Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД изпълни бизнес плана по добив на въглища за деветте месеца

Публикувано на 16.09.2008

На 15 септември „Мини Марица-изток” ЕАД изпълни  бизнес плана по добив на въглища за деветте месеца в размер на 16 080 000 тона. Това количество въглища реализира изпълнение на плана 107 на сто. В сравнение с 2007 година за същия период от време са произведени  581 000 тона въглища в повече. 1 940 000 тона са добитите въглища по плана за септември.
 От началото на годината до 15 септември са разкрити, транспортирани и насипани 66 896 000      куб. м земна маса. Бизнес планът е изпълнен 102 на сто. Извършените разкривно насипищни дейности са с 900 000 кубични метра в повече в сравнение със същия период на миналата година.

До края на тази година в дружеството трябва да бъдат добити  23 100 000 тона въглища и  да бъдат, изкопани, транспортирани и  насипани
 95 000 000 кубични метра земна маса.