Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток“ ЕАД домакини на научен форум

Публикувано на 06.06.2014

Конференцията ще бъде открита в 11 часа на 5 юни в почивната база на „Мини Марица-изток” на Старозагорските минерални бани. Научният форум ще протече под ръководството на проф. дсн Видьо Видев – председател на Съюза на учените в Стара Загора, и на организационния комитет с председател доц. д-р Магдалена Облакова, зам.-председатели доц. д-р Теодора Ангелова, гл. ас. Ангел Манев и Недялка Христозова, научните секретари – доц. д-р Петя Славова и инж. Стоян Василев, дтн.
Сформирани са секции под председателството на изтъкнати български и чуждестранни учени в направленията: МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, АГРОБИОЛОГИЧНИ НАУКИ, ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ, МОРСКИ НАУКИ, ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ, ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ И МЛАДИ ТАЛАНТИ. В тях участват със свои разработки над 350 учени от 6 страни. Началото на работните заседания на конференцията ще постави д-р инж. Тенчо Кайряков с пленарния доклад на тема: „Мини Марица-изток“ – минало, настояще и бъдеще”. По традиция на разширено заседание ще бъдат приети нови чуждестранни членове в състава на старозагорската организация.

С пълната програма на конференцията можете да се запознаете тук