Енергийна независимост и национална сигурност

 

Завърши сертификационния одит за стандарт ISO 9001:2000

Публикувано на 09.07.2007

От 2.07. до 06.07.07г. в „Мини Марица изток” ЕАД, при спазване на предварителния план, беше проведен сертификационен одит за проверка на съответствие със стандарт ISO 9001:2000, регламентиращ системата за управление на качеството.

Проверката беше извършена от сертифициращата организация „ТЮФ Рейнланд България”ООД.

Одитът започна на 02 юли от 10,30 часа с встъпително заседание и продължи по предварително съгласувания от двете страни график, включващ проверка на централното управление, клоновете и предприятията. Той приключи на 06 юли със заключителното заседание, на което сертифициращата организация оповести резултатите от проверката.

Направени са няколко препоръки за подобряване на работата. Установено е едно несъответствие със стандарта, за което ще бъде предприето коригиращо действие в срок до 27.07.07.

Като краен резултат от проверката „ТЮФ Рейнланд България”ООД оповести своето решение: да предложи на сертифициращия център да бъде издаден сертификат за съответствие със стандарт ISO 9001:2000 на „Мини Марица изток”ЕАД.