Енергийна независимост и национална сигурност

 

Силен четвърти месец от годината

Публикувано на 03.05.2011

За четирите месеца от началото на тази година в „Мини Марица-изток” ЕАД са добити над 10 055 000 тона въглища, което е с 2 564 000 тона над добитите за същия период на миналата година.

Силен месец април, с добив над 2 609 000 тона въглища реализираха миньорите от „Марица-изток”, което е 112% от бизнес плана. Добити са над 1 392 000 тона въглища повече в сравнение със същия месец на миналата година. През пролетта по принцип добивът на въглища е най-нисък,  поради по-малкото заявки от потребителите. Но тази  година април се оказа благопроприятен за реализацията на въглища, поради повишеното потребление на електроенергия от топлоелектрически централи, въпреки закъснялото влизане в експлоатация на ТЕЦ AES – Гълъбово. Всички заявки от контрагентите на „Мини Марица-изток” ЕАД са изпълнени в срок и с необходимото качество.

Разкрити, транспортирани и насипани са  9 260 000 куб. метра земна маса само през месец април, което е 114% от заплануваното за периода. От началото на годината са общо над 33 083 000 куб. метра.