Енергийна независимост и национална сигурност

 

Нов управител в „Мини Марица-изток”

Публикувано на 18.11.2010

Днес управителят на рудник "Трояново-север" инж. Петко Маджаров беше освободен от заеманата длъжност, на негово място беше назначен инж. Драгомир Канев.

Инж. Канев е дългогодишен специалист в минното дружество и ръководен кадър в рудник  „Трояново 3”. Назначението ще влезе в сила след вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.