Енергийна независимост и национална сигурност

 

B системата на отводняването на „Мини Марица-изток” ЕАД работят 67 помпи

Публикувано на 04.12.2014

Продължителността на валежите на територията на източномаришкия въглищен басейн доведоха до временни затруднения за въглеподаването на 4 декември. Временни затруднения има и за транспортиране на персонала от и към работните им места. За възникналото форс-мажорно събитие са изпратени известия на четирите топлоелектрически централи в региона - ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3”, ТЕЦ „AES Гълъбово” и „Брикел” ЕАД

В годишен аспект валежите са рекордни за последните 39 години, като сумарно от януари до сега те надвишават 900 л/кв. метър. За последните 48 часа, на територията на находището, падналия дъжд е в обем от над 70 л/кв.м.

Със заповед на Изпълнителния директор в „Мини Марица-изток ЕАД е въведен в действие съвместния План за работа между „Мини Марица-изток” ЕАД, ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД и Предприятие „Язовири и каскади” ЕАД. Съгласно плана са уведомени Дирекция „Сигурност” при БЕХ и Дирекция „Управление при кризисни ситуации” към Министерството на енергетиката.

Към момента в системата на отводняването на „Мини Марица-изток” ЕАД работят 67 помпи (в рудник „Трояново-1” – 30 помпи, в рудник „Трояново-север” – 28 помпи, в рудник „Трояново-3” – 9 помпи). Отводняването на хоризонтите се осъществява посредством сложна система от напречни и надлъжни канали, които се заустват във водочерпни пунктове, откъдето се изпомпват в система от канали извън зоната на рудниците. Обилните валежи през последните дни доведоха до невъзможността да бъдат изпомпени и отводнени от рудниците придошлите води. В резултат на това са залети площи от територията на дружеството, производственият процес е силно затруднен. Наличните хидротехнически съоръжения работят на максимален товар за да бъде изпомпена водата своевременно като основната цел е опазване живота и здравето на персонала на първо място и опазване на техниката, с цел възстановяване на нормалния ритъм на работа, гарантиращ сигурността на енергийната система на страната.