 3.30, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-06-2024, при следните условия:   Описание...

Oтдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица -изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора с обща площ от 113,565 дка. 03ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024 г. по т. 3.22, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-07-2024, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на цели и части от поземлен имот с кад. № 47500.15.318 с обща площ от 39,000 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Маца, общ. Раднево. 31МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.23, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-10/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с № 37507.201.376 с площ от 20,095 дка, подходяща за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находяща се в землището на с. Ковачево, община Раднево. 31МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.16, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-14/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, представляващи нива IV кат., находящи се в землището на с. Пет могили, община Нова Загора, с площ от 140,314 дка. 31МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.31, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-22/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землищата на гр. Раднево и с. Пет Могили, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ от 84,104 дка. 31МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.35, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-23/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 253.059 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Ковачево, община Раднево 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.18, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-08/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 369.259 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Гледачево и с. Ковачево, община Раднево 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.20, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-09/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с № 15062.10.53 и 15062.28.23 с обща площ от 198,289 дка, подходяща за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находяща се в землището на с. Гледачево, община Раднево 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.11, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-11/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД в землището на с. Бели бряг, община Раднево с обща площ 1159,126 дка. 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-12/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 61460.72.26 с обща площ от 136,501 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на гр. Раднево, община Раднево 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.34, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-13/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлен имот с кад. № 37507.10.255, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, представляващ нива, VI кат., находящ се в землището на с. Ковачево, община Раднево, с площ от 397,342 дка. 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.19 обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-15/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлен имот с кад. № 37507.10.112, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, представляващ нива, VI кат., находящ се в землището на с. Ковачево, община Раднево, с площ от 213,813 дка. 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024г. по т. 3.17., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-16/2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад. № 73225.52.226 с обща площ от 97,946 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на с. Трояново, община Раднево. 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024 г. по т. 3.38, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-01-2024, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Обручище, община Гълъбово и с. Трояново, община Раднево с обща площ от 1121,357 дка. 30МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024 г. по т. 3.39, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-02-2024, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в в град Гълъбово, бл.21, вх.А, ет.11, ап.53 със ЗП 32.27 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-3”, с. Медникарово, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 22МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2024/15.05.2024 г. по т. 3.41, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-13-2024г., при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево, заведен в баланса на рудник „Трояново-север“ с. Ковачево 26АПР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2024/10.04.2024 г. по т. 3.4., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-04-2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Трояново, общ. Раднево, заведен в баланса на рудник „Трояново-север“ с. Ковачево 26АПР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2024/10.04.2024 г. по т. 3.5., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-05-2024, при следните условия: Описание на...

Тодор Тодоров, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор 22АПР От 19.04.2024 г. Тодор Тодоров е новият изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Той е назначен и за член на Съвета на директорите на въгледобивното дружество, на мястото на досегашния изпълнителен директор Илза Чинкова, която оглавяваше Дружеството от 31.01.2022...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се в сграда „Верижни машини“ на промплощадката на рудник „Трояново-3“ 01АПР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2024/22.03.2024г. по т. 3.6.II.1. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-7-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до сграда „Автодиспечерна, автоспирка“-открита козирка, на промплощадката на рудник „Трояново-3“ 01АПР   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2024/22.03.2024г. по т. 3.6.II.2. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-8-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до сграда „Автодиспечерна, автоспирка“-открита козирка, на промплощадката на рудник „Трояново-3“ 01АПР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2024/22.03.2024г. по т. 3.6.II.3. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-9-2024, при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 2, вх.Б, ет.3, ап.12 със ЗП 52.58 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 08МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 7-2024/28.02.2024 г. по т. 2.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-12-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Трояново, общ. Раднево, заведен в баланса на рудник „Трояново-север“ с. Ковачево, УПИ V-86 в квартал 11 по плана на с. Трояново, община Раднево 12ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 2-2024/29.01.2024 г. по т. 2.2., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-03-2024, при следните условия: Описание на...

ГРАФИК на планираните курсове в ЦПО към „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево за 2024 година 09ФЕВ Период на провеждане Клон Професия Необходимо образование и квалификации Специалности Забележка Март 2024 Рудник „Трояново-1“ Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с. завършено средно образование и Свидетелство за...

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЦПО към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, гр. РАДНЕВО ЗА 2023 г. 09ФЕВ Качеството на професионалното обучение е съвкупност от характеристики, които са в съответствие с очакванията и потребностите на личността, и на обществото. В Центъра за професионално обучение качеството се осигурява чрез управление на процеса на развитие, основан на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 2, вх.Б, ет.2, ап.9 със ЗП 46.12 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 08ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-8-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 15, вх.Б, ет.1, ап.8 със ЗП 61.17 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 08ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-9-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в град Раднево, ул. „Рашо Костов“ №1, вх.Б, ет.8, ап.22 със ЗП 65.24 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 08ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-11-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в град Раднево, ул. „Заводска“ №4, вх.Б, ет.1, ап.2 със ЗП 43.72 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-север”, с. Ковачево, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 08ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-10-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до сграда-склад на участък „Ремонт ролки“ на промплощадката на рудник „Трояново-3“ 08ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 2-2024/29.01.2024г. по т. 2.3.II.5. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-1-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до входа на сграда „Назначение РТНК-1/РТНК-2“ на промплощадката на рудник „Трояново-3“ 08ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 2-2024/29.01.2024г. по т. 2.3.II.6. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-2-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до до фургоните на „Автобаза” на промплощадкатата на рудник „Трояново-север“ 08ФЕВ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 2-2024/29.01.2024г. по т. 2.3.II.4. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-3-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се в сграда „Ел.работилница“ на промплощадката на рудник „Трояново-север“ 08ФЕВ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 2-2024/29.01.2024г. по т. 2.3.II.3. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-4-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се под метален навес до канцеларии „Автобаза“ на промплощадката на рудник „Трояново-1“ 08ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 2-2024/29.01.2024г. по т. 2.3.II.2. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-5-2024, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се пред сграда „Ел.работилница” на промплощадката на рудник „Трояново-1“ 08ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 2-2024/29.01.2024г. по т. 2.3.II.1. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-6-2024, при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Трояново, бл.8, вх.А, ет.3, ап.7 със ЗП 68.85 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-1”, с. Трояново, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 29ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-4-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Трояново, бл.8, вх.Б, ет.2, ап.16 със ЗП 56.62 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-1”, с. Трояново, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 29ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-5-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Трояново, бл.8, вх.Б, ет.2, ап.17 със ЗП 65.00 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-1”, с. Трояново, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 29ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-6-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Трояново, бл.69, ет.2, ап.4 със ЗП 50.63 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-1”, с. Трояново, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 29ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-7-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Трояново, общ. Раднево 23ЯНУ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2023/14.12.2023 г. по т. 3.2., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-02-2024, при следните условия: Описание на обектите и...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! 17ЯНУ Колеги,  Във връзка с тиражирана невярна информация през последните часове, ръководството на "Мини Марица-изток" ЕАД заявява: - "Мини Марица-изток" ЕАД работи в обичаен режим за гарантиране на енергийната сигурност на страната. - Не се поддавайте на манипулации и не...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Трояново, бл.6, вх.А, ет.2 ап.5 със ЗП 65.00 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-1”, с. Трояново, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 20ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 26-2023/29.11.2023 г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-1-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Трояново, бл.6, вх.А, ет.4, ап.12 със ЗП 56.62, заведен в баланса на рудник „Трояново-1”, с. Трояново, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 20ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 26-2023/29.11.2023 г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-2-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Трояново, бл.6, вх.Б, ет.2 ап.17 със ЗП 65.00 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-1”, с. Трояново, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 20ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 26-2023/29.11.2023 г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-3-2024г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 12ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 26-2023/29.11.2023 г. по т. 3.6., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-01-2024, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в село Трояново, бл.8, вх.Б, ет.1 ап.15 със ЗП 68.85 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-1” 17НОЕ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 21-2023/17.08.2023 г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-15-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в град Гълъбово, кв. „Строител“ бл.41, вх.А, ет.7, ап.38 със ЗП 60.76 кв.м 17НОЕ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 23-2023/16.10.2023 г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-16-2023г., при следните условия:   Описание...

Инструкция за отдаване под наем на търговски площи 16НОЕ Инструкция за отдаване под наем на търговски площи

Обява за работа 30ОКТ

Министър Радев: Трябва да защитаваме нашия интерес на основата на взаимно доверие 31АВГ Около тези думи на министъра на енергетиката Румен Радев се обединиха участниците в дискусионния панел „Бъдеще и перспективи пред „Мини Марица-изток“ ЕАД и комплекс „Марица-изток“, който се проведе на 24 август 2023 г. в административната сграда на „Мини...

„Мини Марица-изток“ ЕАД отбеляза деня на миньора с поредица от празнични събития 18АВГ Миньори-ветерани посетиха „Мини Марица-изток“ ЕАД Празничните събития, посветени на Деня на миньора започнаха на 16 август 2023 г. с посещение на представителите на Клуба на миньорите-ветерани гр. Стара Загора в рудник „Трояново-1“. Вълнуващите срещи започнаха с...

Българската минно-геоложка камара отличи „Мини Марица-изток“ ЕАД 18АВГ Във връзка с националното честване на Деня на миньора, Българската минно-геоложка камара отличи най-добрите минни компании със своите годишни награди. Наградата за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинния бранш  беше присъдена на "Мини...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ апартамент находящ се в град Гълъбово, кв. „Строител“ бл.41, вх.А, ет.9, ап.52 със ЗП 64.10 кв.м., заведен в баланса на рудник „Трояново-3”, с. Медникарово, собственност на „Мини Марица-изток“ ЕАД 08АВГ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2023/12.07.2023 г. по т. 3.10., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-14-2023г., при следните...

Обобщена справка, вкючваща анализ на съответсвието на проекта на ПУП-ПП с условията в Решение №ЕО-1 / 2023 г. 07АВГ Обобщена справка, вкючваща анализ на съответсвието на проекта на ПУП-ПП с условията в Решение №ЕО-1 2023 г.

"Мини Марица-изток" ЕАД участва с тежка техника и пожарни автомобили в гасенето на пожара край с. Медникарово 05АВГ "Мини Марица-изток" ЕАД участва с тежка техника и пожарни автомобили в гасенето на пожара край с. Медникарово. Булдозери от рудник "Трояново-3" участваха в правенето на просеки, а пожарникарите от трите рудника, заедно със свои колеги и доброволци се бориха с огнената...

Ръководството на “Мини Марица-изток” ЕАД категорично се разграничава и остро осъжда позицията на Виктор Костов относно инцидента с пострадалото момиче от Стара Загора 29ЮЛИ Ръководството на “Мини Марица-изток” ЕАД категорично се разграничава и остро осъжда позицията на Виктор Костов относно инцидента с пострадалото момиче от Стара Загора. Със заповед на управителя на Рудник “Трояново-север” Виктор Костов е отстранен от работа...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с.Гледачево 21ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2023/12.07.2023г. по т. 3.6., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-20/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Ковачево и с.Гледачево 21ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2023/12.07.2023г. по т. 3.5., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-19/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с.Трояново 21ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2023/12.07.2023г. по т. 3.7., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-21/2023, при следните условия: Описание на...

Решение № ЕО-1/2023 г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план 17ЮЛИ Решение № ЕО-1/2023 г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 50.444 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 07ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.15, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-06/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 53.060 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 07ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.14, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-07/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 203.429 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 07ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.16, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-08/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 500.644 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 07ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.17, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-09/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 364,739 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-05/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с № 15062.10.53 и 15062.28.23 с обща площ от 179,120 дка, подходяща за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-10/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 154.000 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-11/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с № 52146.62.274, 52146.62.489 и 52146.62.269 с обща площ от 647,048 дка, подходяща за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-12/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлен имот с кад. № 37507.10.255, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-13/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлен имот с кад. № 37507.10.112, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-14/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на цели и части от поземлен имот с кад. № 47500.15.318 с обща площ от 39,000 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.10., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-15/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД в землището на с. Бели бряг, община Раднево с площ от 1159,126 дка. 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.11., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-16/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 61460.72.26 с обща площ от 136,501 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.12., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-17/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Обручище, община Гълъбово и с. Трояново, община Раднево с обща площ от 1109,143 дка. 06ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2023/26.06.2023г. по т. 2.13., обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-18/2023, при следните условия: Описание на...

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 04ЮЛИ В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД. Приложено, изпращаме Ви Уведомление за...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 73225.100.309 с обща площ от 61,700 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-01/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлен имот № 57323.62.124, с площ от 13,834 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-02/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 228,890 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-03/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с обща площ от 55,917 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-04/2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се на първия етаж на Административна сграда на Управление ММИ ЕАД 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.1. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-14-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се в сграда „Механична работилница“ на промплощадката на рудник „Трояново-1“ 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.2. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-15-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се в сграда „Битов комбинат“ до промплощадката на рудник „Трояново-север“ 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.5. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-16-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се в сграда „Битов комбинат“ до промплощадката на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево –площ № 34 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.6. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-17-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се под открита козирка от юг на сграда „Битов комбинат“ до промплощадката на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево –площ № 35 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.7. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-18-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се под козирката, свързваща сграда „Столова“ и „Административна сграда“ на промплощадката на рудник „Трояново-север“ 22ЮНИ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.3. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-19-2023, при...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до южната фасада на сграда „Ел.депо“ с инв.№12 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.4. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-20-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се източно от сграда „Канцеларии участъкови ръководства“ 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.8. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-21-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до сграда „Вибродиагностика“ 22ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023г. по т. 3.1.II.9. и чл. 29, ал. 2 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-22-2023, при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 2, вх.А, ет.2, ап.4 19ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-7-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 2, вх.А, ет.3, ап.5 19ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-8-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 8, вх.А, ет.1, ап.2 19ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-9-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 8, вх.Б, ет.1, ап.7 19ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-10-2023г., при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 13, вх.А, ет.2, ап.3 19ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-11-2023г., при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент находящ се в село Ковачево, блок № 13, вх.А, ет.2, ап.4 19ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-12-2023г., при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент находящ се в град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №26, вх.А, ет.2, ап.4 19ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 16-2023/09.06.2023 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-13-2023г., при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 16ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2023/01.06.2023 г. по т. 2.1., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-13-2023, при следните условия:   Описание...

Обява за работа 12ЮНИ

Обява за работа 07ЮНИ

07ЮНИ

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 01ЮНИ   В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД. Приложено, изпращаме Ви Уведомление за...

Обява за работа 31МАЙ

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 31МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2023/18.05.2023 г. по т. 3.6., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-12-2023, при следните условия:   Описание...

Обява за работа 09МАЙ

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с идентификатори 47603.201.520 и 47603.107.451, нарушена територия, находящи се в землището на с. Медникарово, общ. Гълъбово 25АПР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2023/12.04.2023 г. по т. 3.1., обявява провеждане на търг с рег. № НС-НТ-01-2023, при следните условия:   Описание...

Инструкция за отдаване под наем на търговски площи 18АПР Инструкция за отдаване под наем на търговски площи

Обява за работа 07АПР

Инструкция за провеждане на процедури за отдаване под наем на дма /жилища, апартаменти, ателиета, кабинети, гаражи и паркоместа/ с потенциални наематели 06АПР Инструкция за провеждане на процедури за отдаване под наем на дма /жилища, апартаменти, ателиета, кабинети, гаражи и паркоместа/ с потенциални наематели

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент 1, находящ се в село Ковачево, бл.№2, вх.А, ет.1, със застроена площ от 52.94 кв.м 28МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2023/27.01.2023 г. по т. 2.7., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-1-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент 10, находящ се в село Ковачево, бл.№2, вх.Б, ет.2, със застроена площ от 52.58 кв.м. 28МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2023/27.01.2023 г. по т. 2.7., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-2-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент 1, находящ се в село Ковачево, бл.№5, вх.А, ет.1, със застроена площ от 39.65 кв.м. 28МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2023/27.01.2023 г. по т. 2.7., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-3-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент 9, находящ се в село Ковачево, бл.№15, вх.Б, ет.2, със застроена площ от 56.00 кв.м. 28МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2023/27.01.2023 г. по т. 2.7., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-4-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент № 5, находящ се в град Раднево, ул. „Минчо Стоянов“ №2, вх.А, ет.2, със застроена площ от 70.10 кв.м. 28МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2023/27.01.2023 г. по т. 2.7., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-5-2023г., при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ Апартамент № 11, находящ се в град Раднево, ул. „Христо Драгов“ №2, ет.2, със застроена площ от 35.96 кв.м. 28МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2023/27.01.2023 г. по т. 2.7., обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-6-2023г., при следните условия:   Описание...

Обява за работа 21МАР

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 20МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 05-2023/28.02.2023 г. по т. 3.4., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-11-2023, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машинао 01МАР   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.13. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-13-2023, при...

Уведомление за инвестиционно предложение 22ФЕВ Уведомление за инвестиционно предложение за водовземане на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение за добив на подземни води. 

Обява за работа 21ФЕВ

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 21ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.5. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-9-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 21ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.6. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-10-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 21ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.10. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-11-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 21ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.12. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-12-2023, при следните...

Обява за работа 21ФЕВ Клон Рудник „Трояново-1“ на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Обява за работа 21ФЕВ Клон Рудник „Трояново-1“ на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Обява за работа 21ФЕВ Клон Рудник „Трояново-север“, с. Ковачево при „Мини Марица-изток“ ЕАД  

Обява за работа 21ФЕВ Клон Рудник „Трояново-север“, с. Ковачево при „Мини Марица-изток“ ЕАД

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 13ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.1. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-7-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 13ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-8-2023, при следните...

ГРАФИК НА ПЛАНИРАНИТЕ КУРСОВЕ В ЦПО КЪМ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, ГР. РАДНЕВО ЗА 2023 ГОДИНА 09ФЕВ ГРАФИК на планираните курсове в ЦПО към „Мини Марица-изток“ЕАД, гр. Раднево за 2023 година   Период на провеждане Клон Професия Необходимо образование и квалификации Специалности Забележка Март 2023 Рудник „Трояново-1“ Оператор на...

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЦПО към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, гр. РАДНЕВО ЗА 2022 г. 09ФЕВ За 2022 година резултата от проведеното самооценяване е общ брой точки - 81,50от максимално възможни 100, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в Центъра за професионално обучение към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, като ДОБРО, т.е   постигнато...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 06ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.7. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-5-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 06ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.11. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-6-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 30ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.3. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-1-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 30ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-2-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 30ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.8. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-3-2023, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 30ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2023/12.01.2023г. по т. 3.1.II.9. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-4-2023, при следните...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.1., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-01-2023, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.2., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-02-2023, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.3., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-03-2023, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Трояново, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.4., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-04-2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.5., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-05-2023, при следните условия: Описание на...

Обява за работа 20ЯНУ

Обява за работа 20ЯНУ

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.6., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-06-2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Трояново, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.7., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-07-2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Бели бряг, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.8., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-08-2023, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Трояново, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.9., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-09-2023, при следните условия:   Описание...

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ дворно място със сгради, находящ се в с. Трояново, общ. Раднево 20ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица - изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2022/21.12.2022 г. по т. 3.10., обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-10-2023, при следните...

Обява за работа 19ЯНУ

Обява за работа 19ДЕК

Обява за работа 19ДЕК

Обява за работа 29НОЕ

Заповеди за прекратяване на електронни търгове за продажба на ДМА, собственост на "Мини Марица-изток" ЕАД, гр. Раднево - 7 броя 15НОЕ Заповеди за прекратяване на електронни търгове за продажба на ДМА, собственост на "Мини Марица-изток" ЕАД, гр. Раднево - 7 броя.

Министърът на енергетиката посети „Мини Марица-изток“ ЕАД 26ОКТ Служебният министър на енергетиката Росен Христов беше на посещение в дружеството във връзка с възникналия пожар в късния следобед на неделния ден в близост до рудник „Трояново-север“ и резултатите на „Мини Марица-изток“ ЕАД за деветмесечието на годината. Към...

Обява за работа 25ОКТ

ПОЖАРЪТ В БЛИЗОСТ ДО ТЕРИТОРИЯТА НА „МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК“ ЕАД НЕ ЗАСТРАШАВА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС 24ОКТ Няма опасност за рудниците и работещите в тях В потушаването се включиха тежка минна техника на „Мини Марица-изток“ ЕАД, булдозер от рудник „Трояново – 1“, пожарна безопасност – Раднево, пожарни от ТЕЦ „Марица изток 2“ и водоноски от рудниците....

Дружеството бе домакин на традиционната среща за есенно-зимната подготовка 21ОКТ „Мини Марица-изток“ ЕАД бе домакин на традиционната работна среща с представители на общините и областните пътни управления на областите Стара Загора, Сливен и Ямбол с цел – отчитане на осигуряването на безопасно пътуване през есенно-зимния период на...

Дружеството отбеляза празника на Св. Иван Рилски с тържествен водосвет и ретроспективна изложба 19ОКТ На празника на Св. Иван Рилски – 19 октомври и 15-тата годишнина от освещаването на Мемориално-архитектурен комплекс „Св. Иван Рилски“-Раднево, Негово високопреосвещенство Старозагорски митрополит Киприан и свещеници от епархията отслужиха тържествен водосвет....

Обява за работа 10ОКТ

Обява за работа 29СЕП

Обява за работа 21СЕП

Устойчивост и дълга експлоатация в съответствие с екологичните изисквания за комплекс „Марица-изток“ 19СЕП „Мини Марица-изток“ ЕАД е основен гарант за енергийната сигурност в страната. В днешните предизвикателни времена, комплексът има още по-съществено значение за икономическата стабилност на България. Най-голямото въгледобивно дружество е важна част от енергийния...

Инж. Илза Чинкова подари усмивки на деца в нужда 19СЕП Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД зарадва с ученически пособия децата от Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Раднево. В момента в него са настанени 12 деца на възраст от 6 до 18 години, които са лишени от родителска...

Обява за работа 14СЕП

Обява за работа 08СЕП

Министър Христов проведе работна среща в „Мини Марица-изток“ ЕАД 26АВГ „Мини Марица-изток“ ЕАД беше домакин на работна среща между представители на енергийното министерство, ръководствата на дружествата от комплекса „Марица-изток“ и социалните партньори от КНСБ и КТ „Подкрепа“. Министърът на енергетиката Росен Христов...

Еднакво добри в професията и спорта 19АВГ В юбилейния турнир по футбол и теглене на въже, посветен на Деня на миньора и 70-годишнината на „Мини Марица-изток“ ЕАД, един срещу друг се изправиха спортистите на дружеството и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. В подкрепа на отборите, на трибуните присъстваха заместник...

„…Бъдете единни, имайте мир помежду си…“ 19АВГ В знак на почит към делото на Св. Иван Рилски, с уважение и преклонение пред неговия труд, посветен изцяло на хората, на Архитектурен комплекс „Иван Рилски“ бяха поднесени венци и цветя от заместник-министърът на енергетиката Еленко Божков, мениджърския екип на...

«Мини Марица-изток» ЕАД отбеляза 70- ти юбилей 19АВГ С молебен за здраве и празничен водоствет за здравето и добруването на всички служители и работници на «Мини Марица-изток» ЕАД,  започна официалната церемония по случай 70-тата годишнина на дружеството и Деня на миньора. На панорамната площадка в рудник...

Министърът на енергетиката г-н Росен Христов: „Мини Марица-Изток“ има огромен потенциал, който трябва да се развива“ 15АВГ „Комплексът „Марица-Изток“ трябва да се развива, като гаранция за стабилността в района и енергийната система на страната,“ заяви министърът на енергетиката г-н Росен Христов при посещението си в рудник „Трояново – север“. „Тук има сериозен...

ДЕН НА МИНЬОРА - ПРОГРАМА 14АВГ

„Мини Марица-изток“ ЕАД оказва помощ за потушаване на пожарите в Хасковска област 10АВГ Въгледобивното дружество предостави тежка минна техника за овладяване на пожарите в Хасковска област. В късния следобед на място пристигнаха управителят на рудник „Трояново-север“ Стойко Башалов, ръководителят на отдел „Сигурност“ в дружеството Любчо...

Отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Бели бряг, община Раднево с обща площ 1212,715 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 27ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2022/12.07.2022г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-06/16.08.2022; 13,00 часа, при следните...

Oтдаване под наем на част от поземлен имот 47603.67.601 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, землище с. Медникарово, община Гълъбово, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД с обща площ 277,00 дка 27ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2022/12.07.2022г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-07/16.08.2022; 13,30 часа, при следните...

Oтдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора с обща площ от 500,644 дка. 27ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2022/12.07.2022г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-08/16.08.2022; 14,00 часа, при следните...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 228,890 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 27ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2022/12.07.2022г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-09/17.08.2022; 13,00 часа, при следните...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с обща площ от 55,917 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на с. Полски градец, община Раднево 27ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2022/12.07.2022г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-10/17.08.2022; 13,30 часа, при следните...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 170,133 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на гр. Раднево, община Раднево 27ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2022/12.07.2022г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-11/17.08.2022; 14,00 часа, при следните...

„Мини Марица-Изток“ ЕАД няма отношение към Меморандума с Gеmcorp и IP3 corporation 23ЮЛИ Във връзка с изказване на народния представител от ПГ на „Демократична България“ Ивайло Мирчев, ръководството на „Мини Марица – Изток“ ЕАД прави следното уточнение:   „Мини Марица-Изток“ ЕАД няма никакво отношение към подписания меморандум между...

Инж. Иван Арсениев се срещна с ветерани 15ЮЛИ Заместник изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД инж. Иван Арсениев се срещна с Клуба на интелектуалците-ветерани в гр. Раднево. В приятна и приятелска атмосфера, ветераните си припомниха отминалите времена и споделиха своите притеснения за бъдещето на...

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.1 12ЮЛИ На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на...

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.2 12ЮЛИ На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на...

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.364.3.40 12ЮЛИ На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на...

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.6 12ЮЛИ На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на...

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.7 12ЮЛИ На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на...

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.8 12ЮЛИ На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на...

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.9 12ЮЛИ На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на...

Продажба чрез електронен търг на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.509.4101.2.10 12ЮЛИ На основание чл. 29, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, чл. 16 във връзка с чл. 2 ал. 1, т. 2 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на...

Обява за работа 12ЮЛИ

Обява за работа 12ЮЛИ

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 73225.100.309 с обща площ от 90,106 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Трояново, община Раднево 04ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2022/16.06.2022г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-01/2022, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 547,72 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се пред фронта на Рудник „Трояново- север“ в землището на с. Трояново, община Раднево 04ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2022/16.06.2022г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-02/18.07.2022; 13,30 часа, при следните...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 61460.72.26 с обща площ от 136,501 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на гр. Раднево, община Раднево 04ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2022/16.06.2022г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-03/18.07.2022; 14,00 часа, при следните...

Отдаване под наем на 23 бр. поземлени имоти с обща площ от 190,426 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се пред фронта на Рудник „Трояново- 3“ в землището на с. Обручище, община Гълъбово 04ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2022/16.06.2022г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-04/19.07.2022; 13,00 часа, при следните...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад.№ 47603.67.601 с обща площ от 367,172 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на с. Медникарово, община Гълъбово 04ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2022/16.06.2022г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-05/19.07.2022; 13,30 часа, при следните...

Обява за работа 04ЮЛИ

Инж. Илза Чинкова връчи наградата „Енергетик на годината“ на Христо Григоров 28ЮНИ По случай Деня на енергетика, Българска браншова камара на енергетиците определи ежегодните носители на наградата „Енергетик на годината“. В секция „Ремонт и модернизация, ефективно използване на енергийни ресурси“, Камарата присъди наградата на Христо...

Енергетици и миньори в зрелищен двубой на футболния терен 27ЮНИ Силов сблъсък имаше на теглене на въже Енергетици и миньори сътвориха зрелищен двубой на футболния терен, който предизвика много положителни емоции сред играчите и публиката. Отборите на „Мини Марица-изток“ ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД показаха изключително...

За пръв път в 70-годишната история на „Мини Марица Изток“ ЕАД е подписан договор за износ на въглища 21ЮНИ За пръв път в 70-годишната си история „Мини Марица Изток“ ЕАД ще изнася въглища за централи извън територията на комплекса „Марица-изток“. Това стана възможно след подписването на 17 юни 2022 г. на договор със сръбска компания, която ще доставя българските...

Спорният тим се класира трети за купата на КНСБ „Проф. д-р Желязко Христов" 21ЮНИ Председателят на ДСО на КНСБ Георги Господинов връчи купата на заместник изпълнителните директори Димитър Чолаков и Иван Арсениев Спортистите от „Мини Марица-изток“ ЕАД спечелиха трето място в комплексното класиране на българските отбори за Купата на КНСБ....

Димитър Чолаков награди инж. Димитър Баев 09ЮНИ Заместник-изпълнителният директор на „Мини Марица Изток“ ЕАД Димитър  Чолаков връчи награда на инж. Димитър Баев на церемония по повод 100 годишнината на Научно техническия съюз  /НТС/ Стара Загора.Димитър Баев бе отличен за разработка и изпълнение на техническо...

Обща изложба отбелязва два юбилея 08ЮНИ С обща изложба „Мини Марица-изток“ ЕАД и Археологически музей „Марица-изток“ отбелязаха едновременно два юбилея – 70 години от създаването на въгледобивното дружество и 30 години от създаването на музея.Пламен Караилиев – директор на музея и...

83 украински бежанци са настанени в почивната станция на „Мини Марица Изток“ ЕАД в Старозагорски минерални бани 01ЮНИ Уважаеми колеги, От днес, 1 юни 2022 г., 83 бежанци от Република Украйна ще бъдат настанени в почивната станция на „Мини Марица Изток“ ЕАД в Старозагорски минерални бани. Базата е част от одобрената от правителството Програма за ползване на хуманитарна помощ на лица,...

„Мини Марица-изток“ ЕАД с нов единен сертификат за безопасност при извършване на превози по националната железопътна инфраструктура 11МАЙ „Мини Марица-изток“ ЕАД получи от Изпълнителна Агенция „Железопътна администрация“ Единен сертификат за безопасност, след проведен сертификационен одит на 17.03.2022 година от служители на Районна железопътна инспекция Пловдив. Полученият нов единен сертификат...

"Мини Марица-изток" ЕАД отбеляза Световния ден за безопасност и здраве при работа 29АПР Намалява трудовият травматизъм в Дружеството На 28 април в "Мини Марица-изток" ЕАД по традиция се проведе ритуал за поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите при трудови злополуки работници и служители, по време на строителството и експлоатацията на...

Министър Александър Николов присъства на подписването на КТД-2022 в „Мини Марица-изток” ЕАД 21АПР Увеличават се социалните придобивки за работещите в дружеството „Планираното с 40% намаляване на емисиите на СО2 в енергийния микс ще се случи без стрес в системата, няма да засегне комплекса „Марица изток“ и неговата устойчивост. Това беше единственият възможен...

Премиерът Кирил Петков в Раднево: Правителството е на страната на българската енергетика 15АПР „Комплексът „Марица-изток“ е изключително важен за нас и в Плана за възстановяване и устойчивост правителството защити възможността да не се затварят капацитети, работещи на базата на въглища. Най-важното за България е да има независима енергетика“. Това заяви...

Отдаване под наем на Апартамент № 9, находящ се в село Ковачево, бл.№13, вх.Б, ет.2, със застроена площ от 56.00 кв.м. 05АПР    “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2021/17.12.2021г. по т. 2.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-8-2022г./20.04.2022г. -13.00ч., при следните...

Сценарии за декарбонизация на българския електроенергиен микс обсъдиха министър-председателят Кирил Петков, министър Александър Николов и ръководствата на дружествата от комплекс „Марица Изток“ 18МАР Възможните сценарии за българския електроенергиен микс и вариантите за декарбонизация на сектора обсъдиха днес в управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД министърът-председателят Кирил Петков, министърът на енергетиката Александър Николов и изпълнителният...

Първият Източномаришки рудник „Трояново-1“ отбелязва 70-годишен юбилей 08МАР Навършват се 70 години от първата копка, с която започва изграждането на рудник „Трояново-1“, дал началото на гиганта на българския открит въгледобив „Мини Марица-изток“ ЕАД. На 3 март 1952 г. Йордан Иванов и Кольо Петков, работници от ДСО „Минстрой”, под...

Заместник-министърът на енергетиката Пламен Данаилов поздрави миньорите от първия рудник в „Марица-изток“ – „Трояново-1“ 03МАР Заместник-министърът на енергетиката Пламен Данаилов и изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Илза Чинкова поздравиха лично Милен Манов, управител на първия рудник в комплекса – Рудник „Трояново-1“, по повод 70-годишния юбилей на Дружеството. На...

Бордът на БЕХ заседава в „Мини Марица-изток“ ЕАД 25ФЕВ Съветът на директорите на Българския енергиен холдинг проведе изнесено заседание на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Членовете на съвета и неговият изпълнителен директор Иван Андреев се запознаха на място с работата на най-голямото въгледобивно дружество в...

Отдаване под наем на Апартамент № 7, бл.5, в село Ковачево 24ФЕВ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2021/17.12.2021г. по т. 2.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-6-2022г./15.03.2022г. -13.00ч., при...

Отдаване под наем на Апартамент № 7 в село Ковачево, бл.№2 24ФЕВ  ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2021/17.12.2021г. по т. 2.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-7-2022г./15.03.2022г. -14.00ч., при...

ГРАФИК на планираните курсове в ЦПО към „Мини Марица-изток“ЕАД, гр. Раднево за 2022 година 09ФЕВ

Резултати от проведеното самооценяване на качеството на предлаганото професионално обучение в ЦПО към „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево за 2021 г. 08ФЕВ За 2021 година резултатът от проведеното самооценяване е общ брой точки - 79,50, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в Центъра за професионално обучение към „Мини Марица-Изток“ ЕАД, като ДОБРО, т.е.  постигнато трето ниво от възможните...

Илза Чинкова е новият изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД 02ФЕВ Инж. Илза Чинкова е избрана за член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД, до провеждане на нова конкурсна процедура за номиниране на член представител на държавата в борда. От 01.02.2022 г. тя поема и функцията на изпълнителен директор на въгледобивното...

Отдаване под наем на дворно място, двуетажна жилищна сграда и трайни насаждения в с. Трояново 30ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2021/17.12.2021г. по т. 2.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-01-2022, при следните условия: Описание на обектите...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 2 325 кв.м., двуетажна жилищна сграда, стопанска сграда, гараж със склад, навес, два склада и трайни насаждения в с. Бели бряг 30ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 32-2021/17.12.2021г. по т. 2.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-02-2022, при следните условия:   Описание на...

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 30НОЕ В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД:  „Водовземане на подземни води от...

„Мини Марица-изток” ЕАД е без задължения и в добро финансово състояние 16НОЕ Най-голямото въгледобивно дружество у нас „Мини Марица-изток” ЕАД ще посрещне края на финансовата 2021 г. без задължения и в добро финансово състояние. Вследствие на значително завишените заявки за въглища от топлоцентралите в Маришкия комплекс, Дружеството добива по...

Рекорден месечен добив от 1 622 556 тона въглища в историята на Рудник „Трояново-1“ 12НОЕ Миньорите от първия източномаришки Рудник „Трояново-1“ реализираха месечен рекорд като добиха 1 622 556 тона въглища през месец октомври. Този добив е 254% спрямо планираното за месеца. Постижението е резултат от добрите практики на управление в „Мини Марица-изток”...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на промплощадката на рудник „Трояново-3“ 12НОЕ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2021/05.11.2021г. по т. 3.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-24-2021, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 03НОЕ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-23-2021, при следните...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 03НОЕ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-22-2021, при следните...

Бизнесът и образованието – партньори в инвестицията в младите хора 26ОКТ Дуално обучение в „Мини Марица-изток“ – добри практики     На 19 и 20 октомври се проведе работна среща на тема „Дуално обучение в „Мини Марица-изток“ ЕАД – добри практики“, в която участваха представители на Дружеството, на двете професионални...

„Мини Марица-изток“ ЕАД изпълни плана за деветте месеца на годината – добити са 17 371 327 тона въглища 11ОКТ Заявките на ТЕЦ се изпълняват 100 % Минните работи в Дружеството се извършват съгласно утвърдените в годишния инженерен проект технически планове на клоновете. През третото тримесечие на 2021 година, при план за добив на 4 760 000 тона въглища, изпълнението е 7 070 174 тона, което...

„Мини Марица-изток” ЕАД е в готовност за есенно-зимния сезон 07ОКТ „Мини Марица-изток” ЕАД е в готовност за есенно-зимния сезон и гарантира добива и доставките към топлоелектрическите централи в комплекса. Осигуряват се необходимите количества въглища, както за електропроизводство, така и за допълване и поддръжка на наличността в...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на промплощадката нарудник „Трояново-1“, с. Трояново 30СЕП  ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-20-2021, при следните...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на територията на рудник „Трояново-1“, с. Трояново 30СЕП  ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-21-2021, при следните...

КУРСОВЕ, КОИТО СЕ ОРГАНИЗИРАТ ПРЕЗ ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА 2021 г. 21СЕП През второто полугодие на  2021 година, предстои организиране на следните курсове:   Машинен оператор вулканизиране на каучукови изделия – ГТЛ Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ Водач на електрокар и мотокар Входно ниво на кандидатите:...

Декларация в подкрепа на иновативни проекти за бъдещето на „Марица-изток” изпратиха днес от въгледобивното дружество 21СЕП Декларация до президента, министър-председателя, заместник министър-председателя по управление на европейските средства и до министрите на икономиката и енергетиката, подписана от изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов беше изпратена...

За първи път в „Мини Марица-изток“ ЕАД пробно стажуване на ученици по дуалната система 20СЕП За първи път в „Мини Марица-изток“ ЕАД се проведе пробно стажуване на ученици от първи гимназиален етап на дуалната система на обучение от ПГ „Св. Иван Рилски", гр. Раднево и от ПГЕТ „Г. С. Раковски", гр. Стара Загора. Подкрепата за дуалната система на обучение се...

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЦПО към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, гр. РАДНЕВО ЗА 2020 г. 20СЕП За 2020 година резултата от проведеното самооценяване е общ брой точки - 78,40, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в Центъра за професионално обучение към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, като ДОБРО, т.е   постигнато трето ниво от възможните...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 228, 890 дка, подходящи за земеделско ползване в землището на с. Овчарци, община Раднево 01СЕП ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.1, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-10/2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с обща площ от 269,934 дка, подходящи за земеделско ползване в землището на с. Медникарово 01СЕП ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-11/2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на Апартамент № 3 село Ковачево, бл.№2, вх.А, ет.2, със застроена площ от 52.94 кв.м 30АВГ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2021/02.07.2021г. по т. 3.1. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-5-2021г./27.09.2021г. -14.00ч., при...

Отдаване под наем на Апартамент № 8 в село Ковачево, бл.№2, вх.Б, ет.1, със застроена площ от 52.58 кв.м 30АВГ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2021/03.06.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-3-2021г./28.09.2021г. -13.00ч., при...

Отдаване под наем на Апартамент № 1 в село Ковачево, бл.№13, вх.А, ет.1, със застроена площ от 56.00 кв.м 30АВГ ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2021/03.06.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-4-2021г./28.09.2021г. -14.00ч., при...

Отдаване под наем на три търговски площи от по 1,5 кв.м. за кафе-автомат или друга вендинг-машина на промплощадката на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево 27АВГ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО             На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.4 и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег....

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м. за кафе-автомат или друга вендинг-машина на промплощадката на рудник „Трояново-север“, 27АВГ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО              На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021 г. по т. 3.4 и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на промплощадката на рудник „Трояново-1“, с. Трояново 23АВГ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-16-2021, при следните...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на промплощадката на рудник „Трояново-1“, с. Трояново 23АВГ ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2021/29.07.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-17-2021, при следните...

Миньорите от Марица-изток посрещат професионалния празник с рекорден добив на въглища за денонощие 18АВГ Миньорите от най-голямото българско дружество за открит добив на въглища, за първи път от шест години насам, посрещнаха професионалния си празник с рекорден добив на въглища за денонощие от 102 233 тона. С почит към покровителя на миньорския труд, на 18 август първи...

За седемте месеца на годината в „Мини Марица-изток“ ЕАД са добити 12 183 145 тона въглища 17АВГ Заявките на ТЕЦ се изпълняват 100 %   През седемте месеца на 2021 година минните работи в Дружеството се извършваха съгласно утвърдените в годишния инженерен проект технически планове на клоновете. При план за добив на 23 000 000 тона въглища, изпълнението е 12 183 145 тона,...

Над 1300 служители на „Мини Марица-изток” ЕАД преминаха обучение за полугодието на 2021 година 16АВГ През първото полугодие на 2021 година през различни форми на професионално обучение в „Мини Марица-изток” ЕАД са преминали 1326 работници и служители, т.е. 45% от планираното в Квалификационната програма на Дружеството, поради извънредната епидемична обстановка в...

Дуалното обучение в „Мини Марица-изток” ЕАД е инвестиция в бъдещето на младите хора 12АВГ В края на първото полугодие на 2021 г.22 ученици от 12 клас на Професионална гимназия „Св. Иван Рилски“, гр. Раднево завършиха практическото си обучение в реална работна среда, по професия „Машинен техник“, специалност „Машини и съоръжения за добивната...

Благодарствен адрес до „Мини Марица-изток” ЕАД за потушаването на пожара край Твърдица 05АВГ Благодарствен адрес до ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД изпрати областният управител на Сливен Минчо Афузов, по повод оказаното съдействие при потушаване на големия горски пожар край Твърдица в периода 27 - 29 юли, обхванал силно пресечени...

Потушиха пожара край Планиново с тежка техника от „Мини Марица-изток” ЕАД 23ЮЛИ „Мини Марица-изток” ЕАД предостави тежка минна техника за подпомагане на дейностите по овладяване на горския пожар, възникнал в пресечена местност вчера в района на село Планиново, община Тополовград, област Хасково. Благодарение на направените около 7 км просеки в...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 915 кв.м, жилищна сграда, лятна кухня, гараж, навес и трайни насаждения в с. Бели бряг 08ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2021/2.07.2021г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-10-2021, при следните условия: Описание на...

Обявление - инвестиционно предложение 07ЮЛИ  В изпълнение на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица Изток” ЕАД за "Реконструкция на ел. провод 6 кV "Равда-Китен", за захранване на...

Отдаване под наем на площ от 1,5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, на промплощадката на рудник „Трояново-3“ 01ЮЛИ  ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол №11-2021/23.04.2021г. по т. 3.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-15-2021, при следните...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на територията на рудник „Трояново-1“ 01ЮЛИ  ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-14-2021, при следните...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., в участък РТНК-5 на промплощадката на рудник „Трояново-север“ 28ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-13-2021, при следните...

Отдаване под наем на Апартамент № 12, гр. Раднево, ул. „Гита“ № 3 18ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2021/03.06.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-1-2021г./08.07.2021г. -13.00ч., при...

Отдаване под наем на Апартамент № 15, село Трояново, бл №6 18ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2021/03.06.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-А-2-2021г./08.07.2021г. 14.00ч., при...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м. на промишлена площадка на рудник „Трояново-1“ 04ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.2 и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-11-2021, при следните условия: ...

Отдаване под наем на търговска площ от 1.5 кв.м. до сгради "Назначение РТНК-3“ и "Ел.снабдяване“ на промплощадката на Рудник „Трояново-3“ 04ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2021/26.03.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-12-2021, при следните условия: ...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 313,900 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 27МАЙ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2021/14.05.2021г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-06/2021, при следните условия: Описание на обектите и...

Отдаване под наем на 23 бр. поземлени имоти с обща площ от 190,426 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 27МАЙ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2021/14.05.2021г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-07/2021, при следните условия: Описание на обектите и...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с кад. № 61460.72.26 с обща площ от 136,501 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 27МАЙ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2021/14.05.2021г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-08/2021, при следните условия: Описание на обектите и...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с обща площ от 55,917 дка, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 27МАЙ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2021/14.05.2021г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-09/2021, при следните условия: Описание на обектите и...

Отдаване под наем на две търговски площи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на територията на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево 18МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-10-2021, при следните условия: ...

Отдаване под наем на три търговски площи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина на територията на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево 18МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-9-2021, при следните условия: ...

Отдаване под наем на цели и части от поземлени имоти с обща площ от 547,72дка в землището на с. Трояново 17МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.10, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-01/2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с обща площ от 61,700 дка в землището на с. Трояново 17МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-02/2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с обща площ от 81,660 дка в землището на с. Трояново 17МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-02/2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот в землището на с. Ковачево 17МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-04/2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлени имот с обща площ от 376,435 дка в землището на с. Гледачево 17МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-ЗЗ-05/2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на едноетажна жилищна града със застроена площ от 47,00 кв. м. в с. Бели бряг 14МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол №11-2021/23.04.2021г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-08-2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на дворно място в с. Бели бряг 14МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-09-2021, при следните условия: Описание на обектите...

Отдаване под наем на две търговски площи 11МАЙ ОБЯВЛЕНИE  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 11-2021/23.04.2021г. по т. 3.2. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-8-2021, при следните...

Отдаване под наем на Сграда „Столова“ с инв. № 345 10МАЙ  О б я в л е н и е „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град Раднево   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 9-2021/09.04.2021г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните...

Отдаване под наем на Сграда „Стол №7“ със застроена площ: 850 кв.м. 10МАЙ   О б я в л е н и е „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град Раднево   На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 9-2021/09.04.2021г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните...

Отдаване под наем на 1117,32/1205,00 кв.м от сграда „Стол № 4“ 10МАЙ О б я в л е н и е „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град Раднево   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 9-2021/09.04.2021г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: ...

Антоанета Желязкова от „Мини Марица-изток” е носител на годишната награда за химия на НТС 05МАЙ Носител на Годишната награда на НТС – Стара Загора  за 2020 г. в област „Химия и екология” е инж. Антоанета Желязкова, ръководител  „Изпитвателна въглехимическа лаборатория“ към Рудник „Трояново-север“ на „Мини Марица-изток” ЕАД. Наградата е...

В "Мини Марица-изток" отбелязаха Световния ден за безопасност и здраве при работа 29АПР По традиция в "Мини Марица-изток" ЕАД 28 април се отбелязва с ритуал за поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите при трудови злополуки работници и служители, по време на строителството и експлоатацията на минно-енергийния комплекс „Марица-изток”...

„Мини Марица-изток” проведе кариерно ориентиране за ученици от Община Раднево 28АПР Представители на „Мини Марица-изток” ЕАД проведоха часове по кариерно ориентиране за ученици от основните училища в община Раднево, по график предоставен от Регионалното управление на образованието в Стара Загора . В периода от 29 март до 19 април 2021 г. те участваха в...

Инж. Ясен Чаушев от „Мини Марица-изток” с годишната награда на НТС 22АПР Директорът по производствено-технически въпроси в „Мини Марица-изток” ЕАД инж. Ясен Чаушев е носител на Годишната награда за 2020 г., за принос в област „Минно дело и геология” от Научно-техническия съюз – Стара Загора (НТС). Мотиви за награждаването му са...

Науката в помощ на енергетиката и бъдещето на комплекса „Марица-изток” 14АПР Бъдещето на комплекса „Марица-изток” в светлината на новите възможности, които предлагат науката и технологиите обсъдиха днес на среща в централата на въгледобивното дружество изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов, ректорите на...

Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина 12АПР ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2021/26.03.2021г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-7-2021, при следните условия:1....

Стелиан Коев: „Новите технологии ще дадат бъдеще на комплекса „Марица-изток” 08АПР Дори без формален старт на Механизма за справедлив преход и изпълнението на „Зелената сделка”, 2020 бе много трудна година за „Мини Марица-изток” ЕАД - най-голямото въгледобивно дружество в България. Това каза по време на проведената от Института за устойчив...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 874 кв.м 02АПР         “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2021/26.03.2021г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-07-2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 935 кв.м 02АПР “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2021/26.03.2021г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-06-2021, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 819 кв.м 02АПР “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2021/26.03.2021г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-05-2021, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 465 кв.м 02АПР “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2021/26.03.2021г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-04-2021, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 326 кв.м 02АПР “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 8-2021/26.03.2021г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-03-2021, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Европа осигурява средства за проекти за улавяне и използване на въглерод 31МАР По далекопроводите трябва да тече ток, а не политика. Особено когато става въпрос за Маришкия басейн и комплекса „Марица-изток“. Има три неща, в които вярвам: Въгледобивът има бъдеще; България се нуждае от ефективната работа на централите; Можем да запазим...

Няма да позволим въглеродната неутралност да се случва за сметка на миньорите 29МАР Интервю с Николай Диков, председател на Съвета на директорите на "Мини Марица-изток" ЕАД -          Г-н Диков, в ситуация на предизборна кампания, как оценявате политическото говорене относно бъдещето на комплекс „Марица...

Нито един маришки миньор не трябва да остане без работа 26МАР Интервю с изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов -          Г-н Андонов, какво е в момента състоянието на въгледобивното дружество и позволява ли то нормалната работа в енергийния комплекс „Марица...

Отдаване под наем на търговска площ от 1.5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се до сграда "Автодиспечерна, автоспирка"-открита козирка, на промплощадката на Рудник „Трояново-3“ - площ No 12 09МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2021/19.02.2021г. по т. 2.1. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-4-2021, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1.5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се в сграда "Верижни машини" на промплощадката на Рудник „Трояново-3“, с.Медникарово – площ No 8 09МАР   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2021/19.02.2021г. по т. 2.1. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-5-2021, при следните...

Отдаване под наем на търговска площ от 1.5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща седо сграда "Автодиспечерна Автоспирка"-открита козирка на промплощадката на Рудник „Трояново-3“, с.Медникарово – площ No 11 09МАР   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2021/19.02.2021г. по т. 2.1. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-6-2021, при следните...

Инструкция за провеждане на процедури за отдаване под наем на ДМА 09МАР Инструкция за провеждане на процедури за отдаване под наем на ДМА с потенциални наематели във връзка с приетите "Закон за публичните предприятия" и "Правилник за прилагане на закона за публичните предприятия" в сила от 08.03.2021г.               ...

Обявление за провеждане на търг с рег. № НС-К-3-2021/19.03.2021 г.,за отдаване под наем на търговска площ от 1.5 кв.м., подходяща за поставяне на кафе-автомат или друга вендинг-машина, находяща се на промплощадката на Рудник „Трояново-3“ 01МАР ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2021/19.02.2021г. по т. 2.1. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-3-2021, при следните...

Търси се решение за бъдещето на енергийния комплекс „Марица-изток” в интерес на потребителите и сигурността на електроенергийната система 25ФЕВ Поредна среща в търсене на най-добрите перспективи за бъдещето на „Мини Марица-изток” и енергийния комплекс, в интерес на българските потребители и сигурността на електроенергийната система, проведе изпълнителният директор на въгледобивното дружество Андон...

Завърши промяната на трасето на електропровод „Знаменосец“ 110kV, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД 09ФЕВ Завърши промяната на трасето на електропровод „Знаменосец“ 110kV. След реконструкцията, той достигна дължина от почти 32 километра, което го прави най-дългия електропровод в комплекса. Това е вторият електропровод предвиден за изместване през 2020г., собственост на...

„Български енергиен холдинг” ЕАД стартира конкурсни процедури 03ФЕВ На 2 февруари 2021 г., „Български енергиен холдинг” ЕАД, стартира конкурсни процедури с публикуването на публични покани за избор на членове (представители на държавата) на Съветите на директорите на дъщерни дружества на БЕХ – публични предприятия, в които БЕХ...

Заповед за прекратяване на търг 19ЯНУ http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/2021/zapovedprekratpdf19-01-2021.pdf

Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 359 кв.м, съставляващо УПИ VI-126 в кв.17 по плана на с.Бели бряг, общ. Раднево 12ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 29-2020/02.12.2020г. по т. 3.1, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-1-2021, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 144 кв.м, съставляващо УПИ VII-194 в кв.32 по плана на с. Трояново, общ. Раднево 12ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 29-2020/02.12.2020г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-У-2-2021, при следните условия: Описание на...

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 06ЯНУ В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД: „Водовземане на подземни води от съществуващо...

Отдаване под наем на търговски площи от по 1 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-машини и вендинг-машини 04ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 29-2020/02.12.2020г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-2-2021, при следните...

Отдаване под наем на търговски площи от по 1 кв.м., подходящи за поставяне на кафе-машини и вендинг-машини 23ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 29-2020/02.12.2020г. по т. 3.4. и чл. 29, ал. 3 от ППЗПП, обявява провеждане на търг с рег. № НС-К-1-2021, при следните...

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ,СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО 09ДЕК ИНСТРУКЦИЯ   ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО       І. Цел. С настоящата Инструкция се определят общите правила за отдаването под наем на части от имоти,...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 660 кв.м, съставляващо УПИ I-68 в кв.10 по плана на с.Трояново, общ. Раднево 02ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 24-2020/02.10.2020г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-17-2020, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 900 кв.м, съставляващо УПИ II-80 в кв.20 по плана на с.Бели бряг, общ. Раднево 02ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 24-2020/02.10.2020г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-18-2020, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 2 420 кв.м, съставляващо УПИ XI-81 в кв.20 по плана на с.Бели бряг, общ. Раднево 02ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 24-2020/02.10.2020г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-19-2020, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 822 кв.м, съставляващо УПИ V-86 в кв.11 по плана на с.Трояново, общ. Раднево 01ДЕК ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 24-2020/02.10.2020г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-16-2020, при следните условия: Описание на...

„Мини Марица-изток” подпомогна проучването на три археологически обекта 25НОЕ Археологическият музей „Марица-изток” в Раднево завърши спасителни разкопки на три обекта през 2020 година, финансирани с над 242 500 лв. от Мини „Марица-изток” ЕАД. През м. август се извършиха спасителните археологически разкопки в м. „Боялъка”, край града, в...

Отдаване под наем на 22 броя поземлени имоти с обща площ от 176,387 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Обручище, община Гълъбово 11НОЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2020/30.10.2020г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Три нови нафтовоза за рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД 02НОЕ В склада на отдел „Инвестиции“, на територията на рудник „Трояново-1”, бяха доставени 3 товарни автомобила с цистерни марка IVECO, в изпълнение на договор от 5.05.2020 г. Договорът е на обща стойност 883 977 лв. без ДДС, която включва освен доставката на трите автомобила...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с кад. № 15062.10.41 и №15062.28.21, с обща площ от 179.120 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД,находящи се в землището на с. Гледачево, община Раднево, обл. Стара Загора 27ОКТ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2020/23.07.2020г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2020, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Стриктен контрол и дисциплина в „Мини Марица-изток” предвижда заповед на изпълнителния директор 27ОКТ Предвид настъпването на есенния сезон и грипните вируси, в „Мини Марица-изток” ЕАД ще се следи стриктно за спазване на противоепидемичните мерки, контрола и дисциплината в дружеството. Това предвижда заповед на изпълнителния директор Андон Андонов от 22 октомври 2020...

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов с благодарствен адрес за съдействието при потушаване на големите пожари в региона 23ОКТ Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов получи благодарствен адрес от името на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Стара Загора. Той му бе връчен лично от директора комисар Стоян Колев, с...

Синдикалисти обсъждаха „Зелената сделка” в Мини „Марица-изток” 21ОКТ Лидерът на КНСБ Пламен Димитров и екип от националното ръководство, заедно с председателя на Федерацията на независимия синдикат на миньорите Валентин Вълчев, и регионалните лидери на КНСБ в Стара Загора и Раднево се срещнаха с представители на организациите на...

Сътрудничество и съвместна дейност обсъдиха ръководствата на „Мини Марица-изток” и Тракийския университет 13ОКТ Възможностите за сътрудничество и съвместна дейност обсъдиха на среща днес изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов и ректорът на Тракийския университет доц. Добри Ярков. В срещата участваха още председателят на Съвета на директорите...

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 12ОКТ     В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД: „Водовземане на подземни води от...

„Мини Марица-Изток” с отличие от Международната конференция по геомеханика 18СЕП С три доклада участваха представителите на „Мини Марица-Изток” ЕАД в ІХ-та Международна конференция по геомеханика - IGC'2020 в курорта "Св. Св. Константин и Елена" край Варна. В програмата се включиха български и чужди учени, ръководители, изследователи и специалисти,...

Трима нови служители в РСПБЗН в „Мини Марица-изток“ в навечерието на празника 17СЕП Тази година Районната служба по противопожарна безопасност и защита на населението /РСПБЗН/ в „Мини Марица-изток“ ЕАД отбелязва 68 год. от създаването си. Основните направления на дейността на службата са осъществяването на държавен противопожарен контрол в...

«Мини Марица-изток» ЕАД изпълнява екологичните норми 16СЕП Експерти от РИОСВ-Стара Загора извършиха проверка в «Мини Марица-изток» ЕАД за изпълнението на условията на Комплексното разрешително за Депо за неопасни отпадъци «Обединени северни насипища». При проверката е констатирано, че всички условия на...

„Мини Марица-изток” ЕАД участва в потушаването на пожарите в региона 18АВГ  „Мини Марица-изток” ЕАД участва с тежка минна техника в потушаването на пожарите, разразили се в региона през последните дни. Булдозери, транспортирани със специализирани влекачи, допринесоха съществено за овладяване на стихията по места. Както и миналото лято,...

ХОРАТА В „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД СА НА ПЪРВО МЯСТО ПО ВАЖНОСТ 17АВГ   Г-н Андонов, 18 август, Денят на Успението на Св. Иван Рилски, се отбелязва като професионален празник на българските миньори и на работещите в минната промишленост. Как ще бъде отбелязан празникът тази година и с какви чувства го посрещате?Поради усложнената...

Отдаване под наем на част от поземлен имот с кад. № 47603.67.588 пред фронта на Насипище „Медникарово“, с обща площ от 120,370 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в землището на с. Медникарово, община Гълъбово 03АВГ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2020/23.07.2020г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с кад. № 15062.10.41 и № 15062.28.21, с обща площ от 179.120 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Гледачево, община Раднево, обл. Стара Загора 03АВГ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2020/23.07.2020г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на поземлени имоти и части от поземлени имоти пред фронта на мините дейности на Рудник „Трояново- север“ с обща площ от 478,345 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Трояново, община Раднево 03АВГ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2020/23.07.2020г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-10-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на поземлени имоти пред фронта на Рудник „Трояново-1“ и Рудник „Трояново- 3“ с обща площ от 313,900 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището с. Овчарци, община Раднево 03АВГ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2020/23.07.2020г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-11-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

В „Мини Марица-изток” ЕАД подписаха най-добрия досега колективен трудов договор 29ЮЛИ Изпълнителният директор на “Мини Марица-изток” ЕАД инж. Андон Андонов, като работодател и представителите на двата синдиката в дружеството, Наско Митев, председател на ДСО на КНСБ и Бисер Бинев, председател на ФСО „Подкрепа”, положиха подписи под новия...

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 22ЮЛИ В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД за изграждане на обект: “Тръбен кладенец – ...

ТЮФ проведе редовния си надзорен одит в „Мини Марица-изток” ЕАД 13ЮЛИ Сертифициращият орган „ТЮФ Рейнланд- България“ ЕООД проведе редовния си надзорен одит на Интегрираната система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и околната среда в поделенията на „Мини Марица-изток” ЕАД.   Одиторите не са...

Представители на „Мини Марица-изток” ЕАД участваха в работна среща по проект DeCarb 08ЮЛИ Представители на „Мини Марица-изток” ЕАД участваха в работна среща на заинтересованите страни по проект „Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив”, с работно заглавие DeCarb, по покана наАгенцията за регионално икономическо...

Засилените противоепидемични мерки остават на територията на „Мини Марица-Изток“ ЕАД 07ЮЛИ При стриктно спазване и контрол на противоепидемичните мерки да протича присъствената форма на работа в клоновете на Дружеството и Управлението на „Мини Марица-Изток“ ЕАД. Това предвижда заповед на изпълнителния директор Андон Андонов. Носенето на защитна маска за...

Служители на „Мини Марица-изток” ЕАД преминаха дистанционно обучение в специализирана платформа 24ЮНИ В „Мини Марица-изток" ЕАД 87 служители участваха в специализирано дистанционно обучение, заложено в Програмата за квалификационната дейност за 2020 год. Те преминаха подготовка преди изпита за квалификационна група по безопасност при работа, във връзка с изискванията на...

Строги мерки и пълна мобилизация за нормалната работа на „Мини Марица-изток” 22ЮНИ Общо 25 заповеди на изпълнителния директор и над 50 протокола от заседания на Извънредния оперативен щаб са били издадени до момента в „Мини Марица-изток” ЕАД, във връзка с недопускане разпространението на COVID-19 сред работещите във въгледобивния...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти № 52146.62.274 и № 52146.62.489 с обща площ от 276,274 дка, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Новоселец, община Нова Загора, обл. Сливен 19ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2020/05.06.2020г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-07-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Ръководителят на ЕСР „Марица-изток“ Борислав Димитров е „Енергетик на годината“ 19ЮНИ Ръководителят на Електроснабдителен район „Марица изток” при „Мини Марица-изток” ЕАД Борислав Димитров е удостоен със званието „Енергетик на годината“, на Българската браншова камара на енергетиците /ББКЕ/. Званието се присъжда за ползотворна и...

„Мини Марица-изток” ЕАД започна промяна на трасето на електропровод „Венера“ 18ЮНИ С промяна на трасето на електропровод „Венера“ 110kV, „Мини Марица-изток” ЕАД започна първият етап от изместването на инфраструктурата пред фронта на работа на рудник „Трояново – север“. Голяма част от трасето на съществуващия електропровод, извод...

Отдаване под наем на поземлени имоти , находящи се в землището на с. Полски градец, община Раднево 09ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 04-2020/20.02.2020г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-06-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на части от поземлен имот, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово 09ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 05-2020/13.03.2020г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-08-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на 55 бр. поземлени имоти, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово 09ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 09-2020/30.04.2020г. по т. 3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-09-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на поземлен имот в с. Ковачево 08ЮНИ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2020/13.03.2020г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-01-2020, при следните условия:   Описание на обектите и...

Отдаване под наем на поземлен имот в с. Ковачево 08ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2020/13.03.2020г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-02-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на поземлени имоти находящи се в землището на с. Ковачево, община Раднево, и поземлен имот с кад. № 15062.28.18, находящ се в землището на с. Гледачево 08ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2020/13.03.2020г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на поземлени имоти с обща площ от 138,445 дка, от които: 136,249 дка, находящи се в землището на с. Полски градец и 2,195 дка в землището на с. Ковачево 08ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 04-2020/20.02.2020г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-04-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с обща площ от 288,100 дка, представляващи кад. № 15062.28.21, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Гледачево, община Раднево 08ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 04-2020/20.02.2020г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-05-2020, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Новите роторни багери вече работят в Рудник „Трояново-север” 26МАЙ За първи път в историята на „Мини Марица-изток” ЕАД бяхa въведени в работа два нови роторни багера едновременно. След успешно изпълнени гаранционни изпитания, те са предадени за експлоатация и вече работят в Рудник „Трояново-север” на „Мини Марица-изток”...

Три нови булдозера за рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД 21МАЙ На територията на „Мини Марица-изток” ЕАД бяха доставени  и оборудвани 3 булдозера Комацу D 155 на обща стойност 2 678 100 лв. Доставката на тежките машини с мощност 360 k.c.е в изпълнение на договор от 19.03.2020 г., съобщават от отдел „Инвестиции”. Mашините са модел,...

Остават дистанционната работа и конферентните форми в „Мини Марица-изток” до 14 юни 21МАЙ Създаване на организация за дистанционна форма на работа за служителите в „Мини Марица Изток“ ЕАД, където е приложимо и продължаване подготовката за работа на почивните бази на Дружеството, без прием на посетители. Това предвижда заповед на изпълнителния директор...

Заповед за отмяна на търгове 15МАЙ Можете да видете заповедта тук.

Противоепидемичните мерки остават в пълна сила за „Мини Марица-изток ЕАД до края на май 12МАЙ По предложение на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов, предприетите в дружеството противоепидемични мерки, относно разпространението на COVID – 19, остават в пълния си обем до края на месец май, въпреки промените в законодателството,...

Отдаване под наем на поземлен имот с. Ковачево 04МАЙ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2020/13.03.2020г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-01-2020, при следните условия: Описание...

Отдаване под наем на поземлен имот с. Ковачево 04МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2020/13.03.2020г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-02-2020, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти Община Раднево 04МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 5-2020/13.03.2020г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2020, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти Полски градец и с. Ковачево 04МАЙ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 04-2020/20.02.2020г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-04-2020, при следните условия: Описание...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с. Гледачево 04МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 04-2020/20.02.2020г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-05-2020, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на поземлени имоти с. Полски градец 04МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 04-2020/20.02.2020г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-06-2020, при следните условия: Описание на...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с. Новоселец 04МАЙ   ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 05-2020/13.03.2020г. по т. 3.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-07-2020, при следните условия: Описание...

Отдаване под наем на части от поземлен имот с. Главан 04МАЙ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 05-2020/13.03.2020г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-08-2020, при следните условия: Описание на...

Нормалната работа в „Мини Марица-изток” ЕАД продължава при изключителни мерки за превенция на COVID-19 28АПР Остават в сила въведените със заповеди на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАДАндон Андонов извънредни мерки и разпорежданията на Извънредния оперативен щаб (ИОЩ) за гарантирането на безопасни и здравословни условия на труд на работещите, с оглед на...

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 09АПР В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД за изграждане на обект: “Тръбен кладенец – ...

Минимизиране на персонала и оперативен щаб срещу разпространението на коронавируса на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД 16МАР От утре – 17 март, до 31 март 2020 г. се прекратява работата по откривка в „Мини Марица-изток“ ЕАД, а добивните участъци продължават да работят. Това бе решено на днешното заседание на оперативния щаб за мерките за предотвратяване разпространението на коронавирус COVID 19,...

Американски експерти представиха алтернативни методи за използване на въглищата в „Мини Марица-изток” 13МАР Делегация от енергийни експерти към Департамента по енергетика на САЩ посети управлението на „Мини Марица-изток” ЕАД  и Рудник „Трояново-1”. Гостите проведоха среща с директора по икономика и финанси Стелиан Коев и управителите на трите рудника - Милен Манов,...

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ЦПО към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, гр. РАДНЕВО ЗА 2019 г. 11МАР   За 2019 година резултата от проведеното самооценяване е общ брой точки - 81,37, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в Центъра за професионално обучение към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, като ДОБРО, т.е   постигнато трето ниво от...

Обявление 05МАР В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, за инвестиционното предложение на „Мини Марица Изток” ЕАД за „Специализиран подробен устройствен план...

Връчиха стипендиите на двама гимназисти от Стара Загора 27ФЕВ Председателят на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД Николай Диков връчи две стипендии на ученици от старозагорски гимназии. Те бяха номинирани от комисия и получиха средствата чрез фонда за талантливи деца „С любов към бъдещето на България”, на...

Сключен е договор с МТСП по оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 29ЯНУ „Мини Марица-изток“ ЕАД  подписа с Министерство на труда и социалната политика/МТСП/ Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура № BG05M9OP001-1.057...

„Мини Марица-изток” повишава ефективността на производството на въглища с европейски средства 26НОЕ За първи път в дългогодишната история на „Мини Марица-изток” ЕАД се въвеждат в работа два нови роторни багера едновременно. Това стана на церемония в присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, представители на ЕБВР, МФ „Козлодуй”,...

„Мини Марица-изток” въвежда в експлоатация два нови роторни багера 13НОЕ В присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова ще бъдат предадени за въвеждане в експлоатация на „Мини Марица – изток” ЕАД двата нови роторни багера KWK 2000 и KWK 400 L, които бяха изградени с европейски средства. Церемонията ще се проведе на 14.11.2019 г. в...

„Мини Марица-изток” участва в зелената инициатива на Община Стара Загора 06НОЕ   „Мини Марица-изток” ЕАД осигури 1 000 бутилки минерална вода за участниците в организираното от кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров засаждане на 10 000 дъбови фиданки в района на кв. „Дъбрава” – местностите „Зайчева поляна” и „Магарешка...

Ефективното обучение по първа помощ намалява риска при инциденти на работното място 25ОКТ В периода 16-18 октомври 2019 г., двадесет служители на „Мини Марица-изток” ЕАД преминаха обучение по първа долекарска помощ на работното място. Обучителният курс се проведе в Националния учебен център на Българския червен кръст /БЧК/ в с. Лозен. Националният учебен...

Обучават 310 служители на Мини Марица-изток по европейски проект 24ОКТ Общо 310 служители от „Мини Марица-изток” ЕАД ще бъдат обучавани по одобрен проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Проектното предложение, с което мините участват в процедурата, е в съответствие с „Програмата за...

Футболистите на Мини Марица-изток ще представят България на турнир по футзал в Москва 23ОКТ Отборът на „Мини Марица-изток“ ЕАД ще представи България на Шестнадесетия международен турнир по мини футбол в зала. Организатор на турнира, който ще се проведе от 24 до 28 ноември 2019 година в Москва, е Atom-Sport (Русия). Участие в турнира ще вземат отбори от Русия, Беларус,...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за пасища 01ОКТ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 21-2019/20.09.2019г. по т. 3.1, обявява провеждане на търг с рег. № НС-13-2019, при следните условия: Описание на...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване 01ОКТ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 21-2019/20.09.2019г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-14-2019, при следните условия: Описание на...

Министър Петкова: Запазването на въгледобива и продължаване работата на топлоелектрическите централи е основна цел за нас 30СЕП Запазването на въгледобива и продължаване работата на топлоелектрическите централи от комплекса "Марица изток" е основна цел и приоритет в нашата работа. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на среща в Раднево с представители на енергийните дружества...

„Мини Марица-изток“ ЕАД в основата на нова традиция - детски православен лагер 16СЕП „Мини Марица-изток“ ЕАД и Старозагорската епархия поставят основите на нова традиция- организирането на православен лагер, за деца отглеждани в институции. Осемнадесет деца – девет от Дома за деца лишени от родителски грижи /ДДЛРГ/ „Мария Терезия“ и девет...

Работници и служители на „Мини Марица-изток“ отличени за овладяването на пожари 16СЕП Кметът на Нова Загора Николай Грозев изпрати благодарствено писмо на „Мини Марица-изток“ ЕАД за оказаната навременна помощ за овладяването и потушаването на пожара, възникнал между селата Еленово и Сокол, в района на св. Илийските възвишения на 1 500 декара горска...

Делегация инспектира напредъка по изграждането на новите роторни багери в Мини Марица-изток 09СЕП Делегация на Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие посети „Мини Марица-изток” ЕАД за инспекция на напредъка на проекта за изграждане на модерни роторни многокофови багери, изпълняван по Фонд „Козлодуй“. На монтажната...

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.13 ОТ ОРЗД – КАНДИДАТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 05СЕП Всички предоставени от Вас данни, които Ви идентифицират пряко или непряко като физическо лице, са лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните.             „Мини Марица-изток“ ЕАД се ангажира да прилага правото на защита на...

Дни на отворените врати и демонстрации за професионалния празник на пожарникарите при ММИ 03СЕП И тази година Районната служба Пожарна безопасност и защита на населението при „Мини Марица-изток” ЕАД ще отбележи професионалния празник на служителите на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - 14 септември. Програмата включва провеждане...

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.13 ОТ ОРЗД – КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА 02СЕП Всички предоставени от Вас данни, които Ви идентифицират пряко или непряко като физическо лице, са лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните. „Мини Марица-изток“ ЕАД се ангажира да прилага правото на защита на личните данни на физическите лица,...

Финализират монтажа на двата модерни роторни багера в „Мини Марица-изток“ ЕАД 26АВГ Пред финал е монтажът на двата нови роторни  многокофови багера KWK-2000 и KWK-400L, с които ще се обнови част от тежкото минно оборудване в „Мини Марица-изток” ЕАД. Предвижда се те да бъдат въведени в експлоатация през пролетта на 2020 г. Към момента строежът на багер KWK-2000 е...

Курсове, които се организират през второ полугодие на 2019г. 14АВГ През второто полугодие на  2019 година, предстои организиране на следните курсове:  Машинен оператор вулканизиране на каучукови изделия – ГТЛ Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ Водач на електрокар и мотокар Входно ниво на кандидатите:...

„Мини Марица-изток” ЕАД – с реален принос за практическата насоченост на професионалното образование и обучение 01АВГ „Мини Марица-изток“ ЕАД партнира на две професионални гимназии в област Стара Загора за обучение в реална работна среда по специалности, които са широко приложими в производствената дейност на дружеството. Партньорството означава съвместна работа за 5-6 години...

Близо 1800 души получиха квалификация за първото полугодие в "Мини Марица-изток" ЕАД 29ЮЛИ Близо 1800 души преминаха 42 курса за квалификация през първото полугодие на 2019 година по Програмата за квалификационната дейност на "Мини Марица-изток" ЕАД. Квалификационната дейност в „Мини Марица-изток“ ЕАД се извършва от лицензиран Център за професионално...

АНДОН АНДОНОВ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД 23ЮЛИ Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов е назначен за председател на Съвета на директорите на “Български енергиен холдинг” ЕАД. „Приемам позицията като нова отговорност и като нова възможност за въглищната енергетика....

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 81.027дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора 11ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2019/03.06.2019г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-11-2019, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 127.075 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора 11ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2019/03.06.2019г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2019, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях, с обща площ от 426,598 дка, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Мъдрец, община Гълъбово, област Стара Загора 10ЮНИ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2019/03.06.2019г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-10-2019, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти с НТП: разработка изкопаеми, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово с обща площ за отдаване под наем: 3414,673дка. 10ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2019/03.06.2019 г. по т.3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-09-2019, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Отдаване под наем на следния имот, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево:„Обект за стопанска дейност – клуб ресторант „Феникс“ /преустроен в банков офис/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.540.1.91, с 17МАЙ На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в Протокол № 10-2019/23.04.2019 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: Описание на обектА и начална тръжна цена: Отдаване под наем на...

Уникални багери изграждат на територията на "Мини Марица-изток" ЕАД 13МАЙ За първи път у нас, на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД, се изграждат два уникални роторни багера с помощта на 500-тонни автокранове. Дружеството успешно изпълнява Договор с реф.№ ММЕ/BWE „Проектиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация...

Резултати от проведеното самооценяване по качеството за 2018г. 18АПР За 2018 година резултата от самооценяването е общ брой точки - 81,20, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в Центъра за професионално обучение към „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, като ДОБРО, т.е   постигнато трето ниво от възможните четири. За 2019...

Курсове организирани през първото полугодие на 2019 година 18АПР През първото полугодие на  2019 година предстои организиране на следните курсове:   Минен техник спец. Добивни и строителни минни технологии Входното ниво на кандидатите: завършено средно образование. * Обучението по горе описаната професия се провежда по учебен...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване с. Обручище и с. Трояново 04АПР   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2019/27.03.2019г. по т. 3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-02-2019, при следните условия: Описание на обектите и...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване с. Новоселец 04АПР “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2019/27.03.2019г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2019, при следните условия:   Описание на обектите и начална...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване, с. Медникарово 04АПР   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2019/27.03.2019г. по т. 3.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-04-2019, при следните условия: Описание на обектите и...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване, с. Медникарово с площ 53,06 дка 04АПР “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2019/27.03.2019г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-05-2019, при следните условия: Описание на обектите и...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване, с. Медникарово с площ 50,444 дка 04АПР “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2019/27.03.2019г. по т. 3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-06-2019, при следните условия:   Описание на обектите и...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване, с. Ковачево 04АПР “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 9-2019/27.03.2019г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-07-2019, при следните условия:   Описание на обектите и начална...

Прессъобщение 08МАР Ръководството на Министерството на енергетиката и „Български енергиен холдинг“ ЕАД изказват благодарност за добрата работа на всички работници и специалисти от „Мини Марица – изток“ ЕАД и особено на г-н Николай Диков – председател на Съвета на...

Обява за отдаване под наем на части от поземлен имот, с. Гледачево и с. Ковачево 06МАР На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 05-2019/22.02.2019г. по т. 2.10, обявява провеждане на търг с рег. № НС-01-2019, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна...

„Мини Марица-изток“ ЕАД с рекорден добив от 3 427 789 тона въглища през януари 21ФЕВ Първият месец на 2019 г. „Мини Марица-изток“ ЕАД приключи с рекорден добив на въглища за този месец на годината. Това е най-високият януарски добив в историята на дружеството от създаването му досега. С реализираните 3 427 789 тона през януари дружеството изпълнява...

Дни на отворените врати в "Мини Марица-изток" ЕАД за ученици 22НОЕ На 21 и 22 ноември “Мини Марица-изток“ ЕАД се включи в инициативата на Министерството на образованието и науката за провеждане на Дни на отворените врати в предприятия в България в рамките на третата Европейска седмица на професионалните умения. Гости на Дружеството...

Обявление за провеждане на търг за отдаване под наем на обект за стопанска дейност - клуб-ресторант "Феникс" 07НОЕ На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 21-2018/26.10.2018 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: Описание на обекта и начална тръжна цена:...

Живко Бончев е новият управител на Рудник „Трояново - Север” 03ОКТ С решение на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток“ ЕАД от протокол № 19 от 28. 09. 2018г. т. 3.4. Живко Бончев Желев е назначен за управител на Рудник „Трояново – Север“. Той е роден  на 16 октомври 1970 година. Завършва Висшето военно транспортно училище...

Изпълнителният директор Андон Андонов с почетен знак на Община Раднево 07СЕП Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов бе удостоен с почетния знак на Община Раднево. Отличието му беше връчено лично от кмета д-р Теньо Тенев на официалната церемония по случай 7 септември – празник на град Раднево. Андон Андонов...

Отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Овчарци, община Раднево 27АВГ ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2018/14.08.2018г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-13-2018, при следните условия: Описание на...

Масовият спорт е добра традиция в „Мини Марица-изток“ ЕАД 15АВГ Спортен празник за Деня на покровителя на миньорския труд св. Иван Рилски се проведе на 15 август в „Мини Марица-изток“ ЕАД. Изпълнителният директор на дружеството Андон Андонов и неговият екип и кметът на община Раднево Теньо Тенев, заедно с работещи в „Мини...

Детска изложба „Моят ден в Мини Марица-изток” е експонирана в центъра на гр. Раднево 13АВГ Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов откри изложба от детски рисунки, експонирана в центъра на гр. Раднево. Заедно с кмета на община Раднево Теньо Тенев и мениджърския екип на Дружеството те разгледаха творбите под надслов „Моят ден в...

„Мини Марица-изток“ ЕАД гарантират сигурност на доставките на въглища 13АВГ От началото на годината са добити над 14 800 000 тона въглища Гарантираме сигурни доставки на въглища към централите в комплекса Марица изток, каза на пресконференция на 13. 08. 2018 г. изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов. Добитите в...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Трояново 03АВГ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2018/27.07.2018г. по т. 3.1, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2018, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Полски градец 20ЮЛИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2018/12.07.2018г. по т. 3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-10-2018, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Маца 20ЮЛИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 13-2018/12.07.2018г. по т. 3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-11-2018, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в с. Полски градец, община Раднево 02ЮЛИ На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 02-2018/02.02.2018г. по т. 3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-08-2018, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:              1.1...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в гр. Раднево 02ЮЛИ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 12-2018/15.06.2018г. по т. 2.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-09-2018, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:          1.1 Отдаване...

Професионални отличия за специалисти на „Мини Марица-изток” ЕАД 25ЮНИ Инж.  Иван Иванов, ръководител на отдел ”Електрооборудване” в „Мини Марица-изток” ЕАД, е отличен със званието “Енергетик на годината” за 2018 г. от Българската браншова камара на енергетиците (ББКЕ).  Грамота и плакет се присъждат за ползотворната и...

Иван Гидиков е назначен за управител на рудник „Трояново - север” 20ЮНИ С решения на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД по протокол №  11 -  2018 от 12. 06. 2018 г. за управител на рудник „Трояново - север” е назначен Иван Гидиков. От поста е освободен досегашният управител Стойко Башалов. Решенията влизат в сила по...

Инцидент с работници на "Мини Марица-изток" ЕАД 17МАЙ На 17. 05. 2018 г. в 17:10 ч. на неохраняем железопътен прелез в гр. Симеоновград товарен влак е ударил работнически автобус със служители от "Рудник Трояново - 3" на "Мини Марица-изток" ЕАД. Петима души са пострадали без опасност за живота. Един човек е закаран в "МБАЛ - Харманли" ЕООД,...

По традиция в „Мини Марица –изток“ ЕАД почетоха световния ден за безопасност и здраве при работа 27АПР Международният ден в памет на загиналите или пострадалите при аварии работници - 28 април  беше почетен с минута мълчание от изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” Андон Андонов, мениджърския екип, управителите на трите рудника, синдикалисти, работници и...

Обява за продажба на недвижим имот, обект за стопанска дейност – клуб ресторант „Феникс“ 10АПР „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, град Раднево На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево, съгласно  Протокол № 04-2018/09.03.2018 г. и разрешение за продажба от Съвета на Директорите на „Български енергиен холдинг“, съгласно...

Предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП 19МАР Във връзка с методическо указание на Агенцията за обществени поръчки (изх.№ МУ-4 от 02.03.2018г.) и съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният...

Инспекция от „БЕХ” ЕАД в “Мини Марица-изток” ЕАД 14МАР Изграждането на два нови роторни багера в „Мини Марица-изток” ЕАД се изпълнява и към момента се очаква да бъдат пуснати в експлоатация в срок. Това установи днес изпълнителният директор на „БЕХ” ЕАД Петьо Иванов по време на инспекция в Дружеството. Заедно с...

Тридесет нови булдозера ще влязат в експлоатация в „Мини Марица-изток” ЕАД 12МАР Влезе в експлоатация първият от тридесетте нови булдозера, които се очаква да бъдат доставени до края на септември в „Мини Марица - изток“ ЕАД. През декември 2017 година бяха подписани три договора в изпълнение на  Инвестиционната програма за доставката на  Komatsu D...

„Мини Марица-изток” ЕАД подава въглища въпреки рекордно ниските температури 02МАР ''Мини Марица-изток” ЕАД успешно преодолява поредното предизвикателство на природата с рекордно ниски температури  в края на февруари и началото на март. Дружеството изпълнява заявките на консуматорите и гарантира сигурността на енергийната система на страната с...

Митрополит Киприан посети ”Мини Марица-изток” ЕАД 22ФЕВ Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов, мениджърското ръководство на дружеството и представители на Съвета на директорите посрещнаха Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприани представители на Епархийската...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части от тях в землището на с. Обручище, община Гълъбово. 26ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 01-2018/12.01.2018г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-06-2018, при следните условия: Описание на обектите...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Овчарци, община Раднево. 25ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 29-2017/20.12.2018г. по т. 2.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-04-2018, при следните условия: Описание на обектите...

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот в землището на с. Медникарово, община Гълъбово. 25ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2017/08.12.2018г. по т.3.17, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2018, при следните условия: Описание на обектите...

Резултати от проведеното самооценяване за качеството за 2017 г. 25ЯНУ За 2017 година резултата от самооценяването е общ брой точки - 86,55, което определя качеството на предлаганото професионално обучение в ЦПО „Марица – изток”, като ДОБРО, т.е постигнато трето ниво от възможните четири. За 2018 година комисията по осигуряване на...

Курсове, организирани през първото полугодие на 2018 г. 23ЯНУ Актуална информация за организираните курсове в първото полугодие на 2018 г.  Минен техник спец. Добивни и строителни минни технологии Входното ниво на кандидатите: завършено средно образование. * Обучението по горе описаните професии се провежда по учебен план и...

Над 2 милиона лева икономии от компенсирането на реактивна мощност 22ЯНУ Икономии в размер на 2 389 646, 67 лв. са реализирани в „Мини Марица-изток” ЕАД през 2017 г. от потребление на реактивна енергия. Намаленото потребление е в резултат на успешно завършения проект за компенсиране на реактивната енергия, консумирана от тежкото минно...

Обявление за продажба на курортно-туристически сгради „Паисий“ 22ЯНУ  О б я в л е н и е „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град раднево На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица - изток” ЕАД гр. Раднево, съгласно протокол № 23-2017/06.10.2017 г., т.3.2 и разрешение на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД гр. София, съгласно...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Главан, община Гълъбово 17ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2017/08.12.2017 г. по т.3.12, обявява провеждане на търг с рег. № НС-01-2018, при следните условия: Описание на обектите и...

Отдаване под наем на части от поземлени имоти в землището на с. Помощник, община Гълъбово 17ЯНУ ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2017/08.12.2017 г. по т.3.14, обявява провеждане на търг с рег. № НС-02-2018, при следните условия: Описание на...

Годишен добив от 30 337 319 тона въглища за 2017 г. 09ЯНУ  ”Мини Марица-изток” ЕАД отново гарантира сигурността на енергийната система с годишен добив от 30 337 319 тона въглища „Мини Марица-изток” ЕАД реализира добив от 30 337 319 тона въглища през изминалата 2017 година. Това е с 2 837 319 тона в повече...

Рудник „Трояново- 1“ с добив над 13 милиона тона въглища в юбилейната 2017 година 05ЯНУ Миньорите от първия източномаришки Рудник „Трояново-1“ добиха 13 160 726  тона въглища през 2017 година. Постижението е резултат от добрите практики на управление в „Мини Марица-изток” ЕАД и от екипната работа в Рудник „Трояново-1“. Този годишен рекорд е върхов...

Икономия от половин милион годишно ще осигурява нов сертификат за жп транспорта 03ЯНУ Железопътният транспорт на „Мини Марица-изток” ЕАД вече е сертифициран като лице, отговорно за поддържането на вагони (ЛОП). На 12 и 13 декември експерти от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, ръководени от изпълнителния й директор Веселин...

НТС отличи Георги Кисьов с приза „Минен инженер 2017“ 15ДЕК Наградата „Минен инженер на годината” на Научно техническия съюз  /НТС/ в Стара Загора за 2017 г. получи инж. Георги Кисьов- директор по производствените въпроси в рудник „Трояново-1” за разработката на темата „Нови технологични решения за добив на въглища...

Два рехабилитирани багера влязоха в експлоатация 27НОЕ Два рехабилитирани кофововерижни багера ERs710 влязоха в експлоатация в добивните участъци на рудниците на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Рехабилитацията на тежкото минно оборудване е  ключова задача в Инженерния план за развитието на Дружеството и гарантира...

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот, с. Медникарово 16НОЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО       На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 25-2017/30.10.2017 г. по т.3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-17-2017, при следните условия: Описание на обектите и...

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот, с. Медникарово 10НОЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 25-2017/30.10.2017 г. по т.3.12, обявява провеждане на търг с рег. № НС-18-2017, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Бели бряг 07НОЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 25-2017/30.10.2017г. по т.3.1, обявява провеждане на търг с рег. № НС-16-2017, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Министърът поздрави „Мини Марица-изток” ЕАД по случай 65-годишнината на дружеството 02ОКТ Министърът на енергетиката Теменужка Петкова  присъства на официалното честване на 65-годишнината на най-голямото българско въгледобивно дружество. Гости на тържеството бяха и зам.-министрите на енергетиката Жечо Станков и Красимир Първанов, народни представители,...

Обява отдаване под наем на обект 26СЕП МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 08-2017/24.03.2017 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА...

Обява за отдаване под наем на части от поземлен имот, с. Ковачево 01СЕП “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2017/25.08.2017г. по т.3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-13-2017, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Новоселец 01СЕП “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 20-2017/25.08.2017г. по т.3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-14-2017, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И...

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот, с. Медникарово 14АВГ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 18-2017/02.08.2017г. по т.3.1, обявява провеждане на търг с рег. № НС-12-2017, при следните условия: Описание на обектите и...

Обявление за търг за продажба на автомобил 07АВГ „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град Раднево На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 14-2017/15.06.2017 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА...

Уведомление за изграждане на тръбни кладенци 27ЮЛИ Уведомление за изграждане на тръбни кладенци В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД за...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти, с. Бели бряг 13ЮЛИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 15-2017/06.07.2017г. по т.3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-11-2017, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Две високи отличия за „Мини Марица-изток“ ЕАД и Андон Андонов на Международния енергиен форум 03ЮЛИ Международният енергиен форум организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България (НТСЕБ), Националната електрическа компания, Технически университет - София, Агенцията по енергийна ефективност и Националния комитет по осветление се проведе от 22 до 27 юни....

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Ковачево 29ЮНИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО       На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2017/15.06.2017 г. по т.3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-10-2017, при следните...

Обява за отдаване под наем на поземлени имоти в землището на с. Бели бряг 26ЮНИ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2017/15.06.2017г. по т.3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-09-2017, при следните условия: Описание на обектите и начална...

Първо посещение на областната управителка в „Мини Марица –изток“ ЕАД 26ЮНИ На 23.06. 2017г. по покана на „Мини Марица- изток“ ЕАД, изпълнителният директор на Дружеството Андон Андонов прие на работно посещение областната управителка на Стара Загора- Гергана Микова и кмета на община Раднево д-р Теньо Тенев . На срещата бяха обсъдени проблеми,...

Нова пробовземаща система изпълнява изискванията на стандарта БДС- ISO 13909-2 при подаване на въглища 21ЮНИ Влезе в експлоатация нова пробовземаща система за вземане на проби от две гумено-транспортни ленти за транспортиране на лигнитни въглища по направление ТЕЦ „Марица-Изток-2“. През месец юни 2017 г. бяха проведени успешни 72-часови проби под товар в Рудник...

Курсове, организирани до края на 2017 г. 19ЮНИ До края на 2017 година предстои организиране на следните курсове: Оператор на пулт за управление и свръзка Входно ниво:Завършено средно специално образование (или IIIта квалификационна степен), завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от...

„Мини Марица- изток“ завоюва купата на КНСБ и на Четиринадесети международен работнически спортен фестивал 13ЮНИ  Седемдесет  спортисти в четиринадесет вида спорт представиха „Мини Марица-изток“ ЕАД и се завърнаха с шест златни медала, четири сребърни и седем бронзови медала. За пети път по традиция „Мини Марица-изток“ ЕАД завоюва купата на КНСБ на Четиринадесетият...

Обява за изграждане на тръбни кладенци 11МАЙ В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица-изток” ЕАД за изграждане на обект „Изграждане на тръбни...

Обява отдаване под наем на обект 02МАЙ „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 08-2017/24.03.2017 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: Отдаване под наем...

Обява отдаване под наем на обект 05АПР „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 08-2017/24.03.2017 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА...

Обява за продажба на залежала резервна част 03АПР

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Гледачево 27ФЕВ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2017/10.02.2017г. по т.3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-06-2017, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Обява за отдаване под наем на части от поземлен имот, с. Гледачево 27ФЕВ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2017/10.02.2017г. по т.3.4, обявява провеждане на търг с рег. № НС-05-2017, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Новоселец 27ФЕВ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 03-2017/10.02.2017г. по т.3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-07-2017, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Дискусия за национална позиция в защита на въгледобива 20ФЕВ На 21 февруари в Гранд Хотел София , Българската минно – геоложка камара (БМГК) и „Мини Марица – изток“ ЕАД организират дискусия във връзка с предложената промяна в Референтния документ за най-добри налични техники (BREF) за големи горивни инсталации (LCP). Поканени...

Отговор на изпълнителния директор на "Мини Марица- изток" ЕАД на Декларация на синдикалните организации на ДСО на КНСБ и на ФСО "Подкрепа" в дружеството 17ФЕВ Отговор на изпълнителния директор на "Мини Марица - изток " ЕАД Андон Андонов на Декларацията на синдикалните организации в дружеството е изпратен на 17 февруари на председателите на ДСО на КНСБ и ФСО "Подкрепа" с копия до министъра на енергетиката Николай Павлов,...

Накити, спасени от „Мини Марица- изток“ ЕАД на изложба във Виена 14ФЕВ Сребърни и златни накити, открити при спасителни археологически разкопки финансирани от „Мини Марица-изток”ЕАД, ще участватват в международна изложба в Kunst-Historisches Museum – Виена. Изложбата е посветена на „Металите и ресурсите през бронзовата епоха в източните...

Нова техника за височинни ремонти на тежкото минно оборудване 06ФЕВ Камион с повдигаща се работна платформа/автовишка/  и с висока проходимост, за работа в условията на открит добив на въглища,  влезе в експлоатация в началото на годината в „Мини Марица-изток” ЕАД. Автовишката ще се използва от Електроснабдителен район...

„Мини Марица – изток“ ЕАД участва в работна среща за въглеродните емисии 03ФЕВ Представители на „Мини Марица – изток“ участваха в работна среща на 27 януари 2017 г . в София с българските представители в Европейския парламент - Светослав Малинов , Владимир Уручев и Андрей Ковачев. Срещата се организира от камарите, представляващи основните...

Обява за продажба на автомобил на търг 03ФЕВ „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1. Продажба на лек автомобил, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево:Марка и модел:    Ауди...

БМГК в подкрепа на "Мини Марица - изток" ЕАД и в защита на българския въгледобив 31ЯНУ   Българска минно-геоложка камара се обяви в защита на своя член "Мини Марица-изток" ЕАД по отношение на предстоящото приемане на Директива за емисиите на промишлеността. Нейният чл. 75 пряко ще засегне бъдещето на българската конвенционална енергетика и въгледобив с...

Апел за подкрепа за бъдещето на въгледобива 26ЯНУ Мениджърският екип „Мини Марица – изток“ ЕАД изпрати писмо, с тревога за бъдещото развитие на въгледобива, до президента на Република България, държавни институции, българските евродепутати, неправителствени организации и заинтересовани страни за съдействие и...

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Главан 25ЯНУ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 01-2017/20.01.2017 г. по т.3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2017, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: Отдаване под наем на части от...

'Мини Марица-изток” ЕАД подава въглища, въпреки рекордно ниските температури 24ЯНУ  ''Мини Марица-изток” ЕАД успешно преодолява поредното предизвикателство на природата с рекордно ниски януарски температури. От началото на годината до 24 януари са добити 1 973 000 тона въглища и бизнес планът на дружеството е изпълнен  над 102%. Температурите падат...

Курсове, организирани през първото полугодие на 2017 г. 22ЯНУ През първото полугодие на 2017 г. предстои организиране на следните курсове:  Машинен техник, спец. Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството• Минен техникспец. Добивни и строителни минни технологииВходното ниво на кандидатите: завършено...

Качество на предлаганото професионално обучение в ЦПО „Марица-изток” 18ЯНУ ЦПО „Марица-изток” разработи вътрешната си система за осигуряване на качеството при условия и ред, определени  в „Наредба № 2 на МОН от 08.09.2015г. за осигуряването на качеството на професионалното образование и обучение”.Вътрешната система за осигуряване на...

Нови верижни машини в "Мини Марица -изток" 17ЯНУ Три нови тръбоклада влязоха в експлоатация в трите рудника на „Мини Марица-изток” ЕАД. Това е поредната доставка в края на 2016 г. за реализиране програмата на Дружеството за подмяна на спомагателната техника и в изпълнение на инвестиционната програма на „Мини...

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Обручище 10ЯНУ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 28-2016/22.12.2016г. по т.3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-02-2017, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА...

Обобщена справка за автопът III-554 05ЯНУ В изпълнение на чл. 30, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево осигурява достъп до одобрената Справка от Министерството на околната среда и водите, включваща...

„Мини Марица – изток“ ЕАД изпълни бизнес плана си за 2016 година 03ЯНУ На 28 декември „Мини Марица- изток“ ЕАД изпълни производствената си програма за 2016 година- добити са 27 505 683 тона въглища, разкрити, транспортирани и насипани са 86 589 831 кубични метра земна маса. За първи път през последните шест години дружеството изпълнява над 100%...

Обява за отдаване под наем на части от поземлени имоти, с. Мъдрец 19ДЕК “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 27-2016/02.12.2016 г. по т.3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-01-2017, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И...

Девет нови товарни автомобила влизат експлоатация в „Мини Марица – изток“ 16ДЕК Девет нови товарни автомобила IVECO, модел EUROGARGO 4x4, влизат в експлоатация през тази седмица в трите рудника на „Мини Марица – изток“. Те са поредната доставка за реализиране на програмата на ръководството на Дружеството за подмяна на амортизираната техника за...

Обява за продажба на автомобил на търг 16ДЕК На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 26-2016/11.11.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1. Продажба...

Двама директори по техническите въпроси с награди от НТС 12ДЕК Директорите по техническите въпроси в Рудник "Трояново-3" инж. Тодор Гайдаров и в Рудник "Трояново-1" инж. Никола Николов са наградени от Научно-техническия съюз / НТС/ в областите "Машиностроене" и "Минно дело и геология“ . Те бяха избрани за носители на приза инженер на...

Обява за Решение на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършването на екологична оценка 08ДЕК Обява на решение на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършването на екологична оценка

Обява за отдаване под наем на част от поземлен имот, с. Ковачево 25НОЕ На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.6 и Заповед № РД – 09 – 486/26.09.2016г., обявява провеждане на търг с рег. № НС-20-2016, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1....

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване, с. Гледачево 23НОЕ На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.11 и Заповед № РД – 09 – 470/16.09.2016г., обявява провеждане на търг с рег. № НС-18-2016 , при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА...

Обява за отдаване под наем на поземлен имот за земеделско ползване, гр. Раднево и с. Пет могили 23НОЕ На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.11 и Заповед № РД – 09 – 470/16.09.2016г., обявява провеждане на търг с рег. № НС-19-2016 , при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА. 1.1....

Обява за отдаване под наем на поземлен имот 18НОЕ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 26-2016/11.11.2016г. по т.3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-17-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:   1.1 Отдаване под наем на...

„Мини Марица – изток“ ЕАД реализира печалба за десетте месеца 18НОЕ „Мини Марица-изток“ ЕАД е с положителен финансов резултат към 31.10.2016г. на база финансовия отчет за десетте месеца на текущата година, преодолявайки по този начин натрупаната до 30.09.2016 г. загуба, дължаща се изцяло на силно изразения сезонен характер на производството...

„Мини Марица-изток” ЕАД се включва в проект за дуално обучение 24ОКТ Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов и директорът на Професионалната гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски” в Стара Загора Даниела Пашова подписаха днес партньорско споразумение за изпълнението на проект...

Висока оценка за „Мини Марица- изток“ от Европейската банка за възстановяване и развитие 17ОКТ „Мини Марица–изток“ ЕАД най-добре в страната работи по усвояването на средствата, отпуснати по Международния фонд „Козлодуй“ - обобщи ръководителят на дейността на Международен фонд „Козлодуй” в ЕБВР Валентин Шайдер. В края на септември 2016 г. се...

Второ обявление за търг 17СЕП ЗАПОВЕД № РД-09-462Раднево 16.09.2016 г. На основание Протокол от 12.09.2016г. във връзка с проведен търг с тайно наддаване с предмет: - „Отдаване под наем на част от поземлен имот 37507.201.374, подходящ за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящ се в...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване, с. Мъдрец 30АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.8, обявява провеждане на търг с рег. № НС-15-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:   1.1.     ...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване, с. Трояново 30АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.9, обявява провеждане на търг с рег. № НС-14-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена: 1.1.       Отдаване...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване, с. Трояново 25АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.5, обявява провеждане на търг с рег. № НС-11-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:  Отдаване под наем на част от...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване, с. Медникарово 25АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.2, обявява провеждане на търг с рег. № НС-13-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:  Отдаване под наем на части от...

Обявление за отдаване под наем на земя за земеделско ползване 24АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.6, обявява провеждане на търг с рег. № НС-09-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:  Отдаване под наем на част от...

Обявление за отдаване под наем на имот за земеделско ползване 24АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.10, обявява провеждане на търг с рег. № НС-10-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена: 1.1.       Отдаване под наем...

Отличие за помощ при бедствия и аварии 24АВГ Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов бе удостоен с почетния плакет на областния управител на Стара Загора. Отличието му беше връчено лично от Георги Ранов на 19. 08. 2016 г. по време на официалното честване на Деня на миньора на почивната...

Димитър Чолаков получи званието „Заслужил миньор” 24АВГ Званието „Заслужил миньор” на НТС по Минно дело, геология и металургия бе присъдено на заместник-изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Димитър Чолаков. С пожелания за здраве и бъдещи успехи  грамотата и почетния знак връчи изпълнителният...

Уведомление за изграждане на тръбен кладенец 22АВГ В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица Изток” ЕАД за изграждане на тръбен кладенец  –...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване 22АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.11, обявява провеждане на търг с рег. № НС-07-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена: 1.1.       Отдаване...

Обявление за отдаване под наем на земи за земеделско ползване 22АВГ На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 19-2016/03.08.2016г. по т.3.3, обявява провеждане на търг с рег. № НС-08-2016, при следните условия: Описание на обектите и начална тръжна цена:  1.1.     ...

Мини Марица-изток“ ЕАД гарантират сигурност на доставките на въглища 19АВГ Гарантираме сигурни доставки на въглища към централите в комплекс „Марица Изток“ през предстоящия есенно-зимен сезон, каза на пресконференция на 18. 08. 2016 г. изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Андон Андонов. Добитите в Дружеството въглища към 16....

Ден на децата в „Мини Марица-изток” ЕАД 16АВГ Ден на отворените врати за деца на служители се проведе за първи път в рудник „Трояново - 3”. 22 деца на възраст от 7 до 17 годни избраха да прекарат ваканционния ден на работа, заедно с родителите си. Панорамната гледка към рудника и филмът за историята му, които учениците...

50 хиляди лева даряват „Мини Марица-изток” ЕАД за изграждане на нови спортни площадки в гр. Раднево 15АВГ Символична първа копка за изграждане на модерно спортно съоръжение на открито в кв. Гледачевски, гр. Раднево направиха днес изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов, кметът на община Раднево Теньо Тенев и Деян Димитров, член на управителния...

Обособяване на зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки в "Мини Марица-изток" ЕАД 08АВГ Във връзка с публикации в електронните и печатни медии, свързани с обществена поръчка за обособяване на зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки в „Мини Марица-изток” ЕАД уточняваме, че осигуряването на добри условия за труд и почивка на работещите в...

„Мини Марица- изток“ ЕАД домакин на среща на четирима областни управители за превантивни мерки при бедствия и аварии 05АВГ На 04.08. 2016г. по покана на „Мини Марица – изток“ ЕАД, изпълнителният директор на Дружеството Андон Андонов прие на работно посещение областните управители на четири области - Георги Ранов на Стара Загора, Татяна Петкова  на Сливен, Димитър Иванов на Ямбол и...

Обялвение за отдаване под наем на имот в гр. Стара Загора 05АВГ На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 16-2016/07.07.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия:          Описание на обекта и начална тръжна...

„Мини Марица-изток” ЕАД с лиценз за регионален ЖП превозвач 29ЮЛИ Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов получи лицензия № 302/14. 07. 20016 г., която дава право на Дружеството да превозва товари по националната железопътна инфраструктура  в определена част от територията на България. Това стана на 29. 07. 2016 г....

Обявление за продажба на автомобил на търг 15ЮЛИ На основание Решение на Съвета на Директорите, „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево,  обявява провеждане на търг при следните условия:   Описание на обекта и начална тръжна цена:   1.1. Продажба на лек автомобил, собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр....

Обявление за отдаване под наем на помещения за офис, гр. Раднево 08ЮНИ На основание на Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в Протокол № 12-2016/04.05.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия:    Описание на обекта и начална тръжна цена: Отдаване под...

Курсове, организирани до края на 2016 г. 01ЮНИ До края на 2016 г. предстои организирането на следните курсове: Машинист на разтоварна стрела; Оператор на пулт за управление и свръзка; Забележка: За гореописаните професии се изисква завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна...

Два нови багера ще заработят в „Мини Марица-изток” след три години 20МАЙ Договор за проектиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на два роторни багера от типа SRs 2000 и SRs 200 бе подписан днес в Информационния център на „Мини Марица-изток” ЕАД. На официалната церемония присъстваха министърът на енергетиката Теменужка...

МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК И СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ ОРГАНИЗИРАХА УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА БОТЕВ 12МАЙ Ученици от пет училища в община Раднево се включиха в конкурса за презентация на тема „Защо Ботев е герой?”, организиран от „Мини Марица-изток” ЕАД . Конкурсът беше отчетен в деня на светите равноапостоли св. св. Кирил и Методий – 11 май. Общо 29 деца се...

„Мини Марица-изток” ЕАД се разплаща с контрагентите си 28АПР До дни се очаква финализирането на процеса по превод на средствата, които ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3” и ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” дължат на „Мини Марица-изток” ЕАД за доставка на въглища. Според тристранните споразумения, подписани на 26.04.2016 г.,...

„Мини Марица-изток” ЕАД отбеляза Световния ден за безопасност и здраве при работа 28АПР Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” Андон Андонов, мениджърският екип, директорите на трите рудника, синдикалисти, ръководители от управлението, работници и служители поднесоха венци и цветя пред паметника на загиналите при трудови злополуки работници...

Първо посещение на студенти – еколози от Тракийския университет в „Мини Марица-изток” ЕАД 22АПР 15 студенти-еколози от Тракийския университет в Стара Загора разгледаха част от рекултивираните площи на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД. Посещението им на 21. 04. 2016 г. представлява практическо обучение по дисциплината „Увреждане на почвите”.  Под...

„Мини Марица-изток” ЕАД участва в проучване за индустриалното развитие в условията на климатични промени 15АПР Ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД посрещна в Управлението на Дружеството представители на Европейската конфедерация на профсъюзите, водена от Конфедералния секретар Монсерат Мир. На 14 и 15 април 2016 г. международната делегация е на двудневно посещение в...

Нов Колективен трудов договор в „Мини Марица-изток” ЕАД 04АПР От 1 април 2016г. влезе в сила нов Колективен трудов договор в „Мини Марица-изток” ЕАД, който беше подписан на 31 март - ден преди изтичането на предходния от 2014 година. Изпълнителният директор на дружеството Андон Андонов и председателите на двете синдикални организации...

Ясен е окончателният списък на жителите на с. Бели бряг, които имат право на обезщетение от „Мини Марица-изток” ЕАД 31МАР 101 са урегулираните поземлени имоти (УПИ) в с. Бели бряг, община Раднево, за които собствениците или наемателите ще получат обезщетение  от „Мини Марица-изток” ЕАД. Те са определени след преброяване, социологическо проучване и анализ на документите за собственост....

Обявление за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда „Баня с назначение“ № 501.368.1 /стоматологичен кабинет/ ведно с оборудване за стоматологичен кабинет 29МАР На основание на Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в  Протокол № 9-2016/14.03.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1.         Описание на обекта и начална тръжна цена: 1.1....

Влезе в действие правилник за работа със сигнали за корупция 28МАР В изпълнение на Заповед на Министъра на енергетиката Теменужка Петкова за „Секторен антикорупционен план в енергетиката“ влезе в действие Правилник за работата със сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и защита на лицата подали такива...

Златен букет от медали 22МАР С букет от медали се завърна от Балканиадата по лека атлетика в Букурещ Виолета Тотева- експерт в Търговския отдел на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Злато от дисциплината на 3 000 метра бягане, злато от шест километровия крос кънтри и още един златен медал от дисциплината...

Обявление за отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, собственост на „Мини Марица-изток” ЕАД, находящи се в землищата на с. Полски градец и с. Ковачево, община Раднево. 16МАР На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 6-2016/29.02.2016г. по т.3.7, обявява провеждане на търг с рег. № НС-03-2016, при следните условия:1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА...

Медали за спортисти от "Мини Марица-изток" 15МАР Два сребърни и един бронзов медал завоюваха спортисти от „Мини Марица-изток” ЕАД на втория тур от състезанието по спортно ориентиране на средиземноморските държави SIVEN MOC 2016 г. В трите състезателни дни на 11, 12 и 13 март в град Банско взеха участие представители на 18...

Студенти от Бургас на посещение с учебна цел в „Мини Марица-изток” ЕАД 12МАР На 10.03.2016г. в Информационния център на „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Раднево се проведе посещение с учебна цел на магистри от бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров", специалност „Електротехника в направление енергетика” с отговорник доц....

Допуснати кандидати за обявено свободно работно място на длъжност "Експерт търговия – електроенергийна борса” при "Мини Марица-изток" ЕАД 12МАР СПИСЪК на кандидатите за обявената свободна длъжност „Експерт търговия – електроенергийна борса” в звено „Пазар на електроенергия” към Електроснабдителен район „Марица-изток” при „Мини Марица-изток” ЕАД, допуснати до писмен изпит по английски...

Работна среща на комисари от КЕВР в „Мини Марица-изток” ЕАД 11МАР Първа работна среща между представители на Комисията за енергийно и водно регулиране и ръководството на "Мини Марица-изток" ЕАД се състоя в управлението на въгледобивното дружество на 10 март 2016 г. Заместник изпълнителният директор Димитър Чолаков запозна комисарите с...

Обявление за провеждане на търг, за отдаване под наем на обект 04ФЕВ „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град раднево На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в Протокол № 1-2016/15.01.2016 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните...

Европейско проучване на Марица-изток като моноиндустриален регион 03ФЕВ        На 2 февруари в Информационния център на „Мини Марица-изток“ ЕАД се проведе работна среща по проекта на Европейската конфедерация на профсъюзите „Индустриални региони и климатични политики: синдикални перспективи“ с участието на г-н Марчел...

Нов роторен багер в Мини Марица-изток ЕАД 19ЯНУ На 18 януари зам. министърът на енергетиката Жечо Станков, посланикът на Република Чехия Душан Щраух, зам. министърът на промишлеността и търговията в Чехия Иржи Колиба, изпълнителният директор на БЕХ ЕАД Жаклен Коен, вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров,...

Обява за продажба на апартамент 19ЯНУ „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град раднево На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, съгласно Протокол № 31-2015/30.10.2015 г. на Съвета на директорите и разрешение за продажба от Съвета на Директорите на „Български енергиен...

НТС на енергетиците изпрати писмо до премиера Борисов с грижа за стабилизирането на „Мини Марица-изток“ ЕАД 23ДЕК Управителният съвет на Научно-техническия съюз на енергетиците в България изрази в писмо до министър-председателя Бойко Борисов загрижеността си за текущото състояние и бъдещото развитие на „Мини Марица-изток“ ЕАД като структуроопределящо въгледобивно дружество...

Благотворителен спектакъл за деца 21ДЕК На 17 декември „Мини Марица-изток” ЕАД подари благотворителен Коледен спектакъл за деца в неравностойно социално положение и деца, лишени от родителски грижи. Представлението „Котаракът в чизми“ на ДТ „Гео Милев“ в Стара Загора създаде радост и...

НИКУЛДЕН – ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БАНКEРА 04ДЕК УВАЖАЕМИ БАНКОВИ СЛУЖИТЕЛИ, Приемете моите и на ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД поздрави по случай 6 декември, Никулден – Професионалния празник на банкера. Нека духът на Св. Николай Чудотворец ви води по пътя към пазенето и множенето, богатството на...

Две награди от НТС за „Мини Марица-изток“ 02ДЕК В юбилейната 20-а година за годишните призове на НТС „Мини Марица-изток“ ЕАД има двама отличени. Атанас Стоянов Генчев –ръководител на звено АСДУ към ЕСР „Марица-изток“спечeли наградата на НТС в Стара Загора „Електроинженер на годината“. Номинацията е...

Ранновизантийско селище и уникален олтар откриха пред фронта на минните работи 26НОЕ По време на спасителни археологически проучвания на ранновизантийско и средновековно селище на територията на рудник „Трояново-север” на „Мини Марица-изток” ЕАД бяха открити няколко ями от късножелязната епоха. В една от ямите бе открита уникална находка на...

„Зонта клуб – Стара Загора“ благодари на „Мини Марица-изток“ ЕАД 13НОЕ Благодарствена грамота получи изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов на 13 ноември 2015 година от Зонта клуб – Стара Загора. Президентът на клуба Ваня Михайлова благодари на мениджърския екип на най-голямото въгледобивно дружество в...

Обявление за провеждане на търг за отдаване под наем на обект за стопанска дейност - клуб ресторант "Феникс", находящ се в гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" 85 09НОЕ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основаниеРешение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД гр. Раднево, обективирано в Протокол № 31-2015/30.10.2015 г. на Съвета на директорите обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И...

Обявление за отдаване под наем на поземлени имоти, подходящи за земеделско ползване, находящи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, с обща площ от 459.696 дка 06НОЕ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 31-2015/30.10.2015г. по т.3.1, обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1....

Нов проект за повишаване на енергийната ефективност ще се реализира в „Мини Марица-изток” ЕАД 28ОКТ На 28 октомври 2015 година се подписаха два договора за повишаване на енергийната ефективност в най-голямото дружество за открит въгледобив в страната, които са финансирани от Международен фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на АЕЦ...

ДИМИТРОВДЕН – ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА СТРОИТЕЛИТЕ 26ОКТ УВАЖАЕМИ СТРОИТЕЛИ, КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ, Приемете моите най-сърдечни и искрени поздрави по повод професионалния празник на строителя – 26 октомври! След всеки човек остава съграденото от него. Затова в този ден изразявам своето признание към вашия труд и майсторство,...

„Мини Марица-изток“ ЕАД дари книги в Деня на св. Иван Рилски 20ОКТ „Мини Марица-изток“ ЕАД дари над 100 книги – „Моление – Оратория за духовно лице, солисти, смесен хор и симфоничен оркестър“ на проф. Найден Андреев, на национални и регионални библиотечни фондове в навечерието на деня, в който Българската православна...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НОВОСЕЛЕЦ, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА 19ОКТ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, гр. Раднево, от Протокол № 28-2015/05.10.2015 г., обявява провеждане на търг при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1. Отдаване...

Ева Паунова и Владимир Уручев - първите евродепутати на посещение в „Мини Марица-изток“ 19ОКТ На 19 октомври 2015 г. евродепутатите Ева Паунова и Владимир Уручев проведоха работна среща с ръководството „Мини Марица-изток“ ЕАД. Те са първите евродепутати, които посещават рудниците на най-голямото дружество за открит въгледобив в страната. Дейността на...

Стойко Башалов е новият управител на рудник „Трояново-север”, Милен Манов - на рудник „Трояново-1” 02ОКТ С решения по Протокол № 27/25.09.2015 г. на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД инж. Стойко Башалов поема управлението на най-големия рудник на дружеството –„Трояново-север”. На инж. Милен Манов, който близо две години ръководи този рудник се възлага...

За пръв път от 9 години в „Мини Марица-изток” ЕАД се изгражда нов роторен багер 25СЕП Строителните работи по изграждането на нов компактен багер в „Мини Марица-изток” ЕАД са в разгара си. Дейностите по договора с чешката инженерингова фирма НОЕН, сключен през 2014 година, включват разработка на идеен и работен проект, доставка на всички части, монтаж,...

„Мини Марица-изток” с четвърта поредна победа в работническа спартакиада 24СЕП Четвъртата открита спартакиада на миньорите се проведе от 16 до 20 септември 2015 г. в Гранд хотел Варна - к.к. Св. Константин и Елена. Мероприятието бе организирано от Българска работническа федерация „Спорт и здраве” съвместно с Федерацията на независимите синдикати...

Нови девет самосвала в автопарка на „Мини Марица-изток” ЕАД 28АВГ С нови девет автосамосвала MAN се увеличи автопарка на най-голямото българско въгледобивно дружество. Самосвалните уредби са с усилени кошове Meiller със задно разтоварване и с обем 14,1 куб. м. Колесната им формула е 6х4 с блокаж на диференциала. Двигателите са с мощност 360...

„Диана Експрес” се преклониха пред труда на работещите в „Мини Марица-изток” ЕАД 21АВГ   Членовете на легендарната група „Диана Експрес” посетиха рудниците на най-голямото въгледобивно дружество в страната преди специалния концерт на 20 август, който бе част от програмата за Деня на миньора. Митко Щерев, Илия Ангелов, Живко Топалов,...

Официално пускане в експлоатация на нов претоварен пункт 20АВГ Първият етап от мащабното преустройство на въглеизвоза в участък „Добив” на рудник „Трояново-1”, планирано за тази година, приключи успешно. Официалното пускане в експлоатация на новия претоварен пункт бе част от програмата по отбелязване на Деня на миньора...

Божидар Тилев с реми на гросмайсторския сеанс за Деня на миньора 19АВГ    Първия ход на шахматния сеанс, посветен на Деня на миньора направи изпълнителният директор на „Мини Марица - изток“ ЕАД Андон Андонов. Това се случи веднага след като бяха поднесени цветя от мениджърския състав пред 33-метровия паметник на св. Иван Рилски в...

Честит Ден на миньора! 18АВГ

Гросмайсторски сеанс за Деня на миньора 17АВГ В Деня на св. Иван Рилски най-голямото българско въгледобивно дружество организира шахматен сеанс на гросмайстора Адриана Николова в Раднево. Тридесет маси ще бъдат готови да посрещнат деца от 7 до 15 години. Предварително са се записали 16 участници при треньора на...

Програма за честване на професионалния празник Ден на миньора – 18 август 2015 г. 13АВГ 18 август 2015 г. 8:30 – 9:00 ч  – Поднасяне на венци и цветя на Архитектурен комплекс Св. Иван Рилски  9:00 – 12:00 ч – Сеанс на деца от шахматен клуб „Марица изток“ с гросмайтор Адриана Николова - в топ 100 в света при жените. (Паркинг пред сградата на...

Две нови спомагателни машини за водоотливната система на „Мини Марица-изток“ ЕАД 12АВГ Двата нови еднокофови багера са необходими за изземването на земни маси и изкопаването на отводнителни канали в рудничните участъци за поддържането на водоотливната система в рудник „Трояново-1“ и рудник „Трояново-север“. Дългата им стрела позволява...

През първата неделя на месец август се отбелязва Денят на железничаря 31ЮЛИ 127 години БДЖ Професионалният празник на българските железничари се отбелязва всяка година през първия неделен ден на месец август. Традицията да се чества Денят на железничаря датира от средата на миналия век. Изборът на деня, в който се отбелязва професионалния...

„Мини Марица-изток“ подава въглища по график 30ЮЛИ Вчера в „Мини Марица-изток” ЕАД системата за наблюдение на технологичните процеси при минните диспечери е отчела 37-38 градуса в следобедните часове от 14,00 до 18,30 часа. Дружеството продължава да изпълнява по график заявките на източномаришките централи, които на 29 юли...

Утвърден протокол от работата на комисията по процедура за Избор на фирма за изкупуване (продажба) на отработени масла 29ЮЛИ Протокол от работата на комисията

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. КОВАЧЕВА, ОБЩИНА РАДНЕВО, И С. ГЛЕДАЧЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО 28ЮЛИ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 14-2015/18.05.2015 г. по т. 2.10, обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНИ ТРЪЖНИ ЦЕНИ: 1.1....

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛЕДАЧЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО 27ЮЛИ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2015/22.06.2015г. по т.3.4, обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1....

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ НА ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛЕДАЧЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО 24ЮЛИ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАДГРАД РАДНЕВО На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево, от Протокол № 17-2015/22.06.2015 г. по т. 3.3, обявява провеждане на търг, при следните условия: 1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1.1....

"Мини Марица-изток" ЕАД участва в потушаването на големия пожар край село Дрипчево 23ЮЛИ За потушаването на големия пожар, разразил се на 22 юли следобяд край харманлийското село Дрипчево, по молба за съдействие от областния управител на област Хасково, г-н Добри Беливанов, „Мини Марица-изток” мобилизира техника. От рудник „Трояново-3” при „Мини...

Молебен за здраве в "Мини Марица-изток" 16ЮЛИ На 16 юли свещенослужители от Старозагорска митрополия с благослова на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Галактион  отслужиха традиционния молебен за здравето и благополучието на работещите в „Мини Марица-изток” ЕАД  и рудник...

„Мини Марица-изток” ЕАД – гарант за енергийната стабилност 15ЮЛИ             „Във връзка с неточни публикации в медиите от края на миналата седмица по повод заеми от БЕХ ЕАД уточняваме, че цитираната сума от 100 милиона лева (вестник„Труд” стр. 17/11.07.2015 г. „Сто милиона лева назаем за „Мини Марица-изток“) са заемни...

Отдаване под наем на ПИ 14ЮЛИ ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД ГРАД РАДНЕВО   На основание Решение на Съвета на Директорите на „Мини Марица-Изток” ЕАД, гр. Раднево от Протокол № 17-2015/22.06.2015 г., обявява провеждане на търг, при следните условия: Описание на обекта и начална тръжна...

Избор на фирма за изкупуване (продажба) на отработени масла 06ЮЛИ О Б Я В Л Е Н И Е „М И Н И М А Р И Ц А - И З Т О К” Е А Д, ГР. РАДНЕВО Обявява процедура за Избор на фирма за изкупуване (продажба) на отработени масла при следните условия: 1. Предмет на поръчката:Предаване срещу заплащане на около 80 т отработени масла, в това число: 13 02 05* -...

Юбилейна грамота за „Мини Марица-изток” ЕАД по повод 50-годишнината на НТС на енергетиците 30ЮНИ Юбилейна грамота получи „Мини Марица-изток” ЕАД на престижния  международен форум,организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България. Отличието е по повод 50-годишнината на съюза. Златна значка за личен принос и активна съюзна дейност в...

„Мини Марица-изток” ЕАД отново грабна купата на КНСБ 22ЮНИ За шести път „Мини Марица-изток“ ЕАД се пребори в оспорвана конкуренция за купата на КНСБ „Проф. д-р Желязко Христов“. От 17 до 21 юни 2015 г. под патронажа на синдиката се проведе Дванадесетият международен работнически спортен фестивал. През петте дни бяха...

Басейнът на почивна станция „Марица-изток” на Старозагорските бани вече работи 12ЮНИ Летният сезон в почивната станция на „Мини Марица-изток” ЕАД на Старозагорските минерални бани вече започна. Всички почитатели на слънчевите бани и минералната вода вече могат да релаксират на открития басейн на станцията. Басейнът на почивна станция...

Тристранна среща за безаварийна работа на водоотливната система 11ЮНИ На 10 юни 2015 г. (сряда) в „Мини Марица-изток” ЕАД се състоя тристранна среща на представители на въгледобивното дружество, „Национална електрическа компания” ЕАД и „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД за състоянието на водостопанските обекти и хидротехническите...

Разделното събиране на отпадъци – устойчива инициатива за опазване на околната среда 05ЮНИ Повече от 10 години в „Мини Марица-изток” ЕАД е въведена и се прилага система за разделно събиране, временно съхраняване и ежегодно предаване за рециклиране от сертифицирани организации на производствени, опасни и битови отпадъци. Към тези отпадъци се причисляват и...

63-ма чуждестранни членове има вече организацията на Съюза на учените в Стара Загора 05ЮНИ Над 350 участници от 6 страни обсъдиха повече от 300 доклада на проведената на 4 и 5 юни 2015 г. ХХV юбилейна международна научна конференция на Съюза на учените в Стара Загора. От 14 години престижният научен форум се провежда в почивната станция на „Мини Марица-изток” ЕАД на...

„Мини Марица-изток” ЕАД домакин на научен форум 03ЮНИ На 4 и 5 юни 2015 г. (четвъртък и петък) в почивната станция на „Мини Марица-изток” ЕАД на Старозагорските минерални бани ще се проведе 25-ата юбилейна международна научна конференция, организирана от Съюз на учените – Стара Загора. Над 350 участници в международния...

Студенти по геодезия на практика в "Мини Марица-изток" 15МАЙ  „Мини Марица-изток” ЕАД осигури двудневна учебна практика на студенти от специалност „Геодезия” на 14 май 2015 г. в рудник „Трояново-север”. Партньорството с Университета по архитектура, строителство и геодезия е дългогодишно и всяка година любопитни...

„Мини Марица-изток” ЕАД се включва в Третата глобална седмица за пътна безопасност 04МАЙ С решение на Съвета на директорите „Мини Марица-изток” ЕАД се включи в кампанията по отбелязване на Третата глобална седмица за пътна безопасност от 4 до 10 май 2015 г. В „Мини Марица-изток” ЕАД инициативата е насочена към бъдещите първокласници, които тепърва ще...

„Мини Марица-изток” ЕАД отбелязва 28 април 28АПР      Ръководители от управлението и трите рудника, синдикалисти, работниции и служители поднесоха венци и цветя пред паметника на загиналите при трудови злополуки работници и служители по време на строителството и експлоатацията на минно-енергийния комплекс...

"Мини Марица-изток" ЕАД с юбилейна грамота от Съюза на учените в България 15АПР В навечерието на един от най-светлите християнски празници Великден,  Председателят на Съюзът на учените в България  академик Дамян Дамянов, връчи Юбилейна грамота на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД инж. Андон Андонов. Управителният съвет на...

„Мини Марица-изток” ЕАД направи частични плащания към всички свои доставчици преди празниците 13АПР На 8 април 2015 г. 10 млн. лв. вземания на „Мини Марица-изток” ЕАД от ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД са цедирани в полза на една търговска банка, като с получената сума са направени частични плащания, преди Великденските празници, към всички доставчици на въгледобивното...

Честит Великден! 06АПР

„Мини Марица-изток” ЕАД възстанови изцяло жп транспорта си 02АПР От 1 април жп линиите по направление ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД са изцяло възстановени. Седемнадесет дни мениджърският екип и работниците от „Мини Марица-изток” ЕАД работиха непрекъснато по възстановяването на четирите жп линии, по които се извозват лигнитните...

"Мини Марица-изток" ЕАД с нов представителен сайт 30МАР Следвайки тенденциите в динамичното развитие на интернет технологиите "Мини Марица-изток" ЕАД публикува нов представителен интернет сайт на адрес www.marica-iztok.com. При изграждането му са следвани актуалните стандарти за разработка и са внедрени най новите технологии в уеб...

„Мини Марица-изток” ЕАД се включи в инициативата „Мениджър за един ден“ 24МАР „Мини Марица-изток” ЕАД и тази годинасе включи в инициативата „Мениджър за един ден“. Двама младежи от СОУ „Гео Милев”, Раднево, имаха възможността да седнат в стола на изпълнителния директор на най-голямото въгледобивно дружество в страната....

Работна среща за съвместни превантивни действия в „Мини Марица-изток” ЕАД 24МАР Работна среща за съвместни превантивни действия при бъдещи природни стихии организира Изпълнителният директор на най-голямото въгледобивно дружество в страната Андон Андонов на 23 март 2015 г. На срещата присъстваха областните управители на Стара Загора – Георги Ранов,...

В „Мини Марица-изток” ЕАД се работи на денонощен режим 11МАР Възстановителните работи в котлована на рудник „Трояново-1” вървят съгласно утвърдения график. Скъсаните диги на вътрешнорудничните водосборници се изграждат отново и се укрепват допълнително. Преливането на язовир Ковачево е спряно. За последното денонощие...

Министър Петкова: Няма опасност за енергийната система на страната 09МАР През изминалата нощ водите на язовир Ковачево се вдигнаха рязко с 40 см и достигнаха нива над котата на преливане от 132,67 см, което доведе до заливане на част от ЖП инфраструктурата на дружеството по направление ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД. При посещението си днес,...

Най-висок добив на въглища през януари 18ФЕВ Първият месец на 2015 г. „Мини Марица-изток“ ЕАД приключи с рекорден добив на въглища за този период на годината. С реализираните 3 321 000 тона през януари дружеството преизпълни бизнес плана за добив на въглища с над 127 на сто. В Рудник „Трояново-север“ добитите...

Поетапната подмяна на спомагателна механизация в „Мини Марица-изток” продължава 02ФЕВ Три нови комбинирани багера ще влязат в употреба в рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД. Доставката от края на месеца е част от Инвестиционната програма на дружеството за 2014 година. Целта е да се подобрят условията и ефективността на работа особено през...

„Мини Марица-изток” съхранява археологическото наследство 23ЯНУ Благодарение на подкрепата на „Мини Марица-изток” ЕАД и през изминалата година фондовете на Археологическия музей в Раднево се увеличиха. В рамките на последните три месеца на годината екипи от НАИМ при БАН и АМ в Раднево разкриха и проучиха 4 обекта от различни...

„Мини Марица-изток” ЕАД отчита изпълнение на производствения си план за 2014 година 13ЯНУ Годишната равносметка в най-голямото въгледобивно дружество в страната показва, че през изминалата година са добити и реализирани над 27 500 000 тона въглища. Количеството е преизпълнение с 428 000 тона от разчетите по бизнес плана. За безопасното и ефективно водене на минните...

Ганка Дойчинова с приза минен инженер на годината 09ДЕК Наградата „Минен инженер на годината” на Научно-техническия съюз /НТС/ в Стара Загора за 2014 г. получава инж. Ганка Дойчинова - ръководител на отдел „Маркшайдерски” в рудник „Трояново-1” за "Разработване на проект за преустройство на участък „Добив” в...

„Мини Марица-изток” ЕАД подават въглища към топлоелектрическите централи 09ДЕК Въпреки тежката метеорологична обстановка през последните дни „Мини Марица-изток” ЕАД подават въглища към топлоелектрическите централи в района. С днешна дата, поради достигане на кота на високо ниво на яз. Ковачево, със Заповед на Изпълнителния директор на...

Работата на "Мини Марица-изток" ЕАД се нормализира 05ДЕК Временните затруднения за въглеподаването в „Мини Марица-изток” ЕАД са преодоляни. Работата на дружеството се нормализира. Въпреки усложнената метеорологична обстановка, ръководството и персонала на дружеството правят всичко възможно за да бъде гарантирана...

B системата на отводняването на „Мини Марица-изток” ЕАД работят 67 помпи 04ДЕК Продължителността на валежите на територията на източномаришкия въглищен басейн доведоха до временни затруднения за въглеподаването на 4 декември. Временни затруднения има и за транспортиране на персонала от и към работните им места. За възникналото форс-мажорно...

Инж. Андон Андонов е новият изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД 03ДЕК С решение на Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг” ЕАД бе направена промяна в състава на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД. Като членове на съвета бяха освободени Георги Христозов и Георги Златев. На тяхно място, в ръководството...

Направи добро и го хвърли зад гърба си 24НОЕ Нова чешма посреща гостите в почивната станция на „Мини Марица-изток” ЕАД във Велинград. В двора на предпочитаната за отдих от много хора база наскоро бе осветена специална чешма с два крана. От единия тече гореща минерална вода, а от другия – студена питейна. Вечер...

Миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД подкрепиха ученици в Мизия 17СЕП Тетрадки, химикали, моливи, тефтери, нотиси и други учебни пособия, необходими за учебната година, изпратиха в сряда от „Мини Марица-изток” ЕАД на учениците от Професионалната гимназия по химични технологии „Васил Левски" с директор Галина Калмушка в пострадалия...

Спортистите на “Мини Марица-изток” ЕАД отново първенци 09СЕП За трета поредна година в кк „Константин и Елена” - Варна под егидата на КНСБ и ФНСМ, в сътрудничество с Българска работническа федерация „Спорт и здраве” от 3-7 септември се проведе спартакиада на българските миньори. В надпреварата се включиха над 350...

Министър Васил Щонов посети "Мини Марица-изток" 01СЕП На 29 август 2014 г. на посещение в "Мини Марица-изток" ЕАД бяха служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов и изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Жаклен Коен.

Промяна в съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД 26АВГ С решениe на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг, вписано в Търговския регистър на 21 август 2014 г., Васил Самарски е освободен като член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД. Новото попълнение в управленския състав на Съвета на...

Дарителски кампании за Деня на миньора 14АВГ Тази година миньорите от най-голямото дружество за открит въгледобив в страната „Мини Марица-изток” ЕАД ще отбележат по нетрадиционен начин предстоящия си професионален празник – 18 август. С решение на ръководството и представителите на работниците в...

Резюме от проведен одит на ЕК и ЕБВР 21ЮЛИ “Мини Марица-изток” ЕАД (ММИ) ще получи 15 млн. евро като безвъзмездна помощ от Международeн фонд “Козлодуй” (МФК), администриран от ЕБВР за финансиране на ново минно оборудване за работата на компанията в България. ММИ, което е 100% държавна собственост, е...

Ритмична производствена дейност отчита „Мини Марица-изток” за полугодието 14ЮЛИ Добитите и реализирани въглища са с 37% повече за същия отчетен период на миналата година.Миньорите от най-голямото дружество за открит въгледобив у нас добиха и реализираха над 12 800 000 тона въглища за първите шест месеца на годината. За задоволяване потребностите на...

В „Мини Марица-изток” молебен за здраве 10ЮЛИ На 10 юли Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Галактион отслужи трациционния молебен за здравето и благополучието на работещите в „Мини Марица-изток” ЕАД. Заедно със свещеници от катедралния храм и от храма „св. Иван Рилски" в Раднево Негово...

От „Мини Марица-изток“ ЕАД подкрепят „Детски занимални на открито” в Добрич и Варна 09ЮЛИ Работници и служители на „Мини Марица-изток“ ЕАД се включиха в инициативата на Националния алианс за работа с доброволци (НАРД) „Детски занимални на открито”, разположени в близост до засегнатите от наводненията Аспарухово и Добрич. Работещите в най-голямото...

Гумени ботуши и минерална вода за пострадали и доброволци от североизточна България 27ЮНИ „Мини Марица-изток“ ЕАД предостави днес 26.06.2014 г. чрез БЧК – Варна, 23 хиляди литра вода и 120 чифта гумени ботуши за пострадалите и доброволците в североизточната част на страната. Работници и служители на въгледобивното дружество със съдействието на...

„Мини Марица-изток” ЕАД ритмично подава въглища на топлоцентралите в комплекса 26ЮНИ „Мини Марица изток“ ЕАД подава ритмично въглища на топлоцентралите в комплекса, съгласно подадените от дружествата заявки. Валежите в района на тритe рудника “Трояново-1”, „Трояново-север” и „Трояново-3” не са предпоставка за нарушение на доставките....

Студенти от МГУ „Св. Иван Рилски” и тази година на практика в „Мини Марица-изток“ ЕАД 25ЮНИ Студенти от специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ са на учебна практика в „Мини Марица-изток“ ЕАД. Първите си впечатления добиват в Информационния център на „Мини Марица-изток“ ЕАД, където проследяват историята и постиженията на дружеството с...

„Мини Марица-изток” ЕАД ритмично подава въглища на топлоцентралите в комплекса 20ЮНИ „Мини Марица изток“ ЕАД подава ритмично въглища на топлоцентралите в комплекса, съгласно подадените от дружествата заявки. Валежите в района на тритe рудника “Трояново-1”, „Трояново-север” и „Трояново-3” не са предпоставка за нарушение на доставките....

„Мини Марица-изток” ЕАД за пети път с купата на КНСБ 09ЮНИ За пети път „Мини Марица-изток“ ЕАД се пребори  със силна конкуренция за купата на КНСБ „Проф. д-р Желязко Христов“.  Единадесетият международен работнически спортен фестивал се проведе от 4 до 8 юни 2014 година под егидата на синдиката и с подкрепата на...

Съобщение 09ЮНИ В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме за инвестиционното предложение на „Мини Марица Изток” ЕАД за “Изработване на ПУП – Парцеларен план за...

„Мини Марица-изток“ ЕАД домакини на научен форум 06ЮНИ Конференцията ще бъде открита в 11 часа на 5 юни в почивната база на „Мини Марица-изток” на Старозагорските минерални бани. Научният форум ще протече под ръководството на проф. дсн Видьо Видев – председател на Съюза на учените в Стара Загора, и на организационния...

Прессъобщение 30МАЙ Уважаеми колеги и партньори, С прискърбие ви съобщаваме, че на 29 май 2014 г. след тежко боледуване ни напусна нашият скъп и уважаван колега Кънчо Димитров. Поклонението пред тленните му останки ще бъде на 31май 2014 г. от 9.30 часа в Клуба на миньора – Стара Загора. От...

„Мини Марица-изток” отбелязва Световния ден за безопасност и здраве 28АПР На 28 април,  ръководители от управлението и трите рудника, представители на ФСО „Подкрепа” и ДСО на КНСБ, работниции и служители поднесоха венци и цветя пред паметника на загиналите при трудови злополуки работници и служители по време на строителството и...

Над 7 милиона тона въглища през първото тримесечие 11АПР Миньорите от най-голямото дружество за открит въгледобив у нас добиха над 7 243 000 тона въглища през първите три месеца на годината. За задоволяване потребностите на консуматорите от комплекса са добити над 1 359 000 тона въглища повече, в сравнение със същия период на...

50 години рудник "Трояново-3" 26МАР Официалната церемония за юбилея се състоя на открита площадка в рудник "Трояново-3" в часа, в който преди 50 години на 24 март е направена първата копка на рудника. Всички депутати от 27-ми Старозагорски избирателен район уважиха събитието. Сред гостите бяха областният...

Нов Колективен трудов договор в „Мини Марица-изток” ЕАД 24МАР Новият Колективен трудов договор в „Мини Марица-изток” ЕАД вече е факт от 21 март и влиза в сила от 1 април 2014 година. Подписан е десет дни преди изтичането на предходния от 2012 година. Изпълнителният директор на дружеството Георги Златев и председателите на двете...

„Мини Марица-изток” ЕАД подписа договор за доставка на нов багер 11МАР Днес, 11 март 2014 г., бе подписан договор между най-голямата българска компания за открит въгледобив „Мини Марица-изток” ЕАД и чешката инженерингова фирма „НОЕН” АД за изработка, доставка, монтаж и пускане в действие на компактен роторен багер К 400.1 PZ...

Инж. Георги Златев е новият изпълнителен директор 03ФЕВ С решение на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг от 16.01.2014 г. инж. Станимир Казлачев е освободен като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД. Инж. Георги Златев поема управлението на най-голямото въгледобивно...

Силно начало на годината за „Мини Марица-изток” ЕАД 03ФЕВ През месец януари миньорите от "Мини Марица-изток" ЕАД добиха 3,34 млн. тона лигнитни въглища за четирите централи в региона. Такива резултати не са отчитани през последните 21 години. Близки по реализация добиви е имало през месец януари 2002 година, когато са добити 2,95...

Най-добър месец декември за последните 20 години 08ЯНУ Най-добър месец декември за последните 20 години отчетоха миньорите от „Мини Марица-изток” През месец декември миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД добиха над 3 333 000 тона въглища. Този производствен резултат е най-високият декемврийски месечен добив...

Стамен Ведричков с приза минен инженер на годината 09ДЕК Наградата „минен инженер на годината” на Научно-техническия съюз  /НТС/ в Стара Загора за 2013 г. получава  инж. Стамен Ведричков- директор по производствено-техническите въпроси в управлението на  „Мини Марица-изток” ЕАД. Званието „Минен инженер на...

Най-висок месечен добив на въглища в „Мини Марица-изток” през последните 20 години 04НОЕ През месец октомври миньорите от „Мини Марица–изток” ЕАД добиха над 3 512 000 тона въглища. Този производствен резултат е най–високият месечен добив в историята на дружеството през последните 20 години. Върхов месечен добив за 61 годишната си работа реализира през...

Нов управител на рудник „Трояново-3” – инж. Драгомир Канев 30ОКТ С решение в Протокол № 26/21.10.2013 г. на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД е освободен инж. Тошко Кавалджиев и за управител на рудник „Трояново-3” е назначен инж. Драгомир Канев. Решението влиза в сила по законо установения ред, след вписване на...

Инж. Милен Манов поема управлението на рудник „Трояново-север” 19СЕП С решение по Протокол № 21/16.09.2013 г. на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД е освободен инж. Евгени Близнаков и за управител на рудник „Трояново-север” е назначен инж. Милен Манов. Решението влиза в сила по законоустановения ред, след вписване на...

Министър Драгомир Стойнев уважи миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД 16АВГ Денят на миньора тази година в „Мини Марица-изток” ЕАД  се отбелязва на 16 август. Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Галактион отслужи молебен за здраве в двора на църковния храм „Св. Иван Рилски” в Раднево и освети 300 пакета с...

Инж. Станимир Казлачев е новият изпълнителен директор 03ЮЛИ С решение на Съвета на директорите на Български енергиен холдинг от 25.06.2013 г. са освободени досегашният Изпълнителен директор на „Мини Марица изток” ЕАД инж. Теодор Дребов и инж. Димо Димов - член на Съвета на директорите на въгледобивното дружество. Новоизбраните...

„Мини Марица-изток” остават стратегическо държавно предприятие 15ЮНИ Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Драгомир Стойнев разговаря днес с ръководството, работници и синдикални лидери от „Мини Марица-изток”. Той изрази дълбокото си безпокойство от дисбалансите в енергийната система. „Целият сектор е в тежко...

“Мини Марица-изток” с устойчива тенденция към намаляване на трудовите злополуки 26АПР Трудовите злополуки в „Мини Марица-изток” ЕАД с устойчива тенденция към намаляване. С тази добра статистика беше отбелязан предстоящия 28 април - Световен ден за безопасност и здраве при работа в най-големите открити мини на Балканите. Ръководители от управлението и...

Консултативен съвет за спешни мерки 15МАР Във връзка с кризисната ситуация в „Мини Марица-изток” ЕАД, породена от понижената натовареност на топлоелектрическите централи и съответно занижените заявки на лигнитни въглища към тях, в началото на месец март бе създаден консултативен съвет от...

Инж. Димо Димов - председател на СД на "Мини Марица-изток" ЕАД 01МАР На заседание на Съвет на директорите на "Български енергиен холдинг" ЕАД от 13.02.2013г,. ръководството на холдинга освободи Марина Армутлиева, като член на СД на "Мини Марица-изток" и назначи за нов член инж. Димо Димов. На свое заседание Съветът на директорите на „Мини...

„Мини Марица-изток” ЕАД с независимо измерване на съдържанието на сяра 04ФЕВ Едно от основните изисквания на контрагентите на „Мини Марица-изток” ЕАД е постигане на заложените в Договорите и Споразуменията за доставка на лигнитни въглища качествени показатели - пепел, влага, калоричност и сяра. Анализите на въглищните проби се извършват в...

Съвместна учебна тренировка 01ФЕВ Учебна тренировка за адекватна реакция и евакуация при възникване на пожар бе проведена с работниците, служителите и посетителите в Почивната станция на „Мини Марица-изток” ЕАД в Старозагорски минерални бани тази седмица. Тренировката,...

3 нови линейки в „Мини Марица-изток” ЕАД 15ЯНУ За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в „Мини Марица-изток” ЕАД се доставиха 3 броя реанимобили модел Volkswagen Transporter T5. Доставките са в изпълнение на  Инвестиционната програма на дружеството за 2011г. Линейките са с висока проходимост,...

Милен Манов с приза „Минен инженер на годината” 07ДЕК Милен Манов с приза „Минен инженер на годината” Наградата „Минен инженер на годината” на Научно техническия съюз  /НТС/ в Стара Загора за 2012 г. получава  инж. Милен Манов, ръководител на Производствено-технологичен отдел в рудник „Трояново-1” за разработката...

Нов изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД 21АВГ С решения на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг и на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД отразено в протоколи от 20 август 2012, инж. Евгени Стойков е освободен като член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД и...

"Мини Марица-изток" ЕАД участва в потушаването на големия пожар в Сакар планина 27ЮЛИ За потушаването на големия пожар в Сакар планина, разразил се на 26 юли следобяд, „Мини Марица-изток” мобилизира хора и техника. От рудник „Трояново-3”, който е най-близо до мястото на пожара, изпратиха три булдозера, една водоноска, един нафтовоз и един...

Поредна инициатива за 60-годишнината на „Мини Марица-изток” ЕАД 02ЮЛИ На 2 юли (понеделник), в 11.00 ч. изпълнителният директор на „Мини Марица изток” ЕАД инж. Евгени Стойков и кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров направиха първа копка на площадка за фитнес на открито, на върха на парк „Митрополит Методий Кусев”...

Строителство на многофункционално съоръжение за близо 50 млн. лева започна в „Мини Марица-изток” ЕАД 27ЮНИ На 27.06.2012 г. от 11.00 часа бе открита строителна площадка за изграждането на обект „Претоварен пункт по направление ж.п. гара „Трояново-1” – ТЕЦ 1” в дружеството разработващо най-голямото находище на лигнитни въглища у нас. В присъствието на мениджърския екип от...

„Мини Марица-изток“ ЕАД отново с купата на КНСБ 15ЮНИ За четвърти път „Мини Марица-изток“ ЕАД грабна купата на КНСБ „Проф. д-р Желязко Христов“ на Десетия юбилеен работнически спортен фестивал под егидата на синдиката и Министерството на младежта и спортка. От 6 до 10 юни в курортния комплекс „Св. Св. Константин и...

Послание към поколенията поставено преди 30 години бе отворено 31МАЙ Капсула с послание от работници и служители към бъдещото поколение, поставена през 1982 година,  бе отворена на 30 май 2012 г. в рудник „Трояново-север”. Изпълнителният директор на  „Мини Марица-изток” ЕАД инж. Евгени Стойков, приветства с добре дошли всички...

Миньорите от рудник “Трояново-1” подкрепят Стилиян Петров 15МАЙ Миньорите от рудник „Трояново-1” на „Мини Марица-изток” ЕАД изразиха своята безрезервна подкрепа за Стилиян Петров. На започналия в понеделник (14.05.) четвърти футболен турнир между отборите от различните участъци на рудника, всички облякоха тениски с надпис...

Модернизация на спомагателната механизация 15МАЙ Два нови трактора с колесен ходов механизъм с грайферни хидравлични уредби са доставени в „Мини Марица-изток“ ЕАД във връзка с изпълнението на инвестиционната програма за 2012 г. в частта „Технологична механизация“. Доставката е направена по договор МТ-413 от...

Изоставането в откривката в “Мини Марица-изток” ЕАД е наваксано 09АПР През последните седмици миньорите от трите открити рудника на „Мини Марица-изток” ЕАД постигнаха рекорд по откривка на земна маса. Изкопаването, транспортирането и насипването на над 2 200 000 кубически метра земна маса в рамките на една седмица не е постигано от...

Рехабилитиран багер се връща в рудник „Трояново-1“ 27МАР Багер Rs 1200 № 132 пътува към рудник „Трояново-1“. На 20 март той тръгна от ремонтната площадка в рудник „Трояново-3“, където беше направена пълна рехабилитация и модернизация на електрическата и механичната му част. Преди началото на придвижването му към забоя...

60 години – 60 фиданки 23МАР На 23 март 2012 г. от „Мини Марица-изток“ ЕАД засадиха 60 аризонски кипариса край паметника на св. Иван Рилски в Раднево. В акцията се включи мениджърският екип на „Мини Марица-изток“, ръководствата на трите рудника и работници и служители на дружеството....

„Зонта клуб – Стара Загора“ благодари на „Мини Марица-изток“ ЕАД 12МАР За Деня на жълтата роза – 8 март, когато се отбелязва световният ден на „Зонта интернешънъл“, президентът на „Зонта клуб – Стара Загора“ Радка Богданова връчи на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД инж. Евгени Стойко...

Нови багери за поддръжка на водоотливната система 29ФЕВ Още три еднокофови багери закупиха „Мини Марица-изток” ЕАД от  деветата серия на южнокорейския производител HYUNDAI - по заявки за 2011 г. в изпълнение на Инвестиционната програма в раздела й за подмяна на технологичната механизация. Такъв тип техника не е закупувана...

И тази година „Мини Марица-изток“ ЕАД дава пари за археология 14ФЕВ В Деня на археолога ръководството на „Мини Марица-изток“ ЕАД поздравява персонала на Археологическия музей в Раднево с професионалния им празник и заявява своята готовност да подпомага тяхната работа за опазването на историческото наследство на нацията. Като...

„Мини Марица-изток” възстановиха изцяло добивът на въглища 14ФЕВ Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и Делян Добрев – зам.-министър и председател на БЕХ ЕАД посетиха рудник „Трояново–север“ в „Мини Марица-изток“ за да се запознаят на място с работата в дружеството. „Проверих две неща...

Съпричастност и отговорност в тежките зимни условия 14ФЕВ „Мини Марица-изток” се включи в кампанията в подкрепа на пострадалите от наводненията в страната и призовава към съпричастност персонала на дружеството в тежката ситуация за хората. От рудник "Трояново-3" изпратиха за село Бисер 2000 бутилки минерална вода по 1,5...

Ритъмът на работа в "Мини Марица-изток" се възвръща 10ФЕВ От началото на годината в „Мини Марица-изток” ЕАД са добити и реализирани над 3 200 000 тона въглища. Поради настъпилата кризисна ситуация, повод за спиране на въгледобива до възстановяване на нормалния ритъм на производство, изпълнението на заявките към...

Критичната ситуация в "Мини Марица-изток" ЕАД е овладяна 07ФЕВ Добивът на въглища в „Мини Марица-изток” ЕАД е възстановен и кризисната ситуация е овладяна. В понеделник следобяд е възобновено въглеподаването към тецовете „AES Гълъбово”  и „КонтурГлобал Марица изток 3”, както и доставката на енергийни въглища...

Нов управител на Рудник „Трояново–север” в „Мини Марица-изток” 03ФЕВ Със Заповед на Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД от 1 февруари 2012 г.  за управител на рудник „Трояново – север” е назначен инж. Евгени Близнаков. Инж. Евгени Димитров Близнаков е роден на 22.09.1958 год. Завършил е ВМЕИ...

'Мини Марица-изток” изпълнява заявките на консуматорите 31ЯНУ Въпреки тежките метеорологични условия през последните дни ''Мини Марица-изток” изпълнява заявките на консуматорите в рамките на нормалното за сезона. По този начин дружеството гарантира сигурността на енергийната система на страната. Нощните температури...

Решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка 17ЯНУ Решение № ЕО-1/2012 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за изграждане на претоварен пункт.

Петьо Петков с приза „Минен инженер на годината“ 08ДЕК Наградата „Минен инженер на годината” на Научно-техническия съюз /НТС/ в Стара Загора за 2011 г. получава  инж. Петьо Петков – директор на направление производствено-технически въпроси в рудник „Трояново-1”, за разработката „Технологични решения за добива...

„Мини Марица-изток” ЕАД купи 60-тонен автокран 23НОЕ Хидравличен автокран GROVE, американски тип, с 60-тона товароподемност работи вече в рудник „Трояново-север”. Машината е с висока проходимост и голям просвет, каквито са необходими за експлоатация при специфичните условия на работа във въгледобивното дружество. Кранът...

Нови автомобили за превоз на хора и товари 15НОЕ Седем нови лекотоварни автомобила с висока проходимост за превоз на хора и товари, УАЗ 390942-018 бяха доставени в началото на седмицата в „Мини Марица-изток” ЕАД. Закупуването на транспортната техника е част от инвестиционната програма на дружеството за настоящата...

Обучение по безопасност и здраве 04НОЕ Обучение по безопасност и здраве при работа се проведе на 1 ноември 2011 г. в „Мини Марица-изток” ЕАД. През него преминаха ръководителите на участъци, техните заместници и инженерите на минни машини от минните и ремонтните участъци от трите рудника на дружеството. В...

Още багери HYUNDAI в "Мини Марица - изток"ЕАД 27ОКТ Втората тройка еднокофови багери от девета серия на HYUNDAI вече е доставена в „Мини Марица-изток” ЕАД. Заедно с първите три, доставени в началото на октомври, те ще заменят морално и физически остарялата технологична механизация, която работи в дружеството. Машините от...

Последно поколение багери за есенно-зимната подготовка 12ОКТ Последно поколение еднокофови багери закупиха „Мини Марица-изток” ЕАД. Верижните машини са от най-актуалната девета серия на HYUNDAI и се внасят за пръв път в България. Моделът беше представен на щанда на южнокорейския производител по време на есенното издание на...

Засилен вътрешен контрол 19СЕП С решение по т. 3.2 от Протокол №18/25.08.2011 г. на СД на „Мини Mарица-изток” ЕАД, в управлението е създадена Дирекция „Корпоративен контрол”. Към дирекцията ще функционират два отдела: - Новосформираният отдел „Инспекторат”, контролиращ техническата...

Девета национална работничаска спартакиада 19СЕП С 11 златни, 5 сребърни и 3 бронзови медала се завърнаха спортистите на „Мини Марица-изток” ЕАД от Деветата национална работническа спартакиада на енергетиците в България, състояла се от 14 -18 септември в к.к. „Св. Константин и Елена”. В игрите участие взеха 17 отбора...

Добивът надхвърли 20 млн. тона въглища 08СЕП Миньорите от “Мини Марица-изток” ЕАД добиха 20 620 хил. тона въглища за осемте месеца от началото на годината.  Количеството добита суровина е 7 милиона тона повече в сравнение с резултатите от 2010 г. за същия период и с близо 500 000 тона повече от заложеното в бизнес...

18 август - Ден на миньора 16АВГ От началото на експлоатацията на източномаришкото въглищно находище в „Мини Марица-изток” ЕАД са добити 968 млн. тона въглища. За разкриване на въглищните пластове са изкопани, транспортирани и насипани 4 млрд и 89 млн. кубически метра земна маса от трите поделения. От...

Нова техника за поддържане на водоотливната система в мините 29ЮЛИ Нов руски еднокофов багер Э0-4112, тип „Драглайн”, ще почиства водосборници, канали и водоотливни съоръжения в трите рудника на „Мини Марица-изток” от  тази есен. С новозакупената техника се обезпечава предотвратяването на рискови ситуации от заливането на...

Ръководството на „Мини Марица -изток“ се споразумя със синдикатите 13ЮЛИ Заплатите в „Мини Марица Изток“ ще се увеличат пропорционално на подобрената производителност на труда и оптимизиране на разходите на дружеството. Затова се споразумяха ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД и синдикатите към компанията. Страните поеха...

„Мини Марица-изток” изпълнява поети ангажименти 12ЮЛИ Във връзка с експлоатирането на концесионната площ за добив на лигнитни въглища предстои изселване на селата Бели бряг и Трояново. Това налага прекратяването на погребения в гробищния парк на с. Бели бряг, за което на 17.11.2010 г. е издадена заповед от кмета на община Раднево...

Комисия прие рекултивирани терени 11ЮЛИ В изпълнение на Заповед № РД 09 - 422 от 07.06.2011г. на  Министъра на земеделието и храните, в периода през месец юни работна комисия,  прие технически рекултивираните земи през 2009 г. и 2010 г. на територията на „Мини Марица -изток” ЕАД. Терените са общо 813,170 дка и...

Разделно събиране на отпадъци 11ЮЛИ В края на месец юни, в изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на „Мини Марица-изток” ЕАД, се осъществи първото предаване на празни бутилки от минерална вода /РЕТ/, събрани за около два месеца на територията на рудник „Трояново 3”. На...

Световна практика в мениджмънта на персонала 22ЮНИ От 20 до 23 юни 2011 г. за пръв път в „Мини Марица-изток” се провежда изследване на персонала. Тази практика в мениджмънта на човешките ресурси се прилага успешно от години по света и резултатите от прилагането й са високо оценявани от експертите в тази...

Най-висок добив на въглища през месец май за последните 18 години 08ЮНИ През месец май миньорите от „Мини Марица - изток” ЕАД добиха над 2 983 000 тона въглища. Този производствен резултат е най - висок за месец май за периода след 1993 година. От началото на годината добивът е  над 13 038 000 тона. В сравнение със същия период на миналата...

„Мини Марица-изток” се включи в екологична кампания 06ЮНИ „Мини Марица-изток” ЕАД се включи в Националната кампания „Зелена България”, организирана от МОСВ, във връзка с отбелязването на Световният ден на околната среда – 5 юни.  Най-значимият и широко известен глобален ден за положително действие за околната...

Форум събра експерти 01ЮНИ Мениджърският екип на най-голямото българско въгледобивно дружество проведе тематична среща-дискусия по две главни направления:  рехабилитация на багерите SRs 2000 и сравнителните характеристики на съществуващите в „Мини Марица-изток” ЕАД багери и тези...

Силен четвърти месец от годината 03МАЙ За четирите месеца от началото на тази година в „Мини Марица-изток” ЕАД са добити над 10 055 000 тона въглища, което е с 2 564 000 тона над добитите за същия период на миналата година. Силен месец април, с добив над 2 609 000 тона въглища реализираха миньорите от...

Световния ден за безопасност и култура на труда 28АПР „Мини Марица-изток” ЕАД отбеляза Световния ден за безопасност и култура на труда.На 28 април – Световен ден за безопасност и култура на труда, изпълнителният директор Евгени Стойков и мениджърският екип на „Мини Марица-изток” ЕАД поднесоха венци и цветя пред...

Най-висок добив на въглища през месец март за последните 14 години 05АПР За месец март миньорите от „Мини Марица – изток” ЕАД добиха над 2 437 000 тона въглища. Този производствен резултат е най – висок както за месец март, така и за първото тримесечие на годината за периода след 1997 година. От началото на годината добивът е 7 446 000...

Европейската банка без възражения по важен проект 11МАР Европейската банка за възстановяване и развитие, която администрира Международен фонд „Козлодуй”, преди дни заяви официално липсата си на възражение спрямо искането за стартиране на тръжна процедура по проекта за рехабилитация на енергийното оборудване и...

„Мини Марица-изток” ЕАД с ритмичен добив 08МАР Миньорите от най-голямата компания за открит въгледобив у нас добиха 2 430 458 тона въглища през месец февруари. Добитата суровина необходима за задоволяване потребностите на термичните централи в комплекса е със 150 885 тона повече, в сравнение със същия период за...

Нов изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД 14ФЕВ С решение на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг, отразено в протокол от 21 януари 2011, Тодор Димчев Тодоров е освободен като член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, а на негово място е избран  инж. Евгени Георгиев Стойков. На свое...

През януари миньорите от „Марица-изток” добиха 2 578 000 тона въглища 07ФЕВ През първия месец на годината миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД добиха 2 578 000 тона въглища. От началото на 2011 в трите рудника са изкопани, транспортирани и насипани 7 317 900  куб. метра земна маса.   Производствената програма за 2011 година предвижда...

Безопасните условия на труд – повод за една добра традиция 03ФЕВ Докладът за състоянието на трудовия травматизъм през изминалата 2010 г. в „Мини Марица-изток” показва, че въпреки рисковата дейност по добив на въглища, тенденцията на трудовия травматизъм в най-голямото въгледобивно дружество в страната е към все по-ниски...

Нов Клуб на миньора 21ЯНУ На 21 януари 2011 г. непосредствено до централния вход на административната сграда на Управлението на „Мини Марица-изток” ЕАД, тържествено бе осветен новият Клуб на миньора. За миньорската общност това е втори клуб. Първият отваря врати през 1999 г. в Стара Загора. На...

Две стъпки в корпоративната социална отговорност 20ЯНУ В началото на годината „Мини Марица-изток” ЕАД, направи две важни крачки,  като част от корпоративната си социална отговорност. На първото за тази година заседание на съвета на директорите бе взето решение за отпускане на финансови средства в размер на 25 000...

Година на предизвикателства 14ЯНУ „Мини Марица – изток” ЕАД залага на мащабна инвестиционна програма през 2011 година. След абсолютния финансово-икономически рекорд, отчетен в края на третото тримесечие и отличните производствени резултати за изминалата година, дружеството определи рамката на...

Успешна производствена година за „Мини Марица-изток” ЕАД 04ЯНУ При заплануван добив от 25 000 000 тона въглища миньорите от най-голямата компания за открит въгледобив у нас добиха 26 090 853 тона през изминалата година. Изпълнението на годишният план е 104 на сто. За задоволяване потребностите на консуматорите от комплекса през 2010 г....

Първият за тази зима сняг не затрудява работата на „Мини Марица-изток” ЕАД 16ДЕК Падналите за първи път тази зима обилни валежи от сняг, не създадоха особени затруднения за  компанията. Към 14.30 ч. на 16 декември заявките на консуматорите се изпълняват в рамките на нормалното за сезона, което гарантира сигурността на енергийната система на страната. С...

Тодор Похлупков е минен инженер на годината 15ДЕК Наградата „Минен инженер на годината” на Научно-техническия съюз в Стара Загора тази година, получи инж. Тодор Похлупков за разработването и реализирането на нова транспортна схема в участък „Добив” на рудник „Трояново-3”. Тя е признание за инженерния ...

Абсолютен рекорд на финансово-икономическите резултати в „Мини Марица-изток” 09ДЕК В края на третото тримесечие „Мини Марица-изток” ЕАД постигна рекорден финансов резултат, сравнен с отчетите от 1999 година насам (не е поддържан архив за предходните години). При годишна счетоводна печалба от 34 и 36 милиона лева, съответно за 2001-ва и 2003-та година, само за...

Добивът на въглища продължава с добър темп 07ДЕК 106% е изпълнението на плана за добив на въглища в „Мини Марица-изток” ЕАД през месец ноември. Миньорите от най-голямата компания за открит въгледобив у нас добиха 2 753 991 тона въглища за задоволяване потребностите на термичните централи в комплекса. Сравнено с данните...

Ремонтът на тежкото минно оборудване се изпълнява по график 25НОЕ Ремонтът на тежкото минно оборудване  в „Мини Марица-изток” ЕАД приключва по утвърдения план график. Предвидените средства по бизнес програмата за годината ще бъдат усвоени. Преди седмица завършиха ремонтите на РТНК 1 в рудник „Трояново 3” и на РТНК 3 в...

Нов управител в „Мини Марица-изток” 18НОЕ Днес управителят на рудник "Трояново-север" инж. Петко Маджаров беше освободен от заеманата длъжност, на негово място беше назначен инж. Драгомир Канев. Инж. Канев е дългогодишен специалист в минното дружество и ръководен кадър в рудник  „Трояново 3”....

Най-добър месечен добив на въглища за последните 17 години 04НОЕ 3 040 678 тона въглища за месец октомври добиха миньорите от най-голямото дружество за открит въгледобив в страната. С това те постигнаха най-добър месечен добив от 17 години насам. Предишният рекорд от 2 950 149 тона е бил с 90 529 тона по-малко. За десетте месеца от...

Традиционно залесяване в Радневска и Гълъбовска общини 03НОЕ 1980 млади фиданки бяха засадени на трети ноември на терени в Гълъбовска и Радневска общини от техни жители и от служители на най-голямото българско въгледобивно дружество. Като част от фирмената политика за корпоративна социална отговорност, през последните 3 години...

Рудник „Трояново-1” с рекорден добив на въглища от създаването му до днес 02НОЕ 1 117 000 тона въглища добиха миньорите от рудник „Трояново-1” през изминалия месец.  За 58 години, от създаването на рудника през 1952 г. до сега, е имало още едно върхово постижение. Това е било през октомври 2007 г., когато са добити 1 056 820 т. въглища....

"Мини Марица-изток" ЕАД се включи в европейска кампания 26ОКТ Ръководителят на отдел „Безопасни условия на труд” в „Мини Марица-изток” ЕАД инж. Живко Желязков и д-р Жанета Рачева,  ръководител служба "Трудова медицина", взеха участие в национална конференция на тема: „Здравословни работни места. Поддържай безопасно...

Висока оценка от ЕБВР 22ОКТ На първо работно посещение в „Мини Марица-изток” ЕАД на 21 октомври беше Золтан Киш представител на Европейската банка за възстановяване и развитие. Като ръководител на отдела в ЕБВР, реализиращ изпълнението на гранта по фонд „Козлодуй”, той се срещна с изп....

Рудник „Трояново-север” домакин на млади еколози 22ОКТ Рудник „Трояново-север” – клон на „Мини Марица-изток” ЕАД беше домакин на група от 44-ма ученици и учители от СОУ „Иван Вазов” – Стара Загора, Полша, Франция, Италия и Латвия. На 21 октомври участниците в проект „Околна среда” на програма...

Безценен жест в труден момент 20ОКТ 618 книги бяха дарени от най-голямото дружество за открит въгледобив в страната на Общинска библиотека „Алдин Алдинов” – Раднево. 217-те заглавия художествена, историческа и философска литература, както и публицистика от 155-има български и чужди автори допълниха...

Миньорите от „Мини Марица изток” ЕАД подобриха планирания добив на въглища 05ОКТ За деветте месеца от началото на годината, миньорите от най-голямото въгледобивно дружество в страната ни добиха 17 953 213  тона въглища. С общите усилия на трите рудника на „Мини Марица - изток” ЕАД, изпълнението на планирания за този период добив се увеличи с...

Високопоставена визита в „Мини Марица-изток” ЕАД 29СЕП Генералният секретар на Европейската асоциацията за въглища и лигнити EURACOAL Брайън Рикетс беше на официално посещение в „Мини Марица-изток”. Изпълнителният директор Тодор Тодоров запозна госта с дейността на компанията и с нейните основни характеристики и...

Пет първи места на работническата спартакиада в Албена 21СЕП Осмата национална работническа спартакиада на енергетиците, проведена от 15 до 19 септември 2010 г. в курортен комплекс Албена, донесе пет първи места за „Мини Марица-изток” ЕАД. Организатори и тази година са Българската федерация на енергетиците и...

Промени в ръководството 20СЕП Като част от управленската политика в „Мини Марица-изток” ЕАД, насочена към изпълнение на фирмената стратегия за устойчиво развитие, продължава преструктурирането на ръководните кадри в компанията. Със заповеди на Изпълнителния директор от 15-ти, 17-ти и 20-ти...

Уволнен директор 14СЕП Със заповед на Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Тодор Тодоров днес беше освободен от длъжност директора на дирекция „Маркетинг” Жеко Жеков. Решението е взето в интерес на работата.                                ...

Производственият план за август е преизпълнен 09СЕП „Мини Марица-изток” ЕАД приключи месец август със 115% изпълнение на плана по добив на въглища. На топлоелектрическите централи и брикетната фабрика в региона са предоставени над 1 млн. 987 хил. тона въглища. За първите осем месеца на годината са  добити близо 15...

CAD системи и специализиран софтуер – с важна роля за дейността на "Мини Марица-изток" ЕАД 01СЕП В „Мини Марица-изток” се ползват много и разнообразни информационни решения, които са необходими поради разнообразните дейности. Използваните в компанията програмни продукти включват и не малък брой технически приложения – CAD и CAE системи и специализирани...

Отличие за мините 19АВГ По случай Деня на миньора, 18 август, „Мини Марица-изток” ЕАД бяха удостоени с грамота за най-мащабна инвестиционна програма в бранша за 2009 година. Отличието е част от традиционните годишни награди на Минно-геоложката камара и беше връчено на тържествена церемония,...

Достойно отбелязване на професионалния празник в „Мини Марица-изток” 18АВГ Честването на Деня на миньора – 18 август – започна точно в 10 часа и 30  минути с празнично слово на Изпълнителния директор Тодор Тодоров. Пред лика на покровителя на миньорския труд св. Иван Рилски,  управителят на ТЮФ Рейнланд България ЕООД  инж....

„Мини Марица-изток” получиха новите сертификати по ISO 18АВГ В деня на миньорския празник 18 август, се състоя тържественото връчване на трите сертификата по ISO: за качество, околна среда и здраве и безопасност при работа. Официалното получаване на трите документа е в резултат на извършения в дружеството ресертификационен одит ,...

"Мини Марица-изток" внесе над 22 757 000 лв. концесионна такса 10АВГ Обръщайки тренда на развитие на „Мини Марица-изток „ЕАД мениджмънтът на дружеството стабилизира макроикономическата рамка на дружеството и то  генерира стабилност и положителни перспективи. Във финансов план „Мини Марица-изток”ЕАД е коректен и предвидим...

Миньорите от „Марица-изток” добиха над 13 487 000 тона въглища от началото на годината 09АВГ За седемте месеца на тази година в „Мини Марица-изток” ЕАД са добити над 13 390 000 тона въглища, което е с 640 тона над добитите въглища за същия период през 2009. Силен старт за август месец е добивът от 97 000 тона за първите осем дни, което е 122 % реализация на бизнес...

Нова крачка към прозрачността на маркетинговата дейност в „Мини Марица-изток” 04АВГ Като част от политиката на мениджмънта за цялостна реформа на търговската дейност в „Мини Марица-изток” ЕАД влезе в сила Правилник за реда и начина за приемане, регистриране, съхраняване и предаване на заявки за процедури и конкурси по оферти за възлагане на...

Учебна тренировка за евакуация при пожар 29ЮЛИ Учебна тренировка на тема „Пожар в административната сграда и евакуация” се проведе от 9.55 до 10.20 часа на 28 юли 2010 г. в управлението на „Мини Марица-изток” ЕАД. Сигналът за тренировката беше подаден чрез пожароизвестителната уредба и дублиран по...

Избран е консултант по проекта към фонд „Козлодуй” 15ЮЛИ „Мини Марица-изток” подписа договор за консултантски услуги с швейцарската фирма „Пьори Енърджи”  съгласно споразумението за безвъзмездна помощ от фонд „Козлодуй”. Консултантът е избран в резултат на тръжна процедура, проведена в съответствие с...

Миньорите от „Марица-изток” добиха над 11 млн. тона въглища от началото на годината 07ЮЛИ За първото полугодие на тази година в „Мини Марица-изток” ЕАД са добити над 11 000 000 тона въглища, което е 96 % изпълнение на бизнес плана. Анализът на този резултат показва, че вече се наваксва изоставането от традиционно слабите пролетни месеци. Разкрити,...

Нов заместник изпълнителен директор в мините 02ЮЛИ Със заповед на Изпълнителния директор от днес 2 юли инж. Христо Николов е назначен за заместник изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД.   Завършил е Минно-геоложкия университет в София със специалност минен инженер-технолог и Института по маркетинг и...

Молебен за здраве в „Мини Марица-изток” 01ЮЛИ Точно в 11.00 часа на 1 юли, ръководството, служителите и работниците на рудник „Трояново1” посрещнаха Старозагорския митрополит пред сградата на стола. Заедно със свещеници от катедралния храм, Дядо Галактион дойде, за да отслужи тържествен молебен за здравето и...

134-ма студенти от МГУ „Св. Иван Рилски” на практика в „Мини Марица-изток” 24ЮНИ От 21 юни в „Мини Марица-изток” пристигна на  учебна практика първата група от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”. Студентите са от катедра „Електрификация на минното производство” и на две групи ще се запознаят с технологичния процес в...

Нов директор в мините 21ЮНИ Инж. Станимир Казлачев е новият ръководител на дирекция „Инвестиции” в „Мини Марица-изток” ЕАД. Кариерата си в дружеството започва през декември 1994 година като минен диспечер в рудник „Трояново 1”. С инвестиционно проектиране се занимава от 1997 година, от...

„Мини Марица-изток” спазва европейските екологични директиви 18ЮНИ  На 17 юни немски експерти и представители на Министерството на околната среда и водите бяха в „Мини Марица-изток” на работна среща по прилагане на Директива 2006/21/ ЕО за управление на минните отпадъци. Принципите на директивата са разпоредени в българското...

Миньорите от „Марица-изток” добиха 10 203 000 тона въглища от началото на годината 14ЮНИ От началото  на 2010 година до 31 май в „Мини Марица-изток” ЕАД са добити 9 132 000 тона въглища, което е 92 % изпълнение на бизнес плана. Само за  месец май са добити 1 644 000 тона въглища, което е 90% от бизнес плана. Изпълнени са всички заявени количества въглища от централите...

Две първи места по спортно ориентиране за „Мини Марица-изток” 09ЮНИ Отборът на Мини Марица-изток ЕАД по спортно ориентиране участва в Спортните летни игри за работници от Министерството на икономиката и енергетиката, от първи до пети юни във ваканционно селище Русалка. За първи път спортното  ориентиране е включено като дисциплина...

Приключи ресертификационнияТ одит в „Мини Марица-изток” ЕАД 08ЮНИ От 31 май до 8 юни три самостоятелни екипа на ТЮФ Рейнланд България извършиха ресертификационен одит в  „Мини Марица-изток”  по трите подсистеми за управление: на качеството, на околната среда и на здравето и безопасността при работа. Това е процедура, при...

Цялостна реформа в маркетинга 07ЮНИ От днес стартира цялостна реформа на търговската дейност в „Мини Марица-изток” ЕАД. Тя се базира на три основни компонента: окрупняване на всички процедури, открити конкурси, ликвидиране на епизодичния характер на поръчките. „Целта на отдавна подготвяната...

Вземанията от контрагенти от началото на годината са намалени с 40 млн. лева 28МАЙ Миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД добиха 8 717 000 тона въглища от началото на годината. Изпълнението на бизнес плана за добив до 27 май е 91 на сто. Разкрити, транспортирани и насипани са 27 634 000 кубически метра земна маса, което представлява изпълнение в...

Намаляване на заплатите 27МАЙ От днес заплатите на висшето ръководство  в „Мини Марица-изток” ЕАД ще бъдат намалени средно с 14 на сто. Освен топ мениджърите в групата попадат управителите на рудниците и директорите на дирекции.   „Давам си сметка, че това е болезнена мярка, но във време на...

Констатирирани липси в особено големи размери 26МАЙ Нова съвместна проверка на дирекция „Сигурност” и отдел „Вътрешноведомствен финансов контрол” в „Мини Марица-изток” завърши с мащабни разкрития. На територията на рудник „Трояново-север”, участък „Ремонт багери”, са констатирани липси на 11...

Испанци в „Мини Марица-изток” 19МАЙ Мениджърът за Европа на испанската фирма „ULMA” г-н Джон Молинеро посети „Мини Марица-изток” и се срещна със специалисти – конструктори и механици. Фирмата произвежда продукти за гуменолентовия транспорт и е добре известна в световната миннодобивна...

Предотвратена злоупотреба 17МАЙ При извършена съвместна проверка от Дирекция „Сигурност” и отдел „Вътрешноведомствен финансов контрол”  в „Мини Марица-изток”, на територията на рудник „Трояново-север”, участък „Ремонт ролки”, са констатирани неправомерно изписани ...

Спестени милиони левове 03МАЙ За деветте месеца на своето съществуване дирекция „Маркетинг” в „Мини Марица-изток” ЕАД е осъществила икономии в областта на доставките, услугите и строителните работи в размер на близо 16 млн. лева.Спестените средства са в резултат на компетентната работа...

Футболистите на „Мини Марица-изток” първи в регионалната „А” група 29АПР Продължават победните мачове за отбора на “Мини Марица-изток „ в Регионалното първенство по футбол в „А” група – област Стара Загора. Във временното класиране  футболистите от ММИ са на първо място. На 17 април на стадиона в кв. „Гипсово” победи отново...

Почит към загиналите и пострадалите при трудови злополуки 29АПР На  28 април – Световен ден за безопасност на труда- в „Мини Марица-изток” ЕАД  почетоха паметта на загиналите си колеги миньори. Изпълнителният директор на дружеството Тодор Тодоров, мениджърският екип и представители на организацията на КНСБ поднесоха...

„Сладурите” 28АПР В резултат на специализираната полицейска операция с название „Сладурите”, е разкрита престъпна схема, действаща на територията на комплекса „Марица-изток”. Участниците в схемата се занимават с доставка на части и оборудване за булдозерно-тракторна техника. В...

Вътрешно-ведомственият финансов контрол спести над един милион лева на „Мини Марица-изток” 27АПР Отдел ВВФК от неговото създаване преди седем месеца е извършил над 50 проверки по изпълнението на сключени договори и проверки по сигнали на материално-отговорни лица. Проверени са над 2400 фактури ( издадени от контрагенти на дружеството) и над 300  заявки за...

Австрийски и български учени в „Мини Марица-изток” 23АПР Професори от Минния университет в гр. Леобен, Австрия, посетиха рудник „Трояново-1” в „Мини Мрица-изток” ЕАД на 21 април. Проф. д-р Р. Захенхофер и доц. Д-р А. Бехтел работят от три години с преподаватели от МГУ „Св. Иван Рилски” по темата за сравняване на...

Миньорите от „Марица-изток” добиха 6 563 000 тона въглища през първото тримесечие на годината 07АПР През първото тримесечие на 2010 година в „Мини Марица-изток” ЕАД са добити 6 563 000 тона въглища, което представлява  106% изпълнение на бизнес плана. Преизпълнението е с над 367 900 тона лигнитни въглища.   Най-силният зимен месец  за добива на въглища тази...

Министър-председателят на посещение в мините 31МАР Точно в 15.00 часа на площадката пред рудник „Трояново 3” се приземи хеликоптерът, с който премиерът Бойко Борисов пристигна на кратко делово посещение в „Мини Марица-изток” ЕАД. Премиерът беше придружен от изпълнителния директор на Националната електрическа...

Млади мениджъри в „Мини Марица-изток” 22МАР На 22 март мениджърският екип на най-голямото българско въгледобивно дружество се присъедини към световната инициатива „Мениджър за един ден” под патронажа на Министерството на финансите на Република България. Партньор на инициативата и тази година е...

Първо място за мините в инвестиционен конкурс 17МАР „Мини Марица-изток” ЕАД се класира на първо място в конкурс за получаване на безвъзмездна помощ в подкрепа на структурната реформа. Финансирането е по линията на двустранно споразумение между правителствата на България и Япония. На свое заседание в Министерството...

Среща на поколенията 15МАР СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА – така може да бъде определена срещата, провела се на 11 март в Голямата зала на административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД. Участниците бяха настоящи и бивши възпитаници на СОУ „Гео Милев” – Раднево: от гимназистите на...

Среща на високо равнище в „Мини Марица-изток” ЕАД 10МАР На 10 март по инициатива на ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД на територията на дружеството се проведе разширено работно съвещание на тема „Водоотлива на левите и десни притоци на река Овчарица”. В срещата участваха директори на дирекции в...

Мартенски снеговалеж 09МАР Силният снеговалеж до 10.00 часа на 9 март 2010 г. затрудни работата по въглеподаването в „Мини Марица-изток” ЕАД. Проблеми възникнаха в рудник „Трояново-север”, които до обед бяха отстранени и работата се нормализира. По информация на дежурния минен диспечер инж....

Най-високото постижение в добива за февруари през последните 10 години 02МАР Статистиката на „Мини Марица-изток” недвусмислено сочи, че от 2000-та година насам през този февруари имаме най-доброто постижение в добива на въглища. Бизнес плана е изпълнен 110 на сто, което означава, че за най-краткия месец на годината миньорите са предоставили на...

„Мини Марица-изток” ЕАД сезира Районна прокуратура в Раднево 25ФЕВ „Мини Марица-изток” ЕАД сезира Районна прокуратура в Раднево за предполагаеми финансови злоупотреби в големи размери по договор с „Яворкомерс” ЕООД  на 22 февруари, след приключена проверка на  отдел „Вътрешноведомствен финансов контрол”....

Добро начало за футболен клуб „Мини Марица-изток” 18ФЕВ Отборът на ФК”Мини Марица-изток” участва в турнира по футбол на малки вратички, проведен от 1 до 16 февруари в спортна зала „Енергетик” в Гълъбово. Участваха 15 отбора в три групи по пет. Отборът на ФК”Мини Марица-изток” беше водач във втората група, в която се...

„Мини Марица-изток” осигуриха финансирането на спасителни археологически разкопки през 2009 година 15ФЕВ През 2010 година се навършват 50 години от спасителните археологически разкопки пред минните работи в „Мини Марица-изток” ЕАД. Богатият фонд на Археологическия музей в Раднево и томовете с описание на находките на десетките експедиции, са най-добрата равносметка за...

Въпреки обилните валежи мините не спират работа 15ФЕВ От началото на годината до 14 февруари в „Мини Марица-изток” ЕАД са добити 3 614 000 тона въглища, което е 108 % изпълнение на бизнес плана Разкрити, транспортирани и насипани са 7 701 350 кубични метра земна маса. На 14 февруари са паднали 28 литра на квадратен метър....

Посещение на министъра на труда и социалната 12ФЕВ Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов  се срещна с мениджмънта и с представители на синдикалните организации на "Мини Марица-изток" ЕАД в административната сграда на дружеството. В екипа на министъра бяха Росица Стелиянова-изп. директор на...

В тежките зимни условия миньорите от „Марица-изток” добиха 2 379 000 тона въглища 03ФЕВ От началото на януари в „Мини Марица-изток” ЕАД са добити 2 379 000 тона въглища и са разкрити, транспортирани и насипани 5 636 000 кубически метра земна маса. Температурите, които достигнаха до -19 градуса, доведоха до спирания на разкривните дейности в нощните смени с...

10 милиона лева са предназначени за здравословни и безопасни условия на труд в програмата на „Мини Марица-изток” за 2010-та година 29ЯНУ През 2010 година  по Програмата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са предвидени над 10 милиона лева за технически средства за развиване и  подобряване на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравето и...

Нова дирекция в системата на мините 28ЯНУ   С решение на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД от 27 януари 2010 година, е променена структурата на управление на дружеството и е създадена дирекция „Сигурност”, която включва три отдела съобразно спецификата на техните...

Годишна среща на Изпълнителния комитет на EURACOAL 27ЯНУ На 25 януари в Брюксел се проведе заседание на Изпълнителния комитет на Европейската асоциация за въглища и лигнитни въглища EURACOAL. В неговата работа взе участие Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД  Тодор Тодоров, който е член на този висш...

Над 24 милиона тона въглища добиха през 2009 година в „Мини Марица-изток” ЕАД – дъщерно дружество на БЕХ 19ЯНУ През 2009 г. в дружеството са добити и реализирани 24 077 124 тона лигнитни въглища. Изкопани, транспортирани и насипани са 96 018 000 кубически метра земна маса. В бизнес програмата на „Мини Марица-изток” за 2010 г. се предвижда да бъдат добити 26 млн. тона лигнитни...

Нов зам. изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” 12ЯНУ Стамен Ведричков е новият заместник изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД с ресор производствена дейност. Роден е на 10 септември 1965 година в гр. Бургас. По специалност е минен инженер , завършил е МГУ „Св. Иван Рилски” като магистър „Подземен...

Вътрешно ведомственият финансов контрол в „Мини Марица-изток” сезира прокуратурата по 2 проверки от 38-те извършени през миналата година 11ЯНУ Като част от политиката на мениджмънта в „Мини Марица-изток” ЕАД за промяна на икономическата макро рамка на компанията, новият отдел за Вътрешноведомствен финансов контрол се доказа успешно и навлиза в четвъртия етап  от реализацията си. От създаването...

Нов председател на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” 05ЯНУ На свое заседание на 28 декември 2009 година Съветът на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД избра за председател Иво Симеонов Маринов, който е и зам.-министър в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Решението е записано в протокол №19 /28.12.2009 г. За...

Отличие на федерацията на миньорите за изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” 29ДЕК Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Тодор Тодоров получи почетна диплома и плакет за 100-годишнината на Работническия рудничарски съюз от КНСБ. Отличието се връчва по повод юбилейната годишнина на изявени личности в минния бранш. Официалното честване...

Промени в Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” 22ДЕК На свое заседание от 21.12. 2009г. Съветът на директорите на „Български енергиен холдинг” ЕАД освободи Ивайло Стефанов Данаилов и Ботьо Станимиров Захаринов като членове на борда на „Мини Марица-изток” ЕАД. На тяхно място са избрани   Иво Симеонов Маринов -...

Награда на НТС за инженер от „Мини Марица-изток” 14ДЕК Носител на годишната награда на Научно-техническия съюз в Стара Загора в област „Минно дело, геология и металургия” е инж. Жеко Дончев - ръководител на маркшайдерски отдел в рудник „Трояново-север” на „Мини Марица-изток” ЕАД. Приза връчи председателят на...

Успешен резултат в Рудник-1 10ДЕК Миньорите от рудник „Трояново-1” се поздравиха с изпълнен годишен бизнес план по откривката. Разчетите от 23 млн. куб. метра земна маса са достигнати. До момента са изкопани, транспортирани и насипани още 300 600 кубика. До 9 декември добитите в рудника въглища възлизат...

Внедрена конферентна система 07ДЕК Като част от новата комуникационна стратегия на дружеството, на 4 декември в „Мини Марица-изток” влезе в експлоатация  конферентна централа за връзка между различните нива на ръководния екип. Това е нетрадиционна телефонна услуга, която се пренася чрез...

Изпълнен годишен план 02ДЕК На 2 декември 2009 година миньорите от рудник „Трояново-север” изпълниха годишния си производствен план за откривните работи. До тази дата са изкопани, транспортирани и насипани 36 250 000 куб. м. земна маса. В най-голямото поделение на „Мини Марица-изток” ЕАД са добити...

Продължава положителната тенденция 13НОЕ Финансово-икономическият анализ на месец октомври потвърди правилната проактивна стратегия на ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД. Основни акценти в нея са привличане на финансов ресурс, повишена ефективност на производствените практики, редуциране на...

Работодателят в „Мини Марица-изток” проведе годишно обучение на комитетите по условия на труд 11НОЕ По покана на работодателя в „Мини Марица-изток” се проведе годишно обучение на Комитетите по условия на труд в дружеството за запознаване с промени в нормативните документи. Работата на еднодневния семинар премина под председателството на зам. изпълнителния...

„Мини Марица-изток” се готви за нормална работа в зимни условия 06НОЕ Работна среща с представители на всички общини с ангажименти по поддържането на пътните артерии, по които се извозват работещите в „Мини Марица-изток” ЕАД, се състоя в административната сграда на въгледобивното дружество в гр. Раднево. Участваха представители на ДА...

Нов управител на рудник „Трояново-3” в „Мини Марица-изток” ЕАД 04НОЕ От 2 ноември 2009 година с решение на борда на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД е назначен за управител на рудник „Трояново-3” инж. Христо Николов след пенсионирането на досегашния управител инж. Делчо Баликов.Христо Николов е роден на 29 август 1959 година в гр....

Успешно начало за вътрешноведомствения финансов контрол в „Мини Марица-изток” 30ОКТ Вътрешноведомственият финансов контрол е отдел, създаден в началото на септември, с доклад до Съвета на директорите от изпълнителния директор Тодор Тодоров, на основание на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (обнародван през юни 2006...

Юбилейна грамота 23ОКТ Във връзка с 65-та годишнина на Съюза на учените в България, неговият Управителен съвет удостои „Мини Марица-изток” ЕАД с юбилейна грамота.Призът се дава за активна подкрепа в утвърждаването и развитието на Съюза на учените в Стара Загора, както и за принос в...

Министър Трайков на посещение в „Мини Марица–изток” ЕАД 19ОКТ Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков при посещението си в Раднево в неделя, 18 октомври се срещна с ръководството на "Мини Марица-изток" и с обществеността на града. Mинистър Трайков припомни, че новата, четвърта ТЕЦ в комплекса ще бъде изградена...

Нови охранителни фирми в мините 12ОКТ Във връзка с реформаторската политика, провеждана от новото ръководство на „Мини Марица-изток” ЕАД, от 16.30 часа на 9-ти октомври, петък е прекратен договора с охранителна фирма „Кремък” ЕООД, Стара Загора. Дейността по пропускателния режим и физическата охрана...

Два рехабилитирани багера Рс влизат в експлоатация в „Мини Марица-изток” 09ОКТ След цялостно обновяване влизат в експлоатация два от най-старите багери в „Мини Марица-изток” ЕАД. Багер Рс 1200  №230 вече работи почти месец в забоя на рудник „Трояново-север”, а багер  Рс 1200 №331 излиза от ремонтната площадка на 5 октомври и ще работи в добива...

След края на деветте месеца на годината „Мини Марица-изток” ЕАД постепенно променя макрорамката си 02ОКТ През месец септември се пречупва тенденцията на натрупване на загуби с цел постигане на положителен резултат до края на годината. Икономическият модел за развитие на дружеството вече е пазарно ориентиран. Постепенно се натрупва финансов ресурс необходим за нормалното...

Патент за изобретение 24СЕП Патентното ведомство на Република България издаде патент за изобретение № 65660 на патентопритежателите „Мини Марица-изток” ЕАД - Раднево,  и „Минпроект” ЕАД - София. Изобретател е Венелин Николов Вълков от „Минпроект” ЕАД. Заявката за издаване на патент...

Дванадесет купи, златни и сребърни медали за „Мини Марица-изток” 24СЕП Дванадесет купи, златни и сребърни медали за „Мини Марица-изток” донесе отборът от 23 спортисти. От 16 до 20 септември 2009 г. в к.к. Албена се проведе Седмата национална работническа спартакиада на енергетиците в България. Организатори са Българската федерация на...

Галина Тошева е освободена като член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” 10СЕП Съветът на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД вече е в намален състав от трима членове. На заседание на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг /БЕХ/ на 25 август е разгледана молбата на Галина Тошева за освобождаването й от Съвета на директорите...

Промени в ръководството 25АВГ Със заповед на  Тодор Тодоров, изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД, на 24. 08. 2009 година беше освободен от заеманата длъжност инж. Гочо Христов – досегашен зам. директор на дружеството. На негово място е назначен инж. Ромео Петров. Зам.изпълнителният...

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД връчи традиционните годишни награди 18АВГ „Мини Марица-изток” ЕАД връчи традиционните годишни награди: За сигурност на доставките към консуматорите На колектива на багер SRs 1300 № 332 в участък „Добив”, рудник „Трояново 3” – грамота и 800 (осемстотин) лева. За постигнати най-високи резултати в...

Миньорите от „Марица-изток” добиха 13 милиона тона въглища за полугодието 04АВГ „Мини Марица-изток” ЕАД завърши шестмесечието с добив на въглища от 12 750 817 тона, което е преизпълнение с 62 151 тона над бизнес програмата. От 1 януари до 31 юли т.г. са изкопани, транспортирани и насипани  59 401 500 куб. метра земна маса. Сравнението с миналата...

Молебен за здраве в рудник „Трояново-3” 27ЮЛИ Заедно със свещеници от катедралния храм, Негово високопреосвещенство Старозагорският митрополит дойде, за да отслужи тържествен молебен за здравето и благополучието на миньорите от „Трояново-3”. Денят на светите Седмочисленици – 27 юли, беше избран специално от...

Производственият процес в „Мини Марица-изток” протича ритмично 16ЮЛИ Запалването на 150 метра лента от ГТЛ 2250 мм няма да се отрази върху ритмичността на производствения процес в рудник „Трояново-1” и подаването на въглища на контрагентите на дружеството. ГТЛ 2250 мм не участва пряко в добива на въглища. От началото на годината до 15 юли 99...

Нов изпълнителен директор в „Мини Марица-изток” 15ЮЛИ На 15 юли членът на Съвета на директорите на Българския Енергиен Холдинг /БЕХ/ Димитър Димитров представи новия изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Тодор Тодоров на мениджърския екип на дружеството. В присъствието на управителите на трите рудника и...

Резултати за полугодието 03ЮЛИ За „Мини Марица-изток” ЕАД лятото има само едно определение – сезон на ремонтите. И тази година ремонтните работи вървят ритмично и по предварително одобрен график. Незначителни изменения в приетите планове настъпиха единствено поради работата по втория етап от...

„Мини Марица-изток” ЕАД подписа договор с Европейската банка за възстановяване и развитие 26ЮНИ На 25 юни 2009 г. в Управлението на „Мини Марица-изток” ЕАД – гр.Раднево,  в присъствието на представители на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), „Български енергиен холдинг” ЕАД (БЕХ),...

14 купи за отбора на „Мини Марица-изток” ЕАД 16ЮНИ На приключилия в курортния комплекс „Албена” Седми Международен работнически спортен фестивал, отборът на „Мини Марица-изток” ЕАД завоюва 14 купи и много плакети. Жените в отбора донесоха 3 златни медала: стрийтбол, шахмат и футбол. Сребърни медали спечелихме в...

Научна конференция апелира за изготвянето на държавна стратегия за развитието на добива на въглища 15ЮНИ На Х юбилейна национална конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, проведена от 7 до 11 юни, „Мини Марица-изток” се представиха със 7 доклада и 40  участника. Традиционната конференция събра в Международния дом на учените Фр. Жолио Кюри в...

Отбори на „Мини Марица-изток” на приятелски турнир в АЕЦ „Козлодуй” 12МАЙ Игрите се състояха по осем спортни дисциплини на 8 май в град Козлодуй. Победи високият спортментски дух на турнира. Втората двустранната среща затвърди положителната оценка от първия турнир, проведен при посещението на отбори на АЕЦ през октомври миналата година на...

Посещение на Сергей Станишев в „Мини Марица-изток” ЕАД 11АПР На работно посещение в „Мини Марица-изток” беше министър-председателят Сергей Станишев. Премиерът разгледа багер RS 4000 в рудник „Трояново- 1” и разговаря с миньори на промплощадката в рудник „Трояново-север”. След това министър-председателят се срещна с...

Най-добро тримесечие през последните 11 години 08АПР „Мини Марица-изток” ЕАД завърши тримесечието с добив на въглища от 6 милиона 597 хил. тона, което е най-доброто постижение от 1999 година насам. Сравнено със същия период на миналата година са добити в повече 300 хил. тона въглища. От 1 януари до 31 март т.г. са изкопани,...

2009-а – година на залесяването в „Мини Марица-изток” ЕАД 07АПР Акациева горичка върху площ от 300 дка ще има на територията на насипище Медникарово. Тази пролет вече стартира засаждането на 150 дка, а останалите 150 дка ще бъдат залесени през есента. Засаждането се извършва по програмата за рекултивация на площи за горско-стопанско...

„Мини Марица-изток” с купата на вицешампион по минифутбол 02АПР Националната спортна асоциация, учредена към Министерството на икономиката и енергетиката, проведе  държавно първенство по мини футбол за Южна България в Благоевград. От 26 до 29 март отборът на Мини Марица-изток ЕАД се състезава с отборите на ТЕЦ Марица-изток-2, Овергаз,...

„Трояново-3” отбеляза 45 години от своето създаване 30МАР 45-тата годишнина на рудник „Трояново-3” беше официално отбелязана на 27 март с голяма пресконференция  и в присъствието на много ветерани. Първата копка за изграждането на рудника е направена на 24 март 1964 година. През 1969-а започва добивът на въглища като същата...

Миньорите от рудник "Трояново-север" с най-висок добив на въглища за месец януари 04ФЕВ Миньорите от "Мини Марица-изток" ЕАД  добиха  над 2 610 000 тона въглища през първия месец на годината, което е с над 200 000 тона над бизнес плана.Рудник "Трояново-север" постигна, за първи път в почти 50-годишната си история, месечен добив от 1 135 000 тона въглища при...

Изпълнен януарски план 29ЯНУ Въпреки неблагоприятните за работа атмосферни условия през по-голямата част от януари, миньорите от рудник „Трояново-север” вече работят за месец февруари.  До днешна дата добитите въглища в рудника са с 213 229 тона повече от предвиденото в плана за януари, който...

Признание за спортни успехи 28ЯНУ На официална церемония, организирана от Българската работническа федерация „Труд, спорт и здраве”, „Мини Марица-изток” ЕАД получи специалната награда за най-много купи на КНСБ сред енергетиците. С благодарствен плакет за подкрепа на работническия спорт бе...

В „Мини Марица-изток” започна изпълнението на Програма за здравна рехабилитация и възстановяване 21ЯНУ От 01 януари 2009 година в „Мини Марица-изток” ЕАД стартира Програма за здравна рехабилитация на работещите в Дружеството. Програмата дава възможност на всеки работник и служител да премине през 5-дневен възстановителен курс, като разходите за това са изцяло за сметка...

Кризисна ситуация 14ЯНУ От 8.00 часа тази сутрин  „Мини Марица-изток” е в кризисна ситуация. Причината е поледицата в повечето населени места в Старозагорска област, която затруднява изключително много движението на превозни средства по пътищата във  и извън селищата.В рудник...

900 милиона тона въглища добив достигнаха миньорите от "Мини Марица-изток" ЕАД 06ЯНУ На 5 януари миньорите от най-голямото българско въгледобивно дружество „Мини Марица-изток” ЕАД добиха 900 милионния тон въглища от началото на експлоатация на Източномаришкия басейн. От добиваните въглища се произвеждат над 31% от електроенергията в България. На фона...

Миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД добиха 24 689 810 тона въглища през 2008 година 06ЯНУ До 31 декември миньорите от „Мини Марица – изток”  добиха 24 689 810 тона въглища, което е с над 1 500 000 тона в повече  от бизнес плана за годината. Планът за 2008 година е изпълнен 107%. Само за декември месец са добити 2 539 000 тона въглища.През 2008 година в трите рудника на...

Миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД изпълниха бизнес плана за годината по разкривка 22ДЕК До 20 декември миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД изпълниха плана за годината по разкривка, който е 95 000 000 кубически метра земна маса. На 21 декември Рудник „Трояново-3” изпълни годишния бизнес план по разкривка - разкрити, насипани и транспортирани са 35 500 000...

НТС - Стара Загора, отличи инж. Делчо Баликов като минен инженер на годината 15ДЕК Годишната награда на  НТС-Стара Загора в област „Минно дело и геология” спечели инж. Делчо Баликов - управител на Рудник „Трояново-3” в „Мини Марица-изток” ЕАД. Отличието му беше връчено на традиционната церемония на 12 декември от председателя на...

Миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД изпълниха бизнес плана за годината 15ДЕК До 13 декември миньорите от „Мини Марица – изток” ЕАД добиха 23 112 700 тона въглища и изпълниха плана за годината, който е 23 100 000 тона въглища. От началото на годината до 14 декември  са добити 23 201 600 тона, което е с 614 000 тона в повече в сравнение със същия период на...

Миньорите от „Трояново-1” изпълниха бизнес плана за годината 04ДЕК До 3 декември миньорите от Рудник „Трояново-1” на „Мини Марица-изток” ЕАД добиха 7 705 000 тона въглища и изпълниха плана за годината, който е 7 700 000 тона въглища. Разкривно транспортно насипищен комплекс №1 на рудника  изпълни годишната си задача по разкривка....

Миньорите от „Трояново-север” изпълниха бизнес плана за годината 02ДЕК До 30 ноември миньорите от Рудник  „Трояново-север” на „Мини Марица-изток” ЕАД добиха 8 002 542 тона въглища и изпълниха плана за годината, който е 8 000 000 тона въглища. Само за ноември месец са добити 1 010 000 тона въглища при план 820 000 тона. Такова върхово месечно...

„Мини Марица-изток” ЕАД с висока оценка на контролния одит по системата за управление на околната среда 28НОЕ „Мини Марица-изток” ЕАД получи удължаване на валидността на сертификата от ТЮФ Рейнланд на първия надзорен одит на Системата за управление на околната среда, съгласно  ISO 14001:20004. От 19 до 21 ноември 2008 г в дружеството беше проведен контролният одит. През януари 2008...

Миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД добиха над 21 000 000 тона въглища 20НОЕ До 16 ноември миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД изпълниха плана за единадесетте месеца на годината, който е 20 895 000 тона въглища. От началото на януари до 19 ноември в дружеството са добити над 21 000 000 тона въглища. По заявки от консуматорите до края на годината се...

„Мини Марица-изток” ЕАД с най-висок добив на въглища за десетте месеца през последните шест години 11НОЕ От началото на годината до края на октомври в дружеството са добити 19 678 000 тона въглища. Изпълнението на бизнес плана е 106 на сто. Добити са над 1 048  000 тона въглища в повече над плануваното.  Този добив е най-високо постижение за десетте месеца на годината след 2002 година....

В МГУ „Св. Иван Рилски” кръстиха зала „Мини Марица-изток” 03НОЕ На 31 октомври в София изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД д-р инж. Иван Марков и ректорът на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” проф. Иван Милев откриха реновираната зала № 220 в катедра „Открито разработване”на...

Спортни двубои с „АЕЦ Козлодуй” 30ОКТ Двустранен турнир между отборите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и „Мини Марица-изток” ЕАД се проведе на 28 октомври  на спортните площадки в почивната база „Марица-изток” на Старозагорските минерални бани. В девет дисциплини с висок спортен дух се състезаваха 130...

Среща по случай 90-годишнината на проф. Арсентиев 30ОКТ Проф. д-р на техническите науки, инж. Александър Иванович Арсентиев е един от корифеите на Русия в областта на разработката на полезни изкопаеми по открит способ. Публикувал е над 180 научни труда, в това число и 20 монографии, в които разработва методи за ефективна работа в...

Водосвет за работещите в Предприятие Материално-техническо снабдяване 22ОКТ Тържествен водосвет  за здраве и благополучие отслужи Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Галактион на 21 октомври в Мини Марица-изток ЕАД. Два дни след като българската православна църква почита паметта на закрилника на всички българи- св. Иван...

Приключи мащабен проект в рудник „Трояново-3” 22ОКТ След мащабна реорганизация ГТЛ 2 250 мм заработи с една задвижваща станция по-малко. Целта на технологичното преустройство е:- реализирането на спестяване от 3-4 милиона лева годишно само от разходите за електроенергия - скъсяването на пътя на ГТЛ с 1600 метра- създаването на...

Представяне на нова книга 16ОКТ В „Мини Марица-изток”  вече е на път да се утвърди нова традиция – литературни четения. Поредната проява беше организирана в средата на месеца, в средата на седмицата, от 11.00 часа в зала 2 на административната сграда на дружеството. Пред ценителите на доброто...

Официално посещение 14ОКТ Министър-председателят Сергей Станишев, министър Петър Димитров и зам.-министър Галина Тошева бяха на кратко делово посещение в „Мини Марица-изток” ЕАД. На срещата присъства и председателят на Съвета на директорите на дружеството Ивайло Данаилов. Изпълнителният...

Молебен в рудник „Трояново-север” 09ОКТ За здравето на миньорите от Рудник-2 и техните семейства, за благополучието на всички работещи в „Мини Марица-изток” ЕАД и на хората от региона, беше отслужен тържествен молебен в късния предиобед на 9 октомври. Ритуалът извърши Старозагорският митрополит Галактион....

Преизпълнен план 30СЕП Рано тази сутрин миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД изпълниха бизнес плана по добив на въглища за месеца. Минните диспечери отчетоха 1 952 424 тона въглища, с което заложената за септември цифра е надхвърлена с близо 13 хил. тона. Прецизна организация и подобрен...

Шест златни медала за „Мини Марица-изток” ЕАД 29СЕП От 24 до 28 септември в курорта „Албена” се проведе Шестата национална работническа спартакиада на енергетиците в България. 1 200 представители на най-големите компании в енергетиката се състезаваха в 16 спорта. Заедно с участниците от „Мини Марица-изток” ЕАД,...

„Мини Марица-изток” ЕАД изпълни бизнес плана по добив на въглища за деветте месеца 16СЕП На 15 септември „Мини Марица-изток” ЕАД изпълни  бизнес плана по добив на въглища за деветте месеца в размер на 16 080 000 тона. Това количество въглища реализира изпълнение на плана 107 на сто. В сравнение с 2007 година за същия период от време са произведени  581 000 тона...

Миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД добиха над 15 милиона тона въглища за осемте месеца 11СЕП От началото на годината до края на август миньорите от „Марица-изток” добиха 15 172 000 тона въглища.Това е 107 на сто от изпълнението на бизнес плана за годината и е с 1 031 834 тона в повече от плануваното.  През август са  добити 1 874 000 тона въглища. Разкрити, насипани и...

Административна проверка в „Мини Марица-изток” ЕАД 04СЕП Със заповед № РД-16-900/29.08.2008г. на Министъра на икономиката и енергетиката е назначена проверка на финансово-икономическото състояние на Дружеството и на провежданите процедури по Закона за обществените поръчки.Председател на комисията е Николай Георгиев Георгиев –...

За Деня на миньора „Мини Марица-изток” с приз за най-високи производствени резултати 22АВГ „Мини Марица-изток” ЕАД взе приза за постигнати най-високи годишни резултати за 2007-ма в подотрасъл „Въгледобив”. Вече 14 години Българската минно-геоложка камара организира национално честване на професионалния празник на миньора – 18 август – Деня на...

„Мини Марица-изток” ЕАД участва при потушаване на пожар 22АВГ Принос за потушаване на големия пожар в Свиленградска община има най-голямото дружество за открит въгледобив у нас. Още при първите сигнали за бедствието ръководството на компанията разпореди изпращането на необходимата техника в района на пожара. Два дни...

Ново назначение 20АВГ На 19 август Старозагорският митрополит Галактион освети новото назначение* на участък „Добив” в рудник „Трояново-3”. Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД инж. Иван Марков и управителят на рудника инж. Делчо Баликов прерязаха лентата и...

Ден на миньора 19АВГ На 18 август „Мини Марица-изток” ЕАД дадоха традиционния  курбан по случай Деня на Свети Иван Рилски – покровител на миньорския труд. 150 души, които са записани към Домашния социален патронаж в Раднево, получиха в понеделник топла храна за здравето и...

Празнуваме Деня на миньора 18АВГ Началото на тържествата по случай професионалния празник на миньорите беше сложено на 14 август с изложба на художничката Росица Попчева. 17 специално подбрани платна украсиха фоайето на административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД. Утрото на 15 август беше...

„Мини Марица-изток” ЕАД стартира процедурата по избор на консултант за изграждането на четвъртата ТЕЦ 14АВГ Съветът на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД на свое заседание от 7 август 2008 г. прие решение за стартиране на процедура за избор на консултант, който ще трябва да подготви критериите и конкурсното досие (пълна конкурсна документация) за избор на инвеститор за...

„Мини Марица-изток” с рекорден добив на въглища за седемте месеца 12АВГ От началото на годината до края на юли миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД добиха рекордно количество въглища за последните девет години – 13 297 912 тона. Добити са 1 011 232 тона повече от планираното, което представлява 108% изпълнение на бизнес плана за седеммесечието....

15,5% средно увеличение на заплатите в „Мини Марица-изток” ЕАД 08АВГ На свое заседание на 7 август Съветът на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, след като отчете финансово-икономическото състояние на дружеството, взе решение основните месечни заплати да се увеличат средно с 15,5%, считано от 1 юли 2008 г. Разпределението на средствата...

Къде сме ние 02ЮЛИ За втора поредна година излезе от печат класацията на вестник „Капитал” НАЙ-ГОЛЕМИТЕ 100 БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ. Класацията дава най-актуалните данни за развитието на фирмите у нас през изтеклата 2007 година.   С богатството от критерии, по които се класират фирмите,...

Нов рекорд в „Мини Марица-изток” ЕАД 25ЮНИ Шест дни преди края на  месеца – на 24-ти – най-голямата компания за открит въгледобив у нас, „Мини Марица-изток” ЕАД, изпълни производствената си програма за юни. Добити и реализирани са 1 406 000 тона лигнити,  което представлява 103% изпълнение на предвиденото в...

Планът за полугодието е изпълнен 24ЮНИ „Мини Марица-изток” ЕАД изпълни плана за шестте месеца на годината за добив на въглища на 19 юни. До тази дата са добити и реализирани 10 415 861 тона лигнитни въглища. Производствената програма на дружеството за 2008-ма е в размер на 23 100 000 тона. 130 000 кубични метра повече от...

Участие на "Мини Марица-изток"ЕАД в Шести открит Балкански работнически спортен фестивал в Албена „Балканите канят за мир”. 16ЮНИ На приключилия вчера Шести открит Балкански работнически спортен фестивал в Албена „Балканите канят за мир”, отборът на „Мини Марица-изток” ЕАД завоюва купата на КНСБ с комплексното си представяне. Спортистите  спечелиха общо 15 купи. Три от тях носят златни...

Mиньорите от Mарица-изток с рекорден добив на въглища през май за последните 10 години 06ЮНИ От началото на годината до края на май миньорите от „Марица-изток” добиха 9 387 000 тона въглища, с 830 000 тона в повече от същия период на миналата година. Това е най -доброто изпълнение по добив за периода от 1 януари до 25 май за последните десет години. Бизнес планът за...

Промени в Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД 28МАЙ С Протокол № РД-18-26 от 23 май 2008 година на Министерството на икономиката и енергетиката са направени промени в Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД. Числеността на членовете му се намалява от седем на пет. От Съвета на директорите са освободени инж. Христо...

Миньорите от „Марица-изток” добиха над 9 милиона тона въглища 28МАЙ От началото на годината до 25 май миньорите то „Марица-изток” добиха над 9 милиона тона въглища, с 650 000 тона повече от същия период на миналата година. Това е най-доброто изпълнение по добив за периода от 1 януари до 25 май след 2000-та година. Бизнес планът за годината по...

„Мини Марица-изток” ЕАД доби 1 млн. тона въглища от целика 14МАЙ Близо 1 млн. тона въглища са добити от целика за времето на неговата експлоатация в най-големите мини за открит въгледобив у нас  - „Мини Марица-изток”. До края на юли се очаква за складовете на ТЕЦ „Марица-изток 2” и „Брикел” да отпътуват още около 1 млн....

Вътрешни турнири по тенис на маса, футбол на малки вратички и баскетбол ( стрийтбол ) 13МАЙ Турнирите се проведоха от 8 до 10 май в почивната станция на „Мини Марица изток” ЕАД на Старозагорските минерални бани.В спортните състезания участваха отбори от трите рудника и двете предприятия на дружеството-общо 85 души. Турнирите преминаха с висок спортен дух и...

„Мини Марица-изток” ЕАД организира Ден на отворените врати за ученици и студенти 12МАЙ 350 младежи от 13 средни и 3 висши училища  ще се запознаят с процеса на въгледобив в най-големите открити мини в България. „Мини Марица-изток” ЕАД организира за втора по ред година Ден на отворените врати. Над 350 ученици и студенти от 13 средни и 3 висши училища от цялата...

Рудник „Трояново-1” има нов управител 15АПР С решение на Съвета на директорите от 14 април 2008 г. рудник „Трояново-1” има нов управител – инж. Димитър Чолаков. Инж. Чолаков е машинен инженер. Завършил е висшето си образование в ТУ „Васил Априлов” – Габрово, със специалност „Технология на...

Добити са 7 млн. тона въглища 15АПР На 15 април рано сутринта в „Мини Марица-изток” ЕАД бяха добити 7 млн. тона въглища. С този добив продължават рекордните постижения в дружеството за тази година. Това е най-доброто постижение от 2002 година насам за същия период. Годишната задача за добив на въглища...

„Мини Марица-изток” ЕАД с рекорден добив на въглища за първото тримесечие 07АПР От началото на годината до 31 март добитите въглища в „Мини Марица-изток” ЕАД са 6 289 000 тона. Това е със  7% повече от годишния план на дружеството за същия период. Този добив е и своеобразен рекорд за „Мини Марица-изток” ЕАД спрямо съответния период от 2002 година...

Осъществен е уникален проект 25МАР След повече от 30 години проектна, техническа, технологична и ресурсна подготовка, на 21 март 2008 г.беше осъществена уникалната за България операция по срязването на въглищния целик в „Мини Марица-изток”. Това е територията, където се срещат рудниците „Трояново-1”...

6 млн. лева в екология влага „Мини Марица-изток” ЕАД 25МАР Най-големите открити мини в България получиха 3 Сертификата ISO за постигнати високи стандарти и качество Около 6 млн. лева в екологични проекти ще инвестира през 2008 година „Мини Марица-изток” ЕАД. Основните дейности, свързани с възстановяване на плодородните функции...

Семинар за енергийната политика на ЕС 17МАР На 11 и 12 март в столицата на Словакия се проведе семинар за енергийната политика на Европейския съюз, организиран от Европейската комисия в сътрудничество с ЕВРОМИН. Целта на семинара беше да се предостави информация за платформите и практиките на съюза в областта на...

Производственият план за февруари е преизпълнен 10МАР "Мини Марица-изток” ЕАД приключи месец февруари със 101% изпълнение на плана по добив на въглища. На топлоелектрическите централи и брикетната фабрика са предоставени близо 2 млн. и 50 хил. тона въглища. За първите два месеца на годината са  добити 4 324 067 тона въглища и са...

Върхово постижение 25ФЕВ От началото на годината до днешна дата в „Мини Марица-изток” ЕАД са произведени 4 161 000 т въглища., Това е своеобразен рекорд, тъй като представлява най-доброто постижение за същия период от 2000 година насам. Значението на този успех става още по-голямо, ако си припомним...

Огромен трибагреник спусна „Мини Марица-изток” ЕАД за 130-годишнината от освобождението 18ФЕВ Фасадата на административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД беше украсена в петък, 15 февруари, с огромен национален трибагреник. Размерите на знамето са 5 на 25 м, а операцията по окачването му беше извършена с помощта на група алпинисти. В момента се подготвя...

„Мини Марица-изток” получи сертификат по ISO за околната среда от Брюксел 11ФЕВ На 21 януари в Брюксел беше издаден сертификат № 75 110 0321 на „Мини Марица-изток” ЕАД за внедряването и приложението на системата за управление на околната среда, съответстваща на изискванията на стандарта ISO 14001:2004. Европейският сертификат е издаден от...

Планът по добив на въглища за м. януари е преизпълнен 01ФЕВ Въпреки създадената критична ситуация от тежките зимни условия в началото на м.януари, колективът на Дружеството изпълни месечния план по добив на въглища.По оперативни данни са добити общо 2 551 810 т въглища, което е с 346 810 т повече от плануваното и представлява 116%...

Добивът в "Мини Марица изток" ЕАД работи нормално и ритмично 25ЯНУ Добивът и  в трите източномаришки рудника работи нормално и ритмично. От началото на годината до  22 януари са добити 116 хиляди тона въглища над предвидените по бизнес плана. Изпълнението на бизнес плана е 108 на сто. Заявките за доставки по консуматори са изпълнени...

Добивът в „Мини Марица-изток” работи 07ЯНУ Участъците „Добив” и в трите рудника на „Мини Марица-изток” ЕАД работят.Обстановката е усложнена ,поради тежките зимни условия. Преминаването на студен въздушен фронт на 4 и 5 януари понижи температурите на територията на дружеството до минус 22 градуса. Това...

Mиньорите от Mарица изток добиха 23 928 000 тона въглища през 2007 година 07ЯНУ Миньорите от Марица-изток добиха 23 928 000 тона въглища през изминалата 2007 година. Това е добив с 2 578 000 тона повече от бизнес плана за годината и е единадесето постижение по добив в 55 годишната история  на дружеството. Изкопани, насипани и транспортирани са 92 763 000 кубически...

В „Трояново-север” изпълниха годишния си план по разкривка 17ДЕК На 15 декември в рудник „Трояново-север” изпълниха годишния си разчет по разкривни дейности от 30  513 000 кубични метра земна маса. Рудник „Трояново-3”  изпълни на 14 декември годишния си разчет по добив на въглища от 6 807 000 тона.От началото на годината до 16...

Очаква се миньорите от рудник „Трояново-1” да подобрят 37-годишен рекорд 13ДЕК От началото на годината до 12 декември в рудник „Трояново-1” са добити 8 026 000 тона въглища, което представлява второ постижение като годишен добив в историята на първия рудник на „Мини Марица-изток” ЕАД. Очаква се до края на 2007 година да се подобри постигнатият...

НТС - Стара Загора, отличи инж. Слави Славов като минен инженер на годината 10ДЕК Годишната награда на  НТС - Стара Загора в област „Минно дело и геология” спечели инж. Слави Савов - началник на отдел „Маркшайдерски” в „Мини Марица-изток” ЕАД. Отличието му беше връчено на традиционната церемония на 7 декември от председателя на...

„Мини Марица-изток” ЕАД изпълни годишния си план по добив на въглища 30НОЕ На 30 ноември в 5 часа „Мини Марица-изток” ЕАД изпълни годишния си бизнес план по добив на въглища в размер на 21 350 000 тона. 98 260 тона са добитите въглища за 29 ноември и са разкрити, транспортирани и насипани 340 400 куб. м земна маса.  През декември работата на миньорите...

"Мини Марица изток" ЕАД отмениха бедственото положение 22НОЕ Проведените превантивни мероприятия за овладяването на последствията от обилните валежи постигнаха нормализирането на производствения процес, подаването на въглища към консуматорите започна още на 20 ноември.  На 21 ноември миньорите добиха 78 827 тона въглища, което е...

„Мини Марица-изток” ЕАД възстанови въглеподаването и към ТЕЦ „Марица-изток 2”ЕАД 21НОЕ В 17 часа на 20 ноември добивните участъци на рудник „Трояново-север” и рудник „Трояново-1” възстановиха въглеподаването към ТЕЦ „Марица-изток 2”. До 8 часа на 21 ноември на централата са подадени 25 хил. тона въглища. Нормализира се работата и в трите рудника на...

"Мини Марица изток"ЕАД възстановиха въглеподаването към „Експлоатационна компания Марица-изток 3” и "Брикел"ЕАД 20НОЕ В  12,30 часа на 20 ноември добивният участък на рудник „Трояново –3” възстанови въглеподаването към „Експлоатационна компания Марица-изток 3”.В същия час започнаха работа и в добива на рудник”Трояново-1”, който подава въглища към Брикел.На 18 ноември беше...

Мини Марица-изток овладява критичната ситуация 20НОЕ През последните две денонощия обилните валежи на територията на Мини Марица-изток ЕАД достигнаха  180 -200 литра на квадратен метър. На 18 ноември беше обявено бедствено положение в най-голямото българско въгледобивно дружество. Спрян е добивът на въглища и...

Два рекорда в „Мини Марица-изток” ЕАД през октомври 12НОЕ 19 323 626 тона са добитите въглища за десетте месеца на 2007 г. в „Мини Марица-изток” ЕАД. Това представлява 112% изпълнение на годишния бизнес план и е най-добрият постигнат резултат за добив за десетмесечието от 1999 г. насам. От началото на годината да края на октомври са...

Миньорите от "Мини Марица изток"ЕАД добиха 19 милиона тона въглища 30ОКТ От началото на годината до 28 октомври миньорите от "Марица-изток" добиха 19 милиона тона въглища, с 2 024 195 тона в повече от същия период на миналата година. Бизнес планът за годината по добив е изпълнен 112 на сто.Само за месец октомври в дружеството са добити 2 269 000 тона...

Транспортът в изборния ден с един час по-късно за работещите в "Мини Марица изток"ЕАД 25ОКТ Във връзка с провеждането на местни избори на 28 октомври и преминаването към новото часово време в Мини Марица-изток ЕАД е създадена необходимата организация. За осигуряване на възможността да упражнят правото си на глас на работещите на смени,в поделенията на...

Мини Марица Изток от началото, преди 55 години, до днес 18ОКТ От 1 януари до 17 октомври 2007 г. „Мини Марица-изток” ЕАД е изпълнило бизнес плана по добив на 111%. За периода са добити 18 151 200 тона въглища. За същия период на 2006 г. са добити 16 259 925 тона въглища, т.е сме увеличили добива с 1 891 275 т. От 1 януари до 17 октомври 2007 г. в дружеството са...

„Мини Марица-изток” ЕАД е в процедура за издаване на комплексно разрешително за експлоатацията на „Насипище Медникарово” 17ОКТ Заявлението от „Мини Марица-изток” ЕАД за издаване на комплексно разрешително на депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово” на Рудник „Трояново  3” е подадено в Изпълнителната агенция по околната среда във връзка с Решение № 00-13-09-00 от 12 юни 2006 г....

Заключителни тържества по повод 55-годишнината на "Мини Марица изток"ЕАД 15ОКТ ПРОГРАМАЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ ТЪРЖЕСТВА ПО ПОВОД55-ГОДИШНИНАТА НА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД И  ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОСВЕЩАВАНЕ НА МЕМОРИАЛНИЯ КОМПЛЕКС „СВ. ИВАН РИЛСКИ” 18 октомври 2007 г. (четвъртък)11:00 часа  Откриване на изложба и представяне на стихосбиркаМясто:...

Миньорите от Марица-изток изпълниха добива на въглища за десетте месеца на 6 октомври 08ОКТ Миньорите от Марица-изток изпълниха плана за десетте месеца на годината на 6 октомври. До 7 октомври бизнес планът е изпълнен 111 на сто, добити са 17 339 000 тона въглища от началото на годината. Този добив е с 1 703 600 тона повече в сравнение  със същия период на 2006 година. До 7...

Още два рекорда за добив в „Мини Марица-изток” ЕАД 03ОКТ 16 747 816 тона са добитите въглища за деветмесечието на 2007 г. в „Мини Марица-изток” EАД. Това е най-добрият добив за първите 9 месеца на годината от 1999 г. насам. За същия период са разкрити, транспортирани и насипани 68 226 550 м3 земна маса. Планът по изпълнението на добив на...

„Мини Марица-изток” ЕАД с рекорден добив от началото на годината 01ОКТ Рекорден добив за едно денонощие постигна „Мини Марица-изток” ЕАД на 29 септември 2007 г. На тази дата в най-голямото български въгледобивно дружество са добити 119 413 тона въглища. От началото на годината за първи път за едно денонощие се добиват над 119 000 тона...

Сформирана е работна група за подготовка на конкурсната процедура за нова ТЕЦ в Марица изток 27СЕП На 26 .09.2007 г.  със Заповед на Изпълнителния директор е назначена работна група, която в тримесечен срок да подготви конкурсна процедура и критерии за определяне на инвеститор за изграждане на нова топлоелектрическа централа на територията на“Марица Изток”....

Отборът на"Мини Марица изток"-републикански работнически първенец по футбол 24СЕП  Шестдесет и един работници от „Мини Марица изток”ЕАД участваха като  състезатели в Петата Национална спартакиада на енергетиците и в Републиканското първенство по футбол за аматьори, които се проведоха в курортен комплекс „Албена” от 19 до 23 септември. Те...

Отличие за изключителния принос на "Мини Марица изток"ЕАД в развитието на Бълграския въгледобив. 22АВГ На 17 август Минно-геоложката камара отличи  Мини Марица –изток ЕАД за 55 годишнината на дружеството за изключителен принос в развитието на българския въгледобив. На националното честване в София плакетът  беше връчен от  вицепремиера на Република България Йвайло...

Премиерът Сергей Станишев поздрави работещите в "Мини Марица изток" с професионалния празник 22АВГ Минната индустрия у нас бележи възходящо развитие и допринася за цялостния ръст на българската индустрия. По данни на Евростат за периода 2006-2007 г. ръстът на България по този показател е 14 процента и е най-висок в страните-членки на Европейския съюз. Това е много важен...

Ден на миньора 16АВГ На 17 август "Мини Марица-изток" ще отбележи професиналния си празник - Ден на миньора. ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ НА МИНЬОРА                17 август 2007 г. 8:00-9:00 Фоайето на Управлението    Връчване на сертификатите на Системата за...

Мини Марица изток ЕАД прекратява участието си в Минна компания Марица изток АД 09АВГ На 8 август Съветът на директорите на Мини Марица –изток ЕАД реши да  прекрати акционерното участие на “Мини Марица Изток” ЕАД  в “Минна Компания Марица Изток” АД . Търговското дружество е регистрирано по ф. Дело № 1323/ 2000 г. по описа на ОС – Стара Загора и като...

Сертифицираха две системи за управление в „Мини Марица-изток” 09АВГ През месец юли бяха проведени сертификационни одити на Системата за управление на качеството, внедрена в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000 и Системата за управление на здраве и безопасност при работа, внедрена в съответствие с изискванията...

Миньорите от Марица-изток добиха 12 427 000 тона въглища за седемте месеца на годината 06АВГ През месец юли миньорите от Марица-изток добиха 2 264 000 тона въглища и изпълниха бизнес плана 148 на сто. Този добив е с 297 000 тона повече от въглищата добити през юли миналата година.Рекорден добив за юли от началото на века. Разкрити, насипани и транспортирани са 7 030 000...

Първа копка на параклис на преподобни Kозма Зографски 25ЮЛИ Първи  храм, посветен на преподобни Козма Зографски ще построи Мини Марица-изток ЕАД Раднево пред почивната база на дружеството в курорта Старозагорски минерални бани. Параклисът ще има формата на кръстокуполна църква с площ от  50 квадратни метра, с височина на...

Мини Марица-изток участваха в гасенето на пожарите 23ЮЛИ Ръководството на "Мини Марица-изток" ЕАД благодари за самоотвержения труд  на 30-те работници и служители от дружеството, които в четирите дни на огнения ад в Старозагорско  доказаха за пореден път, че миньорите от комплекса "Марица-изток" са  достойни граждани на...

В "Мини Марица-изток"EAД продължават преговорите по политиката на доходите на работещите в дружеството 20ЮЛИ На 19   юли в "Мини Марица-изток"ЕАД работодател и синдикати започнаха преговорите за увеличаване на фонда работна заплата с 20 на сто за третото тримесечие на 2007 година. Постигнато е споразумение работодателят да поеме ангажимента, съгласно действащата нормативна...

В Мини Марица-изток с рeкорден добив на въглища от началото на века 16ЮЛИ От началото на годината до 15 юли в най-голямото българско въгледобивно дружество са добити 11 550 000 тона въглища. Това е най-доброто постижение от 2000 година за този период. Това е с 1 679 000 тона въглища над произведените за същия период на 2006 година и с 2 132 000 тона в повече в...

В Мини Марица-изток НЯМА СТАЧКА. ПРОДЪЛЖАВАТ ПРЕГОВОРИТЕ по политиката на доходите на работещите в дружеството 16ЮЛИ В Мини Марица-изток 16 юли започна с нормален работен ритъм. В резултат на проведените в петък консултации по покана на ръководството на БСП с лидерите на КНСБ и КТ”Подкрепа” в София ефективни стачни действия няма.От 11 часа страните по Колективния трудов договор...

Постигнато е споразумение между Социалните партньори 16ЮЛИ В Мини Марица-изток ПРОДЪЛЖАВАТ ПРЕГОВОРИТЕ по политиката на  доходите на работещите в дружеството на 19 юли На 16   юли в Мини Марица-изток работодател и синдикати постигнаха споразумение за промяната на чл.49 по КТД / Колективен трудов договор/ относно размера на...

В Мини Марица-изток постигнаха договореност по политиката на доходите на работещите в дружеството 10ЮЛИ На 10 юли в Мини Марица-изток се проведоха, според договореното на 4 юли, преговори по политиката за доходите в дружеството.Синдикати и работодател постигнаха договореност към индивидуaлната работна заплата за месец юни, на работещите в дружеството, да бъдат начислени 9,13 на...

Правителството реши да се изгради нова ТЕЦ в комплекса „Марица-изток” 09ЮЛИ В отговор на Доклад на Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД до Министреството на икономиката и енергетиката относно „Състояние и възможности за развитие на въгледобива в ММИ” в дружеството е получено писмо на МИЕ. В него е посочено, че съгласно Решение № 434...

Завърши сертификационния одит за стандарт ISO 9001:2000 09ЮЛИ От 2.07. до 06.07.07г. в „Мини Марица изток” ЕАД, при спазване на предварителния план, беше проведен сертификационен одит за проверка на съответствие със стандарт ISO 9001:2000, регламентиращ системата за управление на качеството. Проверката беше извършена от сертифициращата...

Нов рекорден добив на въглища за 2007 година 05ЮЛИ На 4 юли миньорите в Дружеството добиха 109 195 т въглища и с това поставиха нов рекорд за тази година само 4 дни след предишния рекорд. Средния дневен добив от началото на месец юли е 98 354 т въглища, което е още един рекорд за най-добър старт на месец през тази година. От...

На 10 юли започват преговори по политиката на доходите 04ЮЛИ Днес, 04 юли 2007г. от 14,30 часа в Управлението на «Мини Марица изток» ЕАД, по повод станалите сутринта събития на протестния митинг и по инициатива на ръководството на дружеството, беше проведена среща с представители на синдикатите.На срещата беше направен анализ на...

В Мини Марица-изток за шестте месеца са добити 10 140 000 тона въглища 02ЮЛИ Рекорден добив от 102 408 тона въглища за едно денонощие на 30  юни До 30 юни в Мини Марица-изток са добити 10 140 000 тона въглища от началото на тази година. Това са 290 000 тона над бизнес плана за полугодието по оперативни данни. Добитите въглища са с 1 170 000 тона повече от добитите...

Мини Марица-изток с 85 000 тона въглища над бизнес плана за шестте месеца 26ЮНИ На 25 юни миньорите от Марица-изток преодоляха изоставането в разчетите за добив на въглища от април и май месец. В дружеството са добити 9 750 000 тона въглища от началото на годината до сега, което е 101 на сто от бизнес плана за полугодието. Добитите въглища са с 995 000 тона повече...

НАГРАДА ЗА ПРИНОС В ЕНЕРГЕТИКАТА 25ЮНИ На 25 юни, за професионалния празник на енергетика, министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров връчи на Мини Марица-изток ЕАД награда за принос в енергетиката -за стабилност на енергийните доставки. Плакета за постигнатите резултати в добива на въглища, през...

Мини Марица-изток спечелиха купата на КНСБ в световните работнически игри 19ЮНИ От 13.06  до 17.06.2007г. в курортен комплекс  „Албена” се проведоха Вторите световни работнически игри с надслов „За мир и солидарност” под патронажа на президента на Република България. Участваха 3000 представители на големи и малки фирми от 28 страни и от 4 континента,...

„Мини Марица-изток” ЕАД подписа споразумение за съвместно развитие с RWE Power AG 01ЮНИ На 24 май 2007 г. беше подписан договор за съвместно развитие между „Мини Марица-изток” ЕАД и RWE Power AG. Документът предвижда дружеството и немската компания да кандидатстват съвместно за строителството на нова топлоелектрическа централа в Източномаришкия басейн....

400 ученици и студенти на Паневропейския ден на полезните изкопаеми в „Мини Марица-изток” ЕАД 07МАЙ „Мини Марица-изток” ЕАД ще се присъедини към отбелязването на Паневропейския ден на полезните изкопаеми на 11 май тази година с Ден на отворените врати, какъвто ще се организира от всички производители на полезни изкопаеми в Европа. Като учредител и член на EURACOAL,...

Миньорите от „Трояново-3” добиха 250 милиона тона въглища от влизането в експлоатация на рудника 03АПР На 31 март миньорите от рудник ”Трояново-3” добиха 250 милиона тона въглища от началото на добивните работи през 1969 година. През първата година от влизането в експлоатация на рудника са добити 1 357 552 тона. През следващата добивът е почти удвоен.През изминалата 2006 година...

Вътрешен одит по стандарта ISO 9001:2000 03АПР Във връзка с хармонизирането на българската нормативна уредба с европейската, от началото на 2006 година в „Мини Марица изток” ЕАД се разработва и внедрява Система за управление на качеството / СУК /, в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000. Като етап от...

Рудник „Трояново-1”и рудник „Трояново-3” изпълниха плана си по разкривка за първото тримесечие 26МАР На 25 март миньорите от рудник „Трояново-1” в Мини Марица- изток” изпълниха плана си по разкривка за първото тримесечие . Изкопани, насипани и транспортирани са 5 987 000 кубически метра откривка ..От началото на годината до 25 март в рудник „Трояново-3” е извършена...

„Мини Марица-изток” ЕАД изпълни плана си по откривка и по добив за първото тримесечие на 2007 г. 23МАР ОДОБРИЛ: На 21 март 2007 г. „Мини Марица-изток” изпълни плана си по откривка и добив на въглища за първото тримесечие.   Разкрити, транспортирани и насипани са 23 796 950 м3 земна маса при план от 23 660 000 м3. Първи тримесечната си програма по откривка изпълниха миньорите от...

Приета е концепцията за рационално ниво на годишен добив от 35 милиона тона въглища в „Мини Марица-изток” ЕАД 09МАР На 21 февруари се проведе обсъждане по темата „Състояние и възможности за развитието на въгледобива в „Мини Марица-изток” ЕАД. На Разширения технически съвет, проведен в Мини Марица-изток ЕАД присъстваха и представители на: „Минпроект”ЕАД, ТЕЦ „Марица изток 2”ЕАД,...

1194 жени от 19 до 59 години работят в „Мини Марица – изток” 09МАР 1194 дами на възраст от 19 до 59 година работят в "Мини Марица-изток" ЕАД. Сред жените, работещи в мините има стругари, оператори на подстанции, заварчици и оператор на пулт за управление и свръзка. Съотношението на жените към мъжете в дружеството е едно към...

Фотоконкурс „Мините отвътре” 02МАР Конкурсът се обявява на 2 март 2007 г. за работници и служители на „Мини Марица-изток” ЕАД. Срок на конкурса – 2 март - 30 септември 2007г.В него могат да вземат участие всички работници и служители на дружеството. Снимките могат да се правят както с цифрови фотоапарати, така и с...

Честване на 55-годишнината от първата копка на Рудник „Трояново 1” 01МАР На 2 март 2006 г. „Мини Марица-изток” ЕАД ще отбележи 55-годишнината от първата копка на Рудник „Трояново 1”. Честването ще започне в 10 часа с откриване на изложба скулптура и живопис на творческата двойка Ани и Георги Златеви във фоайето на Управлението на дружеството. В 11...

В Мини Марица-изток анализираха производството и работата на тежкото минно оборудване за периода 2000-2006 година 21ФЕВ На 15 февруари ръководните екипи на рудниците в дружеството анализираха изпълнението на производствената програма по добив на въглища и откривка за периода и изпълнението на добива на въглища по консуматори. Добивът на въглища се движи в границите 21- 24 милиона тона...

Обсъждане на състоянието и възможностите за развитието на въгледобива в „Мини Марица-изток” ЕАД 15ФЕВ “Мини Марица-изток” кани на обсъждане на темата „Състояние и възможности за развитието на въгледобива в „Мини Марица-изток” ЕАД” на 21 февруари 2007 г. от 10 часа в зала 2 (ІІ ет.) на административната сграда на дружеството в Раднево.Покани за участие са изпратени на...

Нов президент на EURАCOAL 13ФЕВ Изпълнителният директор на Мини Марица-изток ЕАД инж. Иван Марков участва в първото Общо събрание за 2007 година и в работата на заседанието на Изпълнителния комитет на Европейската асоциация за въглища и лигнити- EURАCOAL. Членовете на изпълнителния комитет разгледаха...

Най-добрата десетдневка по добив за февруари в Мини Марица изток 13ФЕВ от 2000 година досега- е първата десетдневка на тази година. От началото на месеца до 10 число са добити 753 000 тона въглища. От началото на годината до 10 февруари са добити 3 144 000 тона въглища, което е 124 на сто от плана. Рекордна разкривка на земна маса за едно денонощие на 10...

Рекордна разкривка от 374 000 кубически метра за едно денонощие в Мини Марица изток 08ФЕВ На 7 февруари миньорите от Марица- изток подобриха рекорда си от 13 януари за разкривка на земна маса за едно денонощие. Изкопани, насипани и транспортирани са 374 000 кубически метра откривка. От началото на годината до 7 февруари извършената разкривка е 10 800 000 кубични метра....

RWE POWER представи нови технологии в електроцентрали и открити рудници 06ФЕВ на 1 февруари в почивната база на „Мини Марица-изток” ЕАД. В шест доклада експертите от RWE POWER-д-р Ларс Кулик, Михаел Еил-Фетер, Франк Шипърс, Д-р Волфганг Мол, Бернд Весел представиха темите :-Приспособяване на по-старите технологии в електроцентралите към съвременните...

Миньорите от Марица изток добиха 2 310 000 тона въглища през януари 06ФЕВ До края на януари в дружеството са добити 420 хиляди тона в повече от плана за януари 2007 г. Планът за месеца е изпълнен 122 на сто. В сравнение със същия период на миналата година добитите въглища са с 375 000 тона в повече.Разкритата, насипана и транспортирана за януари откривка е...

Ръководството на Мини Марица-изток се срещна с жителите на село Трояново 29ЯНУ На 24 януари, на общо събрание в село Трояново, изпълнителните директори на Мини Марица-изток и екип от специалисти от дружеството отговориха на въпроси, свързани с развитието на минните работи и бъдещето на селището. Срещата се проведе по искане на инициативен комитет от...

Миньорите от Марица-изток започнаха 2007-ма година с рекорд 19ЯНУ Рекордна разкривка на земна маса за едно денонощие извършиха на 13 януари миньорите от Марица-изток. Изкопани, насипани и транспортирани са 368 хиляди кубически метра земна маса. Преодолява се изоставането по разкривка.От началото на годината до 17 януари са добити 1 231 618 тона...

Поздравително писмо от EURACOAL 15ЯНУ EURACOALЕвропейска асоциация за въглища и лигнитни въглища „Мини Марица изток” ЕАДг-н Ив. МарковИзпълнителен директорул. „Св. Кирил и Методий” № 136260 Раднево, БългарияTD20061228.12.2006 г. Уважаеми г-н Марков, 1 януари 2007 г. е и ще остане важна дата. Това не е първият път, когато...

Миньорите от Марица–изток добиха 21 543 000 тона въглища 2006-та година 09ЯНУ 843 000 ТОНА ВЪГЛИЩА НАД БИЗНЕС ПЛАНАДо края на годината миньорите от „Мини Марица-изток”ЕАД добиха 21 543 000 тона въглища с 843 000 тона въглища в повече от годишната задача. Още на 20 декември бяха добити плануваните 20,7 милиона тона въглища. В сравнение с добива на въглища за...

„Мини Марица изток"ЕАД изпълни годишната си задача по добив на въглища 21ДЕК „Мини Марица изток"ЕАД изпълни годишната си задача пo добив на въглища В 14,45 часа на 20 декември „Мини Марица изток" доби 20 700 000 тона въглища, с което изпълни годишния си план по добив на въглища. Спрямо същия период на миналата година -20 декември 2005 г., са добити 570 000 т....

Зам. изпълнителният директор на Мини Марица-изток Т. Кайряков с награда от НТС 13ДЕК Заместник  изпълнителният директор на Мини “Марица-изток” ЕАД инж. Тенчо Кайряков получи  наградата  „Инженер на годината” от Научно-техническиия съюз в Стара Загора за темата “Създаване добра организация по изместване на ГТЛ 2250 в Обединени Северни...

Мини Марица-изток инвеститор на годината за най-голяма инвестиция в енергетиката 13ДЕК На 12 декември министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и директорът на Агенцията за инвестиции Стоян Сталев връчиха награда за инвеститор на годината на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД инж. Иван Марков. Номинацията е за най-висока...

Миньорите от Марица – изток добиха над 20 милиона тона въглища 11ДЕК До 10 декември миньорите от Марица-изток добиха 20 024 000 тона въглища. Годишната задача на дружеството е 20,7 милиона тона въглища. Очаква се тя да бъде изпълнена до края на тази седмица.Миньорите от рудник ”Трояново 1 ” първи изпълниха производствената си програма по добив на...

„Мини Марица изток” ЕАД изпълни годишния си план по откривка 05ДЕК В 11.00 часа на 4 декември „Мини Марица изток” изпълни годишния си план по откривка - разкрити, транспортирани и насипани са 76 070 000 м3 земна маса.Годишната си програма по откривка рудник „Трояново-3” изпълни  на 29 ноември. Разкрити са 30 200 000 м3 земна маса. Само три...

Участие в 6-та Национална конференция „Системи за управление на бизнеса” 29НОЕ В работата на 6-тата Национална  конференция „Системи за управление на бизнеса” участваха и представители на Мини Марица изток. В сесиите на форума лектори от водещи компании доставчици и потребители на такива системи изложиха съвременните подходи и тенденции при...

ДКЕВР даде на Мини Марица изток лиценз за продажба на електроенергия 29НОЕ На 27 ноември изпълнителният директор на Мини Марица изток - Иван Марков получи за дружеството лицензия № Л-213-15 / 20.11 2006 г. за търговия с електрическа енергия. Връчи му я Валентин Кирчев - новият заместник председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране...

Президентът на EUROCOAL на посещение в Мини Марица изток 23НОЕ Президентът на европейската асоциация за въглища и лигнити EUROCOAL Найджъл Яксли е на посещение в Мини Марица-изток ЕАД от 21 до 24 ноември.Найджъл Яксли се срещна с мениджърския екип на най-голямото българско въгледобивно дружество, запозна се с постиженията и перспективите...

Системата SAP R/3 работи за Мини Марица изток 21НОЕ Сименс Бизнес Сървисис завърши внедряването на инсталация SAP R/3 в "Мини Марица-изток" ЕАД. На два етапа в продължение на три години се изгражда система SAP R/3 в процес на реорганизация и преструктуриране на дружеството. Целта на проекта е интегрирането на финансовите и...

Мини Марица изток кандидатства за лиценз за продажба на електроенергия 17НОЕ Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/  ще гледа на открито заседание на 17 ноември искането на Мини Марица изток ЕАД за 35 –годишен лиценз за търговия с електрическа енергия. Дружеството е изпълнило всички изисквания на Наредбата за лицензиране и...

Мини Марица изток се готви за сертифициране по ISO 15НОЕ От 7 ноември в Мини Марица изток започна пробно внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа като важна част от подготовката на дружеството за сертифициране по ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 и спецификация  OHSAS 18001:1999. В началото на месеца в дружеството се...

Интегрална система за управление на корпоративните ресурси в „Мини Марица изток” в доклад на научно – техническа конференция 15НОЕ В националния музей ”Земята и хората” в София, на 7 и 8 ноември, се проведе Национална научна конференция по автоматика с международно участие. Два от общо 32-та доклада, представени на вниманието на участниците в конференцията, бяха пряко свързани с „Мини Марица изток”...

В срок приключи ремонтна програма за 26 милиона лева в "Мини Марица-изток" 10НОЕ "Мини Марица-изток" ЕАД е готова в зимни условия да достави на топлоцентралите заявените количества въглища.Според графика до 8 ноември в "Мини Марица-изток" ЕАД приключи изпълнението на ремонтната програма за 26 милиона лева. В ремонт на тежкото минно оборудване бяха...

В „Мини Марица изток” добиха 17 232 000 тона въглища до края на октомври 08НОЕ До края на октомври миньорите от Марица-изток добиха 17 232 000 тона въглища. Това количество въглища е 103 на сто от годишната задача за десетте месеца на годината. В сравнение с 2005 година са добити 745 хиляди тона въглища в повече.Разкритите, транспортирани и насипани количества...

Учебният център при Мини Марица-изток - домакин на семинар за квалификацията на енергетиците 07НОЕ На 2 и 3 ноември се проведе втората част на семинара “Квалификацията на енергетиците – с поглед в бъдещето”. Семинарът се организира от Центъра за професионална квалификация по енергопроизводство към “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД със съорганизатор учебния център...

Договорите за техническа рекултивация са изпълнени 85 на сто до края на октомври 31ОКТ Над пет милиона лева за техническа рекултивация и събиране на хумус изразходват „Мини Марица изток” през 2006 година  За 2006 година "Мини Марица изток" ЕАД сключи  договори за техническата рекултивация на около 1 500 дка земи. Тази година усилията са насочени към...

В „Мини Марица изток” добиха над 16 милиона тона въглища 17ОКТ От началото на годината до 16 октомври миньорите  „Мини Марица изток” ЕАД добиха над 16 милиона тона въглища.  Този добив е 78 на сто от производствената програма за годината  и е с 360 000 тона въглища в повече от текущото производствено изпълнение. До 31 декември...

„ММИ” участваха в първото общо събрание на Европейската технологична платформа за ел.централи с нулеви емисии на въглероден двуокис 21СЕП Председателят на Съвета на директорите на „Мини Марица изток” ЕАД Христо Овчаров и зам. изпълнителният директор по техническите въпроси в дружеството – инж.Гочо Христов  участваха, на 12 и 13 септември, в учредяването на  Европейска технологична платформа за...

Миньорите от „Мини Марица изток” изпълниха производствената си програма за добив на въглища за третото тримесечие 20СЕП 5 116 300 тона въглища добиха миньорите от „Мини Марица изток” ЕАД от началото на юли тази година до 14 септември /третото тримесечие/. Това е с над 455 хиляди тона  в повече в сравнение със същия период на миналата година. От началото на годината са добити 99 556 тона повече...

Инвестиционната програма за тази година е в размер на 69 490 000 лева 18СЕП "Мини Марица изток" реализираха инвестиции за повече от 35 милиона лева за седемте месеца на годината. Ръст на инвестиционната програма с 5 290 000 лева. През първите седем месеца на годината най - голямото българско въгледобивно дружество „Мини Марица изток” ЕАД вложи в...

Миньорите от „Мини Марица изток” компенсираха изоставането в производствената си програма за добив на въглища 12СЕП На 10 септември миньорите от „Мини Марица изток” добиха 31 817 тона въглища в повече в сравнение с производствената програма за този период от годината. Компенсирано е изоставането от второто тримесечие на 2006 година, поради ограничените заявки от топлоцентралите. До 10...

„Мини Марица изток”ЕАД обявява литературен конкурс на тема : „Св.Иван Рилски – духовност и съвремие”. 08СЕП „ Мини Марица-изток ” ЕАД обявява литературен конкурс на тема: „ Св.Иван Рилски – духовност и съвремие ”. Конкурсът е в две    категории – за есе и за лирическо произведение.Могат да участват лица над 16-годишна възраст с непубликувани творби. Есетата...

През август миньорите от Марица – изток добиха над 2 милиона тона въглища 01СЕП В месеца на професионалния си празник миньорите от  Мини Марица-изток ЕАД добиха над 2 милиона тона въглища. Спрямо същия период на миналата година  са добити в повече близо 400 хиляди тона въглища. Изпълнението на производствената програма за добив на въглища  от...

Мини Марица изток отчитат 50 милиона кубични метра разкривка 31АВГ Миньорите от  най-голямото българско въгледобивно дружество от началото на годината до 28 август изкопаха, транспортираха и насипаха  50 000 000 кубични метра земна маса. Тази разкривка е с 5 милиона кубични метра повече в сравнение със същия период на миналата...

„Мини Марица изток” ЕАД ритмично подава въглища на топлоцентралите 29АВГ Подават се ритмично заявените количества въглища за топлоелектрическите централи от Марица-изток. Не е нарушен и графикът на плановите ремонти.Обилните валежи в региона на 28 август не създадоха критична хидрометереологична обстановка за работата на „Мини Марица...

Награди и постижения 29АВГ За деня на миньора за първи път от над 10 години бяха раздадени колективни награди. Идеята на ръководството е да ги превърне в традиционни.С решение на Комисията по социално партньорство за отчетния период от 1 юли на предходната година до 1 юли на настоящата ще се връчват...

Роторен багер RS-4000 заработи в “Мини Марица-изток” 22АВГ На 18 август 2006 г. в рудник “Трояново-1” на “Мини Марица-Изток” ЕАД бе официално пуснат в експлоатация четвъртия в света роторен багер RS-4000 в присъствието на министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, областния управител на Стара Загора, гости от Германия,...

Тържествено честване на Деня на Миньора 18АВГ На 18 Август 2006 г. в гр.Раднево "Мини Марица Изток" ЕАД организира тържествено честване на Ден на Миньора.С решение на МС от 8 август 1996 г. денят на църковния празник Успение на Свети Иван Рилски, покровител на миньорите, е определен за техен професионален празник. Празнуват и...

Рекорден добив на въглища за едно денонощие в Мини Марица-Изток 16АВГ На 13 август миньорите от най-голямото българско въгледобивно дружество Мини Марица-изток ЕАД добиха рекордно количество въглища за едно денонощие - 103 966 тона. Най-висока производителност за същото денонощие даде рудник ”Трояново 3” - 237 на сто.От началото на годината...

Празнична програма за деня на Миньора 15АВГ 9:45 – 10:15 часаОткриване изложба живопис на старозагорския художник доц. Злати Златев. Откриване на изложба от фонда на Археологическия музей в Раднево - от разкопки, финансирани от Мини Марица-изток ЕАД, най-новите находки от 2005 година Място: Фоайето на сградата на...

Над пет милиона лева за техническа рекултивация и събиране на Хумус ще изразходват Мини Марица Изток през 2006-та 10АВГ За първи път от две години в края на първото полугодие са сключени всички договори за депониране на хумус и техническа рекултивация, заложени в годишния проект за водене на минните работи. Ще бъдат събрани около 600 000 кубически метра хумус, в тази дейност дружеството ще...

Рекорден добив на въглища за месец Юли 09АВГ Миньорите от „Мини Марица изток” ЕАД добиха 2 милиона тона въглища – рекордно количество за месец юли през последните шест години. От началото на годината са добити 11 милиона тона въглища. До 31 юли 2006 година са изкопани, транспортирани и насипани 45 милиона куб. м....

Издателство „Захарий Стояноя” дари 1000 тома българска и световна класика за деня на миньора 09АВГ Директорът на Издателство „Захарий Стоянов” Иван Гранитски дари 1000 книги на Мини Марица-изток ЕАД за деня на миньора. Томовете са на автори от българската и световна класика от различни жанрове. Жестът е част от националната кампанията „Дари книга”, подета у...

Архитектурно-скулптурният комплекс ”СВ. Иван Рилски” се изгражда от дарители 03АВГ „Мини Марица изток” ЕАД и община Раднево учредиха гражданско сдружение ”Св. Иван Рилски” за изграждането на архитектурно-скулптурен комплекс за почит на светеца закрилник на българския народ и патрон на миньорите. В дарителството се включват и граждани,...

Миньорите от Марица-Изток добиха над 10 000 000 тона въглища от началото на годината 28ЮЛИ На 18 юли миньорите от най-голямото българско въгледобивно дружество добиха 10 000 000 тона въглища. Спрямо същият период на миналата година са добити в повече близо половин милион тона въглища. Към 25 юли са изкопани, транспортирани и насипани 43 120 000 кубични метра земна маса,...