Енергийна независимост и национална сигурност

 

Работодателят в „Мини Марица-изток” проведе годишно обучение на комитетите по условия на труд

Публикувано на 11.11.2009

По покана на работодателя в „Мини Марица-изток” се проведе годишно обучение на Комитетите по условия на труд в дружеството за запознаване с промени в нормативните документи. Работата на еднодневния семинар премина под председателството на зам. изпълнителния директор инж. Ромео Петров- председател на Комитета по условия на труд. Лектори бяха зам. председателят на ФНСМ Александър Кънев и конфедеративният секретар на КТ „Подкрепа” Александър Загоров. Програмата за обучение по безопасност и здраве при работа на членовете на Комитетите за условия на труд обхвана :
- Държавната политика и организация на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб
- Европейските модели и практика на организация и сътрудничество в процеса на осигуряване на безопасност и здраве при работа. Международните стандарти, норми, опит и тяхното транспониране в българското законодателство.
- Ролята на представителите по безопасността за професионалното здраве
- Оценка на професионалните рискове.
- Социално партньорство в областта на здравето и безопасността при работа и др. важни акценти в работата на комитетите.