Енергийна независимост и национална сигурност

 

Европейско проучване на Марица-изток като моноиндустриален регион

Публикувано на 03.02.2016

       На 2 февруари в Информационния център на „Мини Марица-изток“ ЕАД се проведе работна среща по проекта на Европейската конфедерация на профсъюзите „Индустриални региони и климатични политики: синдикални перспективи“ с участието на г-н Марчел Спатари - директор на Syndex Consulting SRL, Валентин Вълчев - председател на ФНСМ, инж. Александър Загоров конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ и синдикалните съвети на ФСО Подкрепа и ДСО на КНСБ. Зам. изпълнителният директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД Димитър Чолаков поздрави участниците в срещата, презентира накратко дейността на най-голямото българско въгледобивно дружество и отговори на въпроси в развилия се дебат. Информация за екологичната политика и стратегия за устойчиво развитие на „Мини Марица-изток“ ЕАД представи главният еколог на дружеството Владимир Етов. Всички дейности свързани с опазването на околната среда дружеството извършва със собствени средства. „Мини Марица-изток” ЕАД стриктно спазва действащото екологично законодателство.
      Френската консултантска компания Syndex Consulting SRL е специализирана в изготвянето на експертни анализи, възлагани от Европейската конфедерация на профсъюзите и защитава правото на труд. В проекта участват КНСБ и КТ „Подкрепа“ като целта е да се развие синдикална екологична стратегия за справедлив преход при приложението на Програмата 20/30 ЕС. Основата за набелязването му са проучвания в енергоемки индустриални райони в 7 държави - Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Полша, Швеция и България. Проучването на Марица-изток като моно индустриален регион е последната част от мащабния проект. Срещата в „Мини Марица-изток“ ЕАД и в ТЕЦ “Марица-изток 2“ е подготовка за провеждането на регионален семинар на 11 и 12 април в Стара Загора. След него през юни в Бон, Германия ще се проведе обобщаващ семинар за очерталата се проблематика и пътищата за създаването на плавен преход за регионите и хората, в условията на приложение на европейското екологично законодателство. Финалната конференция ще бъде проведена през октомври в Брюксел. Продължилият две години проект с амбициозната цел да анализира влиянието на климатичните политики върху промишлеността ще даде отговор на два въпроса:

• Каква е ролята на синдикатите при приложението на европейската екологична политика по промените на климата?
• Как тези екологични политики влияят на индустриализацията и запазването на работните места?