Енергийна независимост и национална сигурност

 

Информационен център

15АВГ Министърът на енергетиката г-н Росен Христов: „Мини... „Комплексът „Марица-Изток“ трябва да се развива, като гаранция за...

14АВГ ДЕН НА МИНЬОРА - ПРОГРАМА

10АВГ „Мини Марица-изток“ ЕАД оказва помощ за потушаване... Въгледобивното дружество предостави тежка минна техника за овладяване на...

27ЮЛИ Отдаване под наем на поземлени имоти, цели или части... ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание...

27ЮЛИ Отдаване под наем на части от поземлени имоти с обща... ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание...

Карта на комплекса