Енергийна независимост и национална сигурност

 

Инж. Милен Манов поема управлението на рудник „Трояново-север”

Публикувано на 19.09.2013

С решение по Протокол № 21/16.09.2013 г. на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД е освободен инж. Евгени Близнаков и за управител на рудник „Трояново-север” е назначен инж. Милен Манов. Решението влиза в сила по законоустановения ред, след вписване на промените в Търговския регистър.

Милен Манов е роден на 2 август 1964 година в Симеоновград. Завършва специалността „Разработка на полезни изкопаеми” в Минно геоложкия университет „Св. Иван Рилски”. От началото на трудовата си биография работи над 23 години в рудник „Трояново-1”.

Към момента на назначаването му за управител на рудник „Трояново-север”, заема длъжността ръководител на Производствено-технологичен отдел в рудник „Трояново-1”. Носител е на наградата „Минен инженер на годината” на Научно техническия съюз /НТС/ в Стара Загора за 2012 г. за разработката „Проектиране, изграждане и въвеждане на нов разкривно-насипищен транспортен комплекс в рудник „Трояново-1”.