Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД с висока оценка на контролния одит по системата за управление на околната среда

Публикувано на 28.11.2008

„Мини Марица-изток” ЕАД получи удължаване на валидността на сертификата от ТЮФ Рейнланд на първия надзорен одит на Системата за управление на околната среда, съгласно  ISO 14001:20004. От 19 до 21 ноември 2008 г в дружеството беше проведен контролният одит. През януари 2008 година „Мини Марица-изток” ЕАД беше сертифицирано от ТЮФ Рейнланд за разработената и внедрена Система за управление на околната среда съгласно  ISO 14001:20004.

„В рамките на сертификационната процедура организацията доказа, че е внедрила и прилага система за управление на околната среда/ СУОС/  съгласно изискванията на стандарта. СУОС е изградена, документирана и внедрена съгласно посочения обхват и изпълнява по принцип изискванията на стандарта. ЕКИПЪТ ОТ ОДИТОРИ НЕ УСТАНОВИ ПО ВРЕМЕ НА ОДИТА НЕСЪОТВЕСТВИЯ И ПРЕДЛОЖИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ВАЛИДНОСТТА НА СЕРТИФИКАТА.”- обобщава водещият одитор Любомира Добрева от ТЮФ Рейнланд.

Фирмената  политика по околната среда на „Мини Марица-изток” е част от общата политика на дружеството. Тя е добре структурирана, постановките в нея отразяват поетите от ръководството на дружеството ангажименти, дават рамката за действие и за определяне на целите на дружеството.