Енергийна независимост и национална сигурност

 

Констатирирани липси в особено големи размери

Публикувано на 26.05.2010

Нова съвместна проверка на дирекция „Сигурност” и отдел „Вътрешноведомствен финансов контрол” в „Мини Марица-изток” завърши с мащабни разкрития. На територията на рудник „Трояново-север”, участък „Ремонт багери”, са констатирани липси на 11 ел.двигатели за тежко минно оборудване, чиято обща стойност възлиза на 28 313 лева. Ръководител на участъка е инж.Федя Миланов, а материално отговорните лица са Възкреса Христова и Марияна Тодорова.

 

С констатираните липси  е причинена вреда на дружеството в особено големи размери.

На  виновните длъжностни лица са наложени дисциплинарни наказания и събраните материали са предадени на Районната прокуратура, град Раднево, за образуване на досъдебно производство за реализиране на наказателна отговорност.