Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обучение по безопасност и здраве

Публикувано на 04.11.2011

Обучение по безопасност и здраве при работа се проведе на 1 ноември 2011 г. в „Мини Марица-изток” ЕАД. През него преминаха ръководителите на участъци, техните заместници и инженерите на минни машини от минните и ремонтните участъци от трите рудника на дружеството. В края на обучението участниците положиха тест, който трябваше да провери знанията им по безопасност и здраве при работа. Според изпитната комисия, председателствана от заместник изпълнителния директор инж. Стефан Танев, резултатите от теста са добри.

С цел осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в „Мини Марица-изток” ЕАД и намаляване на нарушенията на правилата за безопасност и здраве при работа тези обучения ще продължат, а след края им ще се полага тест. По този начин работниците и служителите ще повишават културата и отговорността си по отношение на политиката на компанията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

В края на ноември ще преминат обучение и ще положат тест началниците на смени от откривните и добивните участъци на трите рудника.