Енергийна независимост и национална сигурност

 

Учебна тренировка за евакуация при пожар

Публикувано на 29.07.2010

Учебна тренировка на тема „Пожар в административната сграда и евакуация” се проведе от 9.55 до 10.20 часа на 28 юли 2010 г. в управлението на „Мини Марица-изток” ЕАД. Сигналът за тренировката беше подаден чрез пожароизвестителната уредба и дублиран по радиоуредбата.

В тренировката участваха целият личен състав и посетителите, намиращи се към момента в сградата, под ръководството на инж. Таньо Танев,  директор на дирекция „Сигурност” и на инж. Петър Петров, главен инженер електробезопасност в отдел „Безопасни условия на труд”. По време на занятието се провери изпълнението на мероприятията, залегнали в плана за учебната тренировка, както и действията на дежурния минен диспечер – оповестяване на ръководството и Районно управление „Пожарна безопасност и спасяване” – Раднево (РУПБС).

Пълната евакуация на служителите се извърши през аварийните изходи на стълбищните клетки без паника и суматоха, пристигна и екип на РУПБС. Тренировката завърши с демонстрация по гасене на пожар, осъществена от представители на РУПБС – Раднево, и на РУПБС при „Мини Марица-изток” с използване на наличните пожарогасители.