Енергийна независимост и национална сигурност

 

Над пет милиона лева за техническа рекултивация и събиране на Хумус ще изразходват Мини Марица Изток през 2006-та

Публикувано на 10.08.2006

За първи път от две години в края на първото полугодие са сключени всички договори за депониране на хумус и техническа рекултивация, заложени в годишния проект за водене на минните работи. Ще бъдат събрани около 600 000 кубически метра хумус, в тази дейност дружеството ще вложи около 2 милиона и 100 хиляди лева .

Паралелно се изпълняват и договорите за събиране на хумус пред фронта на минните работи на рудник ”Трояново-Север”, които поради неблагоприятните климатични и атмосферни условия не бяха изцяло изпълнени през 2005 година. Общо над три милиона лева са планирани за събирането на хумус през 2006 година. Два пъти повече, отколкото са изразходваните средства през миналата година.

Пред фронта на минните работи и в трите рудника на дружеството хумусът е събран и депониран, осигурен е заход на багерите за есенно-зимния сезон.

Сключени са договори за техническата рекултивацията на около 1 500 дка земи. Тази година усилията са насочени към насипище Староселец, където се предвижда да бъде извършена техническа рекултивация на 300 дка земи за селскостопанско ползване, още 500 дка ще бъдат подготвени за техническа рекултивация. Друг голям обект за техническа рекултивация е насипище Медникарово, където ще бъдат рекултивирани 300 дка земи.