Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-Изток” с отличие от Международната конференция по геомеханика

Публикувано на 18.09.2020

С три доклада участваха представителите на „Мини Марица-Изток” ЕАД в ІХ-та Международна конференция по геомеханика - IGC'2020 в курорта "Св. Св. Константин и Елена" край Варна. В програмата се включиха български и чужди учени, ръководители, изследователи и специалисти, които имаха възможност да представят научните си постижения и да осъществят нови лични и делови контакти.

Традиционно силното участие на източномаришките минни специалисти този път беше отличено от Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия (НТС по МДГМ) със сребърен плакет за заслуги към съюза, който беше връчен на изпълнителния директор Андон Андонов, член на Организационния комитет на форума. Представителите на „Мини Марица-изток” ЕАД участваха във всички дискусии и след приключване на Конференцията бяха удостоени от НТС по МДГМ с грамоти.                                                                                                                                                                                                                  

             

Международната конференция по геомеханика е организирана от НТС по МДГМ и Федерацията на научно-техническите съюзи в България."Мини Марица – Изток" ЕАД е сред съорганизаторите на конференцията.

Значимостта на форума се определя от големия интерес към него, от активността на научната общност по геомеханика в национален и международен мащаб. Тематиката на конференцията обхваща целия спектър от фундаментални въпроси, свързани с формирането на напрегнато и деформирано състояние на масива, изследователски методи за оценка и екологични проблеми. Актуалната тематика и възможността за обмяна на опит, мнения и добри практики, изграждат мост между научната, инженерната и икономическата общност на национално и международно ниво.

Резултатите от изследванията, обсъждани по време на конференцията, са възможност за приложение на геомеханичните методи, свързани с развитието и използването на подземното пространство в минната промишленост, строителството, промишлените и обществените сгради, транспортните съоръжения и др.

Форумът се проведе при пълно спазване на противоепидемичните мерки заради пандемията от Covid-19. Работата на конференцията можеше да се проследи, както и да се участва в нея онлайн.