Енергийна независимост и национална сигурност

 

Внедрена конферентна система

Публикувано на 07.12.2009

Като част от новата комуникационна стратегия на дружеството, на 4 декември в „Мини Марица-изток” влезе в експлоатация  конферентна централа за връзка между различните нива на ръководния екип.

Това е нетрадиционна телефонна услуга, която се пренася чрез корпоративната компютърна мрежа. Проектът се изпълнява със собствени  сили и без допълнителни инвестиции тъй като е използвана сървърната инфраструктура на дружеството. Системата е базирана на възможностите на софтуер с отворен код /Open Source/. Ръководител на проекта е инж. Начко Халачев, който заедно с колегите си от отдел „Информационни технологии” инж. Динко Вълчев и инж. Иван Добрев извършиха проектирането, инсталирането и конфигурирането на централата само за две седмици.

Конферентната система има за цел да оптимизира връзките на различни работни нива и по този начин да направи процеса на вземане на ръководни решения по-ефективен. Още първите дни на експлоатация на централата дадоха положителни резултати и потвърдиха заложените параметри за бързина и оперативност на работа.

При необходимост телефонната система може да се свърже към VoIP доставчик и по този начин да се осъществи глобалната й свързаност.