Енергийна независимост и национална сигурност

 

Информационен център

23ЮЛИ Потушиха пожара край Планиново с тежка техника от... „Мини Марица-изток” ЕАД предостави тежка минна техника за подпомагане на...

08ЮЛИ Отдаване под наем на дворно място с площ от 915 кв.м,... ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание ...

07ЮЛИ Обявление - инвестиционно предложение  В изпълнение на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на...

01ЮЛИ Отдаване под наем на две търговски площи от по 1,5 кв.м.,...  ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание ...

01ЮЛИ Отдаване под наем на площ от 1,5 кв.м., подходяща за...  ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание ...

Карта на комплекса