Енергийна независимост и национална сигурност

 

Промени в Съвета на директорите на „Мини Марица-изток”

Публикувано на 22.12.2009

На свое заседание от 21.12. 2009г. Съветът на директорите на „Български енергиен холдинг” ЕАД освободи Ивайло Стефанов Данаилов и Ботьо Станимиров Захаринов като членове на борда на „Мини Марица-изток” ЕАД.

На тяхно място са избрани   Иво Симеонов Маринов - Заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма и Иван Стойнов Караиванов – директор на дирекция „Минна” в  „Мини Марица-изток”.

Новият състав на Съвета на директорите на най-голямата компания за открит въгледобив у нас е: Иво Симеонов Маринов,  Иван Стойнов Караиванов и Тодор Димчев Тодоров. Предстои на свое заседание Бордът на директорите на дружеството да избере председател и изпълнителен директор.