Енергийна независимост и национална сигурност

 

Добивът в "Мини Марица изток" ЕАД работи нормално и ритмично

Публикувано на 25.01.2008

Добивът и  в трите източномаришки рудника работи нормално и ритмично. От началото на годината до  22 януари са добити 116 хиляди тона въглища над предвидените по бизнес плана. Изпълнението на бизнес плана е 108 на сто.
Заявките за доставки по консуматори са изпълнени както следва: към ТЕЦ ”Марица-изток 2” -105 на сто, към ТЕЦ ”Марица-изток 3”- 113 на сто и към „Брикел” - 104 на сто.
Изпълнението на разкривката е около 70 на сто, поради минусовите температури и валежите.