Енергийна независимост и национална сигурност

 

"Мини Марица-изток" внесе над 22 757 000 лв. концесионна такса

Публикувано на 10.08.2010

Обръщайки тренда на развитие на „Мини Марица-изток „ЕАД мениджмънтът на дружеството стабилизира макроикономическата рамка на дружеството и то  генерира стабилност и положителни перспективи.

Във финансов план „Мини Марица-изток”ЕАД е коректен и предвидим бизнес партньор. В общински и регионален мащаб е в ролята на социално отговорен работодател и партньор на общински  и областни институции. В национален мащаб е основен доставчик на енергоресурси от местен източник, които са част от националната и социална сигурност. С ритмичните вноски си в републиканския бюджет „Мини Марица-изток”ЕАД като коректен данъкоплатец има своята значимост.

Концесионната площ на дружеството обхваща четирите общини – Раднево, Гълъбово, Нова Загора и Симеоновград. То осигурява сериозен поток на парични средства към тях. За 18 месеца са изплатени над 22 млн. 757 хиляди лева за концесионна такса, като 30% постъпват в общинските бюджети както следва: 
за община Раднево -                             3 600 000 лв
за община Гълъбово -                          2 660 000 лв
за община Нова Загора -                         390 000 лв
за община Симеоновград -                     180 000 лв.

Само от внесената през август тази година концесионна такса в размер на 5 660 870 лева, процентите които постъпват в общинските бюджети са както следва:
За община Раднево -         900 000 лв
За община Гълъбово -       660 000 лв
За община Нова Загора -   100 000 лв
За община Симеоновград - 40 000 лв.