Енергийна независимост и национална сигурност

 

Три нови нафтовоза за рудниците на „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 02.11.2020

В склада на отдел „Инвестиции“, на територията на рудник „Трояново-1”, бяха доставени 3 товарни автомобила с цистерни марка IVECO, в изпълнение на договор от 5.05.2020 г.

Договорът е на обща стойност 883 977 лв. без ДДС, която включва освен доставката на трите автомобила за 875 229 лв. без ДДС и гаранционно обслужване на стойност 8 748 лв. без ДДС. Гаранционният срок на машините е 24 месеца или 1500 моточаса, според това кое от двете събития настъпва по-рано от датата на доставката в склада.

Товарните автомобили с монтирана цистерна са необходими при превоз и зареждане с гориво на технологичната механизация, разпределена в участъците на рудниците на „Мини Марица изток“ ЕАД .

Със закупуването на новите машини се намаляват разходите за поддържане на старата амортизирана техника, повишава се ефективността на производство и се осигуряват нормални експлоатационни условия за тежкото минно оборудване.