Енергийна независимост и национална сигурност

 

Милен Манов с приза „Минен инженер на годината”

Публикувано на 07.12.2012

Милен Манов с приза „Минен инженер на годината”

Наградата „Минен инженер на годината” на Научно техническия съюз  /НТС/ в Стара Загора за 2012 г. получава  инж. Милен Манов, ръководител на Производствено-технологичен отдел в рудник „Трояново-1” за разработката „Проектиране, изграждане и въвеждане на нов разкривно-насипищен транспортен комплекс в рудник „Трояново-1”. Той беше избран за носител на приза на заседание на секцията „Минно дело и геология” към НТС в Стара Загора от комисия с председател инж. Атанас Халачев и специалисти от „Мини Марица-изток” ЕАД. Отличието е признание и за работата на инженерния екип на рудника. Чрез разработката се повишава количеството и ефективността на разкривните работи и се осигурява надеждността и редовността на доставката на въглища за ТЕЦ „Марица-изток 2”. Особено значима оценка за приноса на инж. Милен Манов е и фактът, че получава наградата в годината на 60 годишнината на първия източномаришки рудник. Председателят на НТС в Стара Загора Владимир Заманов ще връчи за 17 поредна година традиционните призове на 7 декември.

Милен Манов е роден на  2 август 1964 година в Симеоновград. Завършва специалността „Разработка на полезни изкопаеми” в Минно геоложкия университет „Св. Иван Рилски”. От началото на трудовата си биография работи над 22 години в рудник „Трояново-1”.