Енергийна независимост и национална сигурност

 

Нов изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 14.02.2011

С решение на Съвета на директорите на Българския енергиен холдинг, отразено в протокол от 21 януари 2011, Тодор Димчев Тодоров е освободен като член на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, а на негово място е избран  инж. Евгени Георгиев Стойков. На свое заседание от 3 февруари 2011, Бордът на директорите на въгледобивното дружество гласува освобождаването на Тодор Тодоров и избра за Изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД  инж. Евгени Стойков.

Двете решения влизат в сила от 11 февруари, когато промените се вписаха в Търговския регистър.

Инж.  Евгени Стойков е роден през 1968 г. През 1994 г. завършва Техническия университет в София, със специалност „Топлоенергетика”. Специализира   „Организация и управление на бизнеса”  в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов. Трудовият му път започва през 1995 г. в ТЕЦ „Марица изток 3” ЕАД. През периода 1997-2000 г. последователно заема длъжностите Енергетик цех Котелен и зам. началник цех Котелен в „Енергоремонт Гълъбово” АД. В „Брикел” ЕАД работи като началник отдел Инвестиционни проекти и Зам. Изпълнителен директор по ремонта и във „Видахим” АД като Зам. Изпълнителен и Изпълнителен директор. През периода 2008-2009 г. е последователно директор МОП, Изпълнителен и Зам. Изпълнителен директор в ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД. В „Мини Марица-изток” работи,  като директор дирекция „Инвестиции”.