Енергийна независимост и национална сигурност

 

Рекорден добив на въглища за месец Юли

Публикувано на 09.08.2006

Миньорите от „Мини Марица изток” ЕАД добиха 2 милиона тона въглища – рекордно количество за месец юли през последните шест години. От началото на годината са добити 11 милиона тона въглища.

До 31 юли 2006 година са изкопани, транспортирани и насипани 45 милиона куб. м. земна маса, което е с 9 милиона куб. м. повече спрямо миналата година.

В график се изпълняват технологичните преустройства и ремонтите на минното оборудване.

Допълнителна информация:

За 2006 година производствената програма за добив е 20,7 милиона въглища и 73,410 милиона куб. м. откривка.