Енергийна независимост и национална сигурност

 

Награди и постижения

Публикувано на 29.08.2006

За деня на миньора за първи път от над 10 години бяха раздадени колективни награди. Идеята на ръководството е да ги превърне в традиционни.С решение на Комисията по социално партньорство за отчетния период от 1 юли на предходната година до 1 юли на настоящата ще се връчват наградите: „За сигурност на доставките”, „За постигнати най-високи резултати в откривните работи”, „За постигната най-висока часова производителност ”.


За сигурност на доставките 
   Колектива на багер Рс 1200 № 331 в  участък Добив, рудник  „Трояново 3”                                                                                          
За постигнати най-високи резултати в откривните работи
    За лентова система с ширина на платното 2250 мм
    Участък  „РТНК 5”, рудник „Трояново 3
    За лентова система с ширина на платното 1800 мм
     Участък „РТНК 2”, рудник „Трояново север”
   За постигната най-висока часова производителност
    Участък „РТНК 1”, рудник „Трояново 3”
 
За предсрочно пускане след преустройство на ГТЛ 2250 № 2, рудник „Трояново 1”
    Рудник „Трояново 1”         
    Рудник „Трояново север”
    Рудник „Трояново 3”       
    Участък „РТНК 3”, рудник „Трояново 1”

За много добра работа през изминалия период, осигуряване  на експлоатацията, ремонта и преустройството на ГТЛ 2250 № 2
    Участък „Вулканизации”, рудник „Трояново 1”
    Участък „Вулканизации”, рудник „Трояново 3”

За успешно пускане в работа на Рс 4000 и осигуряване на сигурност при доставките
    Предприятие „Инвестиционна дейност”
    Предприятие „Материално техническо снабдяване”