Енергийна независимост и национална сигурност

 

Производственият процес в „Мини Марица-изток” протича ритмично

Публикувано на 16.07.2009

Запалването на 150 метра лента от ГТЛ 2250 мм няма да се отрази върху ритмичността на производствения процес в рудник „Трояново-1” и подаването на въглища на контрагентите на дружеството. ГТЛ 2250 мм не участва пряко в добива на въглища. От началото на годината до 15 юли 99 на сто е изпълнен планът по добив на въглища в рудник „Трояново-1”, във връзка с намаленото потребление на електроенергия.
По откривка  планът е изпълнен на 102 на сто и има в повече открити, разтоварени и транспортирани 250 000 куб.метра земна маса. Времето на престоя  за отстраняване на аварията ще бъде използвано за текущи ремонти.
След пожара, възникнал на 14 юли през нощта, всички рутинни проверки на специализираните органи и застрахователя са извършени, обстоятелствата за възникване на пожара се разследват!
След 11 часа на 15 юли са започнали ремонтни дейности на транспортьора. Отстранените метални елементи  на транспортьора след ремонт отново ще бъдат ползвани в производствения процес. Имуществото на дружеството е застраховано.