Енергийна независимост и национална сигурност

 

Информационен център

21СЕП Декларация в подкрепа на иновативни проекти за... Декларация до президента, министър-председателя, заместник...

21СЕП КУРСОВЕ, КОИТО СЕ ОРГАНИЗИРАТ ПРЕЗ ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА... През второто полугодие на  2021 година, предстои организиране на следните...

20СЕП РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО САМООЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО... За 2020 година резултата от проведеното самооценяване е общ брой точки - 78,40, което...

20СЕП За първи път в „Мини Марица-изток“ ЕАД пробно... За първи път в „Мини Марица-изток“ ЕАД се проведе пробно стажуване на...

01СЕП Отдаване под наем на части от поземлен имот с обща... ОБЯВЛЕНИЕ “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО  На основание ...

Карта на комплекса