Енергийна независимост и национална сигурност

 

Абсолютен рекорд на финансово-икономическите резултати в „Мини Марица-изток”

Публикувано на 09.12.2010

В края на третото тримесечие „Мини Марица-изток” ЕАД постигна рекорден финансов резултат, сравнен с отчетите от 1999 година насам (не е поддържан архив за предходните години).

При годишна счетоводна печалба от 34 и 36 милиона лева, съответно за 2001-ва и 2003-та година, само за първите девет месеца на тази година печалбата на компанията е 34 милиона и половина.

Успехът е постигнат в резултат на новия икономически модел на управление, стабилна организация, прецизно планиране и стриктен финансов контрол.

Реализираната печалба е отлична новина преди Коледа, когато се очакват големите социални плащания към служителите и работниците на дружеството.

Успехът е солидна база за следващата година, в която основен акцент ще бъде значимата инвестиционна програма, насочена към удовлетворяване на потребностите на консуматорите и за която трябва да бъде генериран огромен финансов ресурс.