Енергийна независимост и национална сигурност

 

Модернизация на спомагателната механизация

Публикувано на 15.05.2012

Два нови трактора с колесен ходов механизъм с грайферни хидравлични уредби са доставени в „Мини Марица-изток“ ЕАД във връзка с изпълнението на инвестиционната програма за 2012 г. в частта „Технологична механизация“. Доставката е направена по договор МТ-413 от фирма „КМТ Шипка“ ООД – Казанлък. Със закупуването на тракторите ще се подобрят извършваните товарно-разтоварни работи в участъците „Ремонт ролки“ и в складовете втора употреба. Модернизацията на спомагателната механизация е продиктувана от факта, че към този момент тези дейности се извършват от морално остарели и амортизирани машини. С подновяването на този вид техника ще се повиши производствената ефективност при извършването на съответните дейности и ще намалеят загубите от престой на тежкото минно оборудване.