Енергийна независимост и национална сигурност

 

Кризисна ситуация

Публикувано на 14.01.2009

От 8.00 часа тази сутрин  „Мини Марица-изток” е в кризисна ситуация. Причината е поледицата в повечето населени места в Старозагорска област, която затруднява изключително много движението на превозни средства по пътищата във  и извън селищата.
В рудник „Трояново-1” до 9.00 часа са пристигнали само два автобуса от Раднево.
В рудник „Трояново-север” е пристигнал едни автобус от Тополовград и 2 - от Раднево.
В рудник Тояново-3 все още няма дошли автобуси.

До този момент нито един автобус от Стара Загора не е пристигнал до крайното си местоназначение. Очаква се по-късно през деня да започне нормалното придвижване на автобусите в повечето направления. Вътрешно-рудничните пътища са опесъчени и работните места са достъпни.

В тази обстановка ръководството на дружеството разпореди действия, съгласно аварийния план на компанията. По решение на кризисния щаб в „Мини Марица-изток”, старата смяна е на работните си места и продължава да работи до пристигането на екипите от следващата смяна.

Участъците „Добив” и на трите рудника  работят и подават въглища към централите в комплекса. Разкривните работи са спрени още при падането на температурите под минус 10 градуса по Целзий, каквото е технологичното предписание за работата на съоръженията в сурови зимни условия. В складовете на централите има достатъчен резерв от въглища. Планът на дружеството по добив на въглища към 12.01. е изпълнен на 101 на сто.