Енергийна независимост и национална сигурност

 

Работна среща за съвместни превантивни действия в „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 24.03.2015

Работна среща за съвместни превантивни действия при бъдещи природни стихии организира Изпълнителният директор на най-голямото въгледобивно дружество в страната Андон Андонов на 23 март 2015 г. На срещата присъстваха областните управители на Стара Загора – Георги Ранов, на Сливен – Димитър Сяров и на Ямбол – Димитър Иванов. От страна на въгледобивното дружество освен Изпълнителния директор участваха Зам. изпълнителният директор Димитър Чолаков, Директорът „Производствено-технически въпроси” Ясен Чаушев, Директорът „Икономика и финанси” Стелиан Коев и ръководителят на отдел „Сигурност” Стоян Стоянов. След кратката презентация за значението на дружеството за енергийната стабилност на страната бяха обсъдени възможностите за съвместни действия, които да предотвратят бъдещи тежки последствия при евентуални нови природни стихии.

На присъстващите областни управители бе представена цялата водоотливна система на дружеството, която е разположена върху териториите на четири области. Всички присъстващи се обединиха около становището, че ситуацията през последните няколко месеца е била безпрецедентна и въпреки това реакцията на ръководстото и работещите в „Мини Марица-изток” ЕАД е била своевременна и абсолютно адекватна. Поети бяха ангажименти за подобряване на координацията и комуникацията между дружеството и институциите.

Предстои нова среща в още по-разширен състав, на която да се набележат конкретните действия, които ще предприеме всяка от заинтересованите страни.