Енергийна независимост и национална сигурност

 

Договорите за техническа рекултивация са изпълнени 85 на сто до края на октомври

Публикувано на 31.10.2006

Над пет милиона лева за техническа рекултивация и събиране на хумус изразходват „Мини Марица изток” през 2006 година
 
За 2006 година "Мини Марица изток" ЕАД сключи  договори за техническата рекултивация на около 1 500 дка земи. Тази година усилията са насочени към насипище Староселец, където беше извършена техническата рекултивация на 300 дка земи за селското стопанство. До края на октомври договорите за техническа рекултивация са изпълнени 85 на сто.
 Министерството на икономиката и енергетиката даде разрешение на "Мини Марица изток " ЕАД да стартират процедурата по придобиването на  1930  декара земи необходими за миннодобивната дейност на дружеството през 2006 година. Тези земи са от землищата на селища в общините Раднево и Гълъбово. От тях  частно общински са 460 декара в община Раднево и 173 дка в община Гълъбово. Останалите 1295 дка са частна собственост. Цените за придобиването на тези земи са определени от лицензиран независим оценител на основата на специална наредба  на Министерството на земеделието и горите и са значително по-високи от цените на свободния пазар за земеделски земи. За най-високата -трета категория земи, дружеството заплаща на собствениците по 550 лева за декар, а за по-ниските категории по 150 лева на декар.