Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД с най-висок добив на въглища за десетте месеца през последните шест години

Публикувано на 11.11.2008

От началото на годината до края на октомври в дружеството са добити 19 678 000 тона въглища. Изпълнението на бизнес плана е 106 на сто. Добити са над 1 048  000 тона въглища в повече над плануваното.  Този добив е най-високо постижение за десетте месеца на годината след 2002 година. Разкрити, насипани и транспортирани са 79 600 000 кубически метра земна маса и това  е изпълнение на плана над 100%. Най-висок добив на въглища за десетте месеца  е постигнат в рудник „Трояново-север” 6 993 000 тона, което е 111 на сто изпълнение на бизнес плана му.

Само за месец октомври в „Мини Марица-изток” ЕАД са добити 2 399 000 тона въглища и са разкрити, насипани и транспортирани 8 625 000 метра кубични земна маса.

До края на годината в дружеството се очаква добив над 2 милиона тона над бизнес плана за годината, който е 23 100 000 тона. До 31 декември тази година трябва да бъдат изкопани, насипани и транспортирани 95 000 000 кубични метра земна маса.