Енергийна независимост и национална сигурност

 

Информационен център

01МАР Обявление за провеждане на търг с рег. № НС-К-3-2021/19.03.2021... ОБЯВЛЕНИЕ   “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, ГРАД РАДНЕВО   На основание...

25ФЕВ Търси се решение за бъдещето на енергийния комплекс... Поредна среща в търсене на най-добрите перспективи за бъдещето на „Мини...

09ФЕВ Завърши промяната на трасето на електропровод... Завърши промяната на трасето на електропровод „Знаменосец“ 110kV. След...

03ФЕВ „Български енергиен холдинг” ЕАД стартира конкурсни... На 2 февруари 2021 г., „Български енергиен холдинг” ЕАД, стартира конкурсни...

19ЯНУ Заповед за прекратяване на търг http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/2021/zapovedprekratpdf19-01-2021.pdf

Карта на комплекса