Енергийна независимост и национална сигурност

 

Миньорите от Марица-изток добиха 12 427 000 тона въглища за седемте месеца на годината

Публикувано на 06.08.2007

През месец юли миньорите от Марица-изток добиха 2 264 000 тона въглища и изпълниха бизнес плана 148 на сто. Този добив е с 297 000 тона повече от въглищата добити през юли миналата година.Рекорден добив за юли от началото на века.

Разкрити, насипани и транспортирани са 7 030 000 кубически метра земна маса и бизнес планът е изпълнен  100 процента. В сравнение с миналата година разкривката за юли е с 578 000 кубически метра в повече.

От началото на годината до края на юли в дружеството са добити 12 427 000 тона въглища, което е 109 на сто от изпълнението на годишния план. В сравнение със същия период на миналата година са добити 1 490 000 тона въглища в повече.

За седемте месеца на 2007 година са разкрити, насипани и транспортирани  55 772 000 метра кубични земна маса и бизнес планът е изпълнен 105 на сто. В сравнение със същия период на миналата година извършените разкривни дейности са с 10 772 000 кубични метра земна маса в повече.