Енергийна независимост и национална сигурност

 

Мини Марица изток кандидатства за лиценз за продажба на електроенергия

Публикувано на 17.11.2006

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/  ще гледа на открито заседание на 17 ноември искането на Мини Марица изток ЕАД за 35 –годишен лиценз за търговия с електрическа енергия. Дружеството е изпълнило всички изисквания на Наредбата за лицензиране и има гаранция от 150 хиляди лева и открита сметка в Алианц България. Мини Марица изток ЕАД първи се възползваха от възможностите на свободния пазар на електроенергия през 2004 година. В момента дружеството в качеството си на привилегирован потребител купува електроенергия директно от АЕЦ Козлодуй.
Мини Марица изток поддържа  мрежа 110 киловолта, в която са свързани и промишлени потребители извън структурата на дружеството- „Ремотекс”ЕАД и клонът на Електроразпределение - Стара Загора  в Раднево. От началото на 2007 година всички небитови потребители имат право да си избират доставчика. Бизнес планът на дружеството предвижда нарастване на продажбите с 2% годишно до 2010 година.