Енергийна независимост и национална сигурност

 

Информационен център

14МАЙ Отдаване под наем на дворно място в с. Бели бряг ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО На основание  Решение на...

14МАЙ Отдаване под наем на едноетажна жилищна града със... ОБЯВЛЕНИЕ  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание ...

13МАЙ Обява

11МАЙ Отдаване под наем на две търговски площи ОБЯВЛЕНИE  “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание ...

10МАЙ Отдаване под наем на 1117,32/1205,00 кв.м от сграда „Стол №... О б я в л е н и е „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, град Раднево   На основание...

Карта на комплекса