Енергийна независимост и национална сигурност

 

Синдикалисти обсъждаха „Зелената сделка” в Мини „Марица-изток”

Публикувано на 21.10.2020

Лидерът на КНСБ Пламен Димитров и екип от националното ръководство, заедно с председателя на Федерацията на независимия синдикат на миньорите Валентин Вълчев, и регионалните лидери на КНСБ в Стара Загора и Раднево се срещнаха с представители на организациите на синдиката в управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД в Раднево. Лидерът на организацията подчерта основните положителни резултати от синдикалните действия през 2020 година: прилагането по инициатива и с директната намеса на КНСБ на мярката 60/40 за подпомагане на българската икономика в условията на Ковид-19. Вливането на средства от цената на емисиите във Фонда „Сигурност на електроенергийната система“. И основен акцент разбира се на новия Колективен трудов договор на „Мини Марица-изток“ ЕАД, чието реализиране и отстояване и за в бъдеще е основна цел, както подчерта Валентин Вълчев. Да бъде запазено дружеството като еталон за страната в колективното трудово договаряне и социалния диалог.

Пламен Димитров покани участниците в срещата на откровен разговор и конкретни действия за бъдещето на комплекса „Марица-изток“ в перспектива, съобразена с влизането в действие на   Зелената сделка. Той запозна синдикалистите с факта, че пред отговорните държавни институции отново е поставен въпросът за подготовката на Програма за развитието на най-голямото държавно въгледобивно дружество „Мини Марица-изток“ ЕАД, за следващите пет години – производствена и финансова, със запазен ръст на заплащането на труда, гарантирана от принципала. КНСБ иска ясен и гарантиран ресурс за региона, в съответствие с финансовата обезпеченост с европейски средства за регионите в преход. Заедно с КТ “Подкрепа“ искат среща с консултанта, който предстои да бъде избран, за подготовката на националния план за регионите в преход.

На предстоящите за „Мини Марица-изток“ ЕАД обучения в синдикалните организации ще бъде дискутирана националната стратегия за устойчиво развитие. Позицията на КНСБ е представена на отговорните институции в срок през 2019 година и е публикувана на официалния й сайт. По инициатива на КНСБ първият в България Институт за устойчиво развитие ще бъде създаден в Тракийския университет, обяви лидерът на синдиката Пламен Димитров. В него ще бъде подготвен Териториален план за справедлив преход. В института ще работят както учени от Тракийския университет, така и българи, които от години работят в Изследователския институт на Европейската комисия. В плана ще бъдат посочени социалните, икономическите и екологичните предизвикателства, произтичащи от постепенното преустановяване на свързаните с изкопаемите горива дейности или от декарбонизацията на процесите и продуктите с висок интензитет на емисиите на парникови газове. В плановете също така ще се очертае процесът на преход до 2030 г., включително потребностите от развитие, преквалификация и възстановяване на околната среда. В началото на месец ноември Тракийският университет ще бъде готов с идейния проект за създаване на институт. Подобни институти работят успешно на територията на Германия и опитът и експертизата им ще бъдат използвани и при създаване на българския институт. Създаването и дейността на института ще се финансира от три европейски фонда.