Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД ритмично подава въглища на топлоцентралите в комплекса

Публикувано на 26.06.2014

„Мини Марица изток“ ЕАД подава ритмично въглища на топлоцентралите в комплекса, съгласно подадените от дружествата заявки. Валежите в района на тритe рудника “Трояново-1”, „Трояново-север” и „Трояново-3” не са предпоставка за нарушение на доставките. Разкривните работи се движат по предварителни разчети. Графикът на плановите ремонти се изпълнява своевременно.

Въпреки падналите обилни валежи в региона през последните дни няма критични нива. Количествата на валежите в трите рудника са различни и за последните два дни са в рамките от 5 до 50 литра на кв. метър. За дневната смяна на 19 юни в рудник „Трояново-1” са измерени 21 литра на квадратен метър, в рудник „Трояново-север” са 5 литра на квадратен метър, а в рудник „Трояново-3” са 14 литра на квадратен метър.

„Мини Марица изток” ЕАД разполага с хидрометереологична прогноза за две седмици напред за очакваните температури и валежи и е създадена организация за предприемане на своевременни мерки при евентуални критични ситуации.

Водоотливната система в трите рудника функционира нормално и осигурява възможността за работа в добива. Въпреки обилните валежи са осигурени и складовите наличности на топлоелектрическите централи.

От началото на годината са добити 12,3 млн тона въглища, което съставлява 101 % от Бизнес плана на дружеството.