Енергийна независимост и национална сигурност

 

В МГУ „Св. Иван Рилски” кръстиха зала „Мини Марица-изток”

Публикувано на 03.11.2008

На 31 октомври в София изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД д-р инж. Иван Марков и ректорът на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” проф. Иван Милев откриха реновираната зала № 220 в катедра „Открито разработване”на Минно-технологичния факултет на университета. На съвет на новоучреденото настоятелство на Минно геоложкия университет, преди официалната церемония, д-р  инж. Иван Марков беше избран за председател. След освещаването на залата той връчи договорите на четирима стипендианти от МГУ.

В знак на доброто партньорство между МГУ „Св. Иван Рилски” и „Мини Марица – изток” ЕАД, ректорското ръководство взе решение модернизираната зала № 220 да носи името „Мини Марица-изток”.

МГУ „Св. Иван Рилски” е единственото висше учебно заведение в страната, което подготвя кадри по специалността „Открита разработка на полезните изкопаеми”.
Финансирането на модернизацията на новата зала „Мини Марица-изток” В МГУ „Св. Иван Рилски” е поредната социално отговорна крачка на дружеството за насърчаване обучението и развитието на специалисти по минно дело, както и привличането на квалифициран персонал за решаване на кадровите проблеми.