Енергийна независимост и национална сигурност

 

Информационен център

12ЯНУ Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 144 кв.м,... ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание...

12ЯНУ Отдаване под наем на дворно място с площ от 1 359 кв.м,... ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание...

06ЯНУ Уведомление за изграждане на тръбен кладенец В изпълнение на задълженията ни по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за...

04ЯНУ Отдаване под наем на търговски площи от по 1 кв.м.,... ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание...

23ДЕК Отдаване под наем на търговски площи от по 1 кв.м.,... ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание...

Карта на комплекса