Енергийна независимост и национална сигурност

 

Най-висок добив на въглища през месец май за последните 18 години

Публикувано на 08.06.2011

През месец май миньорите от „Мини Марица - изток” ЕАД добиха над 2 983 000 тона въглища. Този производствен резултат е най - висок за месец май за периода след 1993 година. От началото на годината добивът е  над 13 038 000 тона. В сравнение със същия период на миналата година са добити над 3 904 000 тона въглища в повече.

Планът по разкривка на земна маса за месец май е изпълнен - разкрити, транспортирани и насипани са 8 511 900 кубични метра земна маса. От началото на годината разкривката достигна 41 595 000  кубични метра земна маса, което е с  12 047 000 кубични метра земна маса повече, за същия период на миналата година.          

Производствената програма за 2011 година предвижда добиването на 27 250 000 тона въглища и разкривни работи в размер на 94 915 000 кубични метра земна маса.