Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД с ритмичен добив

Публикувано на 08.03.2011

Миньорите от най-голямата компания за открит въгледобив у нас добиха 2 430 458 тона въглища през месец февруари. Добитата суровина необходима за задоволяване потребностите на термичните централи в комплекса е със 150 885 тона повече, в сравнение със същия период за миналата година.

За първите два месеца на 2011 година, в трите рудника на „Мини Марица-изток” ЕАД, са изкопани, транспортирани и насипани 15 104 200  куб. метра земна маса, което е с 4 604 350 куб. метра повече от 2010 година.