Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД се включва в Третата глобална седмица за пътна безопасност

Публикувано на 04.05.2015

С решение на Съвета на директорите „Мини Марица-изток” ЕАД се включи в кампанията по отбелязване на Третата глобална седмица за пътна безопасност от 4 до 10 май 2015 г.

В „Мини Марица-изток” ЕАД инициативата е насочена към бъдещите първокласници, които тепърва ще изучават правилата за движение и ще изграждат у себе си навици, свързани с чувството за самосъхранение. Всички, близо 400 деца, от предучилищните групи в детските градини на община Раднево ще получат светлоотразителни мечета. Те са подходящи за закачане както на ученическите им раници, така и на дрехите им, като позволяват детето да бъде забелязано на пътя на три пъти по-голямо разстояние. Доказано е, че човек, носещ светлоотразител, може да бъде забелязан в тъмното от шофьор, каращ на дълги фарове от разстояние около 300 метра. Ако човекът е без светлоотразител, в зависимост от това с какво е облечен, може да бъде забелязан от шофьора едва от разстояние приблизително равно на 100 метра.

„Спаси живота на децата“ е официалното лого на Третата глобална седмица, обявена от Организацията на обединените нации. В тази връзка ООН разпространи „Декларация на децата за безопасност на движението по пътищата“, в която малчуганите изразяват своите мисли и страхове за движението по пътищата. Третата глобална седмица за безопасност на движението на ООН, посветена на детската безопасност, дава огромна възможност за мобилизиране на широк кръг от институции на централно и местно ниво за извършване на оценка на детския травматизъм по пътищата, набелязване и реализиране на редица мероприятия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.

Децата от подготвителната група в ЦДГ № 1 - Раднево, бяха първите, които получиха светлоотразителните знаци за предстоящия си първи учебен ден. С вълнение и грейнали лица споделиха, че вече имат ученически раници, на които да закачат светлоотразителните знаци.