Енергийна независимост и национална сигурност

 

Над 7 милиона тона въглища през първото тримесечие

Публикувано на 11.04.2014

Миньорите от най-голямото дружество за открит въгледобив у нас добиха над

7 243 000 тона въглища през първите три месеца на годината. За задоволяване потребностите на консуматорите от комплекса са добити над 1 359 000 тона въглища повече, в сравнение със същия период на миналата  година, въпреки топлата зима.

През първото тримесечие на 2014 г. в трите рудника на „Мини Марица-изток” ЕАД са изкопани, транспортирани и насипани 25 543 000 куб. метра земна маса, което е 100 % изпълнение на бизнес плана. В сравнение със същия период на миналата година  разкритата земна маса е с над 7 962 000 кубични метра  в повече.