Енергийна независимост и национална сигурност

 

Новите роторни багери вече работят в Рудник „Трояново-север”

Публикувано на 26.05.2020

За първи път в историята на „Мини Марица-изток” ЕАД бяхa въведени в работа два нови роторни багера едновременно. След успешно изпълнени гаранционни изпитания, те са предадени за експлоатация и вече работят в Рудник „Трояново-север” на „Мини Марица-изток” ЕАД.

Новият багер KWK-2000 се включи в работа в участък РТНК-3 на рудника. Той заменя три стари багера от типа Rs 1200, които са на повече от 50 години. Те ще бъдат изведени от експлоатация от полето на рудник „Трояново-север“ и ще бъдат демонтирани, но всички годни за употреба възли ще се използват за резервни части за останалите в работа багери от същия тип. Капацитетът на работа на KWK-2000 е близо два пъти по-голям  от общия на трите стари багера, които заменя, но ще изразходва повече от два пъти по-малко електроенергия, при един и същ обем работа, в сравнение с трите стари багера взети заедно.

Багер KWK-400 L, който е малък компакт багер, започна работа в участък РТНК-5 на „Трояново-север“, по изгребване на вторичната откривка от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“.

Стойността на проекта, изпълнен от Дружеството е 25 848 663 евро и се финансира с 50% собствено участие и 50% безвъзмездна помощ от Европейската банка за възстановяване и развитие, чрез Международен фонд „Козлодуй”. Багерите са проектирани от проектантско бюро SKW, Полша, в съответствие с конкретните минно-геоложки особености на Източномаришкото лигнитно находище.