Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сертифицираха две системи за управление в „Мини Марица-изток”

Публикувано на 09.08.2007

През месец юли бяха проведени сертификационни одити на Системата за управление на качеството, внедрена в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2000 и Системата за управление на здраве и безопасност при работа, внедрена в съответствие с изискванията на спецификация OHSAS 18001:1999.

Сертификатите ще бъдат връчени официално на 17 август 2007 г., когато дружеството ще отбележи Деня на миньора, от представител на органа за сертификация на системи за управление „ТЮФ Рейнланд България”.

Предстои до края на годината да се сертифицира Система за управление на околната среда в съответствие с изисквания на международния стандарт ISO 14001:2004.