Енергийна независимост и национална сигурност

 

Вземанията от контрагенти от началото на годината са намалени с 40 млн. лева

Публикувано на 28.05.2010

Миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД добиха 8 717 000 тона въглища от началото на годината. Изпълнението на бизнес плана за добив до 27 май е 91 на сто. Разкрити, транспортирани и насипани са 27 634 000 кубически метра земна маса, което представлява изпълнение в размер на 83 на сто.

Причината за по-ниските проценти в добива е слабият месец април, когато количеството на изкопаните лигнитни въглища достигна едва 48 на сто. В този период натоварването на електроцентралите в комплекса беше почти наполовина от капацитета им.

За четирите месеца на 2010 година „Мини Марица-изток” ЕАД реализира печалба от дейността в размер на 6,5 милиона лева. В сравнение с края на миналата година вземанията на дружеството са намалели с 40 млн. лева. Изпълнена е 1/5 от ремонтната програма за годината и 1/3 от планираната инвестиционна програма.