Енергийна независимост и национална сигурност

 

Служители на „Мини Марица-изток” ЕАД преминаха дистанционно обучение в специализирана платформа

Публикувано на 24.06.2020

В „Мини Марица-изток" ЕАД 87 служители участваха в специализирано дистанционно обучение, заложено в Програмата за квалификационната дейност за 2020 год. Те преминаха подготовка преди изпита за квалификационна група по безопасност при работа, във връзка с изискванията на чл.20 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Обучението е подготвено и проведено от Техническия университет в София, като е съобразено със специфичните условия на работа в „Мини Марица-изток" ЕАД. Достъп до специално разработената платформа имаше персоналът в управлението на дружеството, който работи по техническото и оперативното обслужване на електрическите уредби и мрежи и подлежи на обучение. Линковете за достъп до платформата бяха предоставени на ръководителите на отдел ЗБУТ, ЕСР „Марица-изток" и отдел „Електрооборудване" в Управлението, които съдействаха и отговаряха за подаване на навременна информация за достъп до платформата.

Тези, които не разполагат с компютри на работното си място, работеха в специална зала, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Темите и въпросите бяха поднесени с добра графична визуализация на платформата и всяка част беше следвана от пет въпроса за упражнения. Лекторите от Техническия университет осигуриха добра комуникация и това повиши активността на обучаваните да задават въпроси по проблемни казуси. Платформата даде възможност да бъде видима активността на всеки обучаван и да се засичат грешните отговори в хода на решаването на теста, което е предимство за отстраняване на пропуски в знанията и уменията. Повече от осемдесет процента от въпросите получиха верни отговори, което удовлетвори изпитната комисия.

Всяка категория специалисти положи изпит по специално разработен за нея тест. За електротехническия персонал системата беше достъпна, но за останалите нивото беше предизвикателство, което помогна за професионалното им израстване. Обобщаващият тест от двадесет въпроса, върху целия правилник, даде заключителния финал на обучението на специалистите от „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Организацията, осигурена от Центъра за професионално обучение и ръководителите на отдели, допринесе за добрите резултати за осъществяване на целите на дружеството за повишаване на качеството на безопасността при работа.

Постоянното подобряване на условията за здраве и безопас­ност при работа и непрекъснато намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда, след миннодобивните дейности, са в базата на устойчивото развитие на „Мини Марица-изток" ЕАД. Те са основен приоритет за мениджмънта на дружеството.