Енергийна независимост и национална сигурност

 

900 милиона тона въглища добив достигнаха миньорите от "Мини Марица-изток" ЕАД

Публикувано на 06.01.2009

На 5 януари миньорите от най-голямото българско въгледобивно дружество „Мини Марица-изток” ЕАД добиха 900 милионния тон въглища от началото на експлоатация на Източномаришкия басейн. От добиваните въглища се произвеждат над 31% от електроенергията в България.

На фона на очертаващата се световна криза за петрол и природен газ въглищата все повече се оформят като приоритетен стратегически ресурс за производство на електроенергия. Лигнитите са носители на още един плюс- финансовият фактор, тъй като тяхната цена е най-ниска в сравнение с останалите въглища. Това мотивира изключително висок интерес към подновяване на съществуващите и изграждане на нови генериращи мощности в комплекса Марица изток. За да отговори на този интерес „Мини Марица-изток” ЕАД разработва дългосрочна стратегия за интензификация на въгледобива в трите рудника, след като анализът на експертите доказа техническата и технологична възможност за добив на 35 млн. тона въглища годишно след 2010 година. Първият етап от повишаването на производствения капацитет на дружеството е обвързан с приключването на рехабилитацията в ТЕЦ Марица-изток 2” ЕАД, ТЕЦ „Енел Марица изток 3” и изграждането на нова електроцентрала „AES Марица-изток 1”. Общата инсталирана мощност в комплекса ще възлиза на 3 119 MW и ще отговаря на потребност от приблизително 28 млн. тона въглища годишно. До края на първото тримесечие на тази година ще бъде обявена процедурата за избор на изпълнител на проекта за изграждане на още една нова генерираща мощност на територията на Марица-изток.