Енергийна независимост и национална сигурност

 

Безопасните условия на труд – повод за една добра традиция

Публикувано на 03.02.2011

Докладът за състоянието на трудовия травматизъм през изминалата 2010 г. в „Мини Марица-изток” показва, че въпреки рисковата дейност по добив на въглища, тенденцията на трудовия травматизъм в най-голямото въгледобивно дружество в страната е към все по-ниски стойности.

На 3 февруари зам. изпълнителният директор по производствените въпроси Христо Николов връчи на управителя на рудник „Трояново-север” грамота за колектив с най-малко трудови злополуки през изминалата 2010 г. и за постигнати най-добри резултати по безопасност и здраве при работа.

В своя анализ Живко Желязков – началник на отдел „Безопасни условия на труд” – подчерта, че подобни грамоти ще получат всички 14 участъка и 8 звена в рудник „Трояново-север”, 6 участъка в р-к „Трояново 1” и 7 участъка в рудник „Трояново 3”, които през изминалата година не са допуснали трудови злополуки по време на работата си и са спазвали стриктно нормативните изисквания в тази област.

„Днес ръководството поставя началото на една добра традиция, която засега носи основно морално удовлетворение на хората. Надяваме се, че следващата година ще бъдат връчени грамоти на повече отдели и участъци, тъй като най-важното за нас са животът и здравето на работниците”, заяви в заключение  Христо Николов.