Енергийна независимост и национална сигурност

 

Тристранна среща за безаварийна работа на водоотливната система

Публикувано на 11.06.2015

На 10 юни 2015 г. (сряда) в „Мини Марица-изток” ЕАД се състоя тристранна среща на представители на въгледобивното дружество, „Национална електрическа компания” ЕАД и „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД за състоянието на водостопанските обекти и хидротехническите съоръжения от Системата за отвеждане на водите на р. Овчарица извън целика на рудник „Трояново-север” – леви и десни притоци. От страна на „Мини Марица-изток” ЕАД участваха изпълнителният директор Андон Андонов, зам. изпълнителният директор Димитър Чолаков, директорът „Производствено-технически въпроси” Ясен Чаушев, както и специалисти от дружеството. На работната среща присъстваха Владимир Янков, директор на Дирекция „Управление при кризисни ситуации и защита на информацията” в Министерството на енергетиката, Иван Арсениев, главен проектант „Марица-изток” от „Минпроект” ЕАД, Пламен Николов, зам-директор „Експлоатация” в „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД и главният инженер на Предприятие „Язовири и каскади” Румен Груев.
Целта на срещата беше да се изготви план за действие относно подобряване на водоотливната система и недопускане на кризисни ситуации на територията на комплекса. Експертите, които участваха във форума, обсъдиха различни възможности за разрешаване на установените проблеми и причините за тях. Всяка от страните трябва да проведе неотложни мероприятия, за да работи системата безаварийно.
„Надявам се задачите, които си поставихме днес, до септември да бъдат изпълнени, за да можем спокойно да посрещнем есенно-зимния сезон”, каза в заключителното си слово г-н Андон Андонов, изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД.