Енергийна независимост и национална сигурност

 

Цялостна реформа в маркетинга

Публикувано на 07.06.2010

От днес стартира цялостна реформа на търговската дейност в „Мини Марица-изток” ЕАД. Тя се базира на три основни компонента: окрупняване на всички процедури, открити конкурси, ликвидиране на епизодичния характер на поръчките.

„Целта на отдавна подготвяната реформа е да се изчистят окончателно порочни практики за провеждане на търгове под праговете на малките обществени поръчки, изтъкна Изпълнителният директор Тодор Тодоров. Наясно сме, че маркетинговата дейност е проекция на дейността на цялата компания. Ето защо сме решени да пресечем всякакви нарушения, които се отразяват негативно на имиджа на дружеството.”

Очакванията са чрез прилагане на новите подходи, да  се получи всеобхватна прозрачност както на процедурите, така и на цялостната маркетингова дейност. Това е задължително условие, което ще укрепи авторитета на компанията.

Търговската реформа е част от цялостния бизнес проект на ръководството на „Мини Марица-изток”.